Ui Conaill - Genealogy


CENEL CONAILL GENEALOGY

NORTHERN BRANCH OF Ui NEILL


Laud 610 Genealogies, Rawlinson B. 502 & Book of Ballymote
Laud 610 Genealogies and Tribal Histories (ca. 1050 A.D.)

Secht maic Conaill Gulpain .i. �engus Gunnat, �taat Cen�l n�engusa; �nna B�guine, �t�t Cen�l mB�gaine; D�i, �t�t Cen�l Doach; Fergus Cennfota, Eocho, Nath�, Ruman.

C�ic maic Duach mic Chonaill: Ninnid, Fachtna, Nath�, Cormac, Fergus.

Secht maic B�gaine .i. �edh Cesdubh, Feidilmid, Brandubh Caech Cl[macr ]uassach, Anmere, Crimthan Lethan, Fergus, Eich�n, Melge.

Secht maic Fergusa: Fedilmid, S�tna, Brannid, Loarn, L�athninnid, Cormac, F�achra mac C�rthinn.

S� maic C�rthinn immorru .i. H�anu, Tarb, Cairell, Crimthann, Mac Laisri, Fin�n.

Tr� maic Loairn .i. Cr�n�n, �ed, S�r�n.

D� mac Fedilmid .i. Colum Cille & Eogan.

Sect maic S�tna mic Fergusa .i. Anmere, Lugaid, Cuingi, Corpre Liath, Colum Doi, D�re, Carpre Bec.

Secht maic Lugach Gunn .i. Cr�n�n, Tigernach, Carthach, Maelodor, B�cc�n, Branddub, Gungne, F�achna.

D� mac d�c Anmerech mic S�tnai .i. Crundmael, Cummascach, Maelcoba, Domnall, Conall C� no-ethad d� ch�ch a m�thar amal coin.

C�ic maic Domnaill mic �eda .i. Conall, Colgu, Fergus, Ailill, �engus.

�en mac �engusa .i. Loingsech. Mac side Flaithbertach.

D� mac dano ic Flaithbertach .i. �ed Muinderg diarbo iarm�a Canann�n, �t�t muinter Chanann�n. Murchad mac Flaithbertaig immurro di�rbo iarm�a Maeldoraid � fuilet muinter M�ildoraid.


Rawlinson B. 502 (ca. 1120 AD)

Secht m. Conaill Gulban m. N�ill: �engus Gunnat, Nath �, Tigernach Du�, �nna B�guine, Rumann, Fergus Taul�n n� Cennfota, Eochu.

Item: Secht m. Fergusa Cennfota: Feideilmid, S�tna, Loarnn, Br�naind a quo B�eth�ni, Nainnid Liath, Cormac, Fiachra.

S� m. S�tnae m. Fergusa: Ainmere, Lugaid, Cairpre Liath, Colum Do�, D�ra, Cairpre Bec.

C�ic �eda dano .i. c�ic �i S�tnae: �ed m. Ainmerech m. S�tnai; �ed m. Duach m. S�tnai, �ed m. Coluim m. S�tnai, �ed m. Cairpri m. S�tnai, �ed m. D�ire m. S�tnai.

D� m. Feidelmid m. Fergusa: Colum Cilli et �ogan.

Tr� m. Loairn m. Fergusa: Cr�n�n, �ed, S�r�n.

C�ic m. �eda m. Ainmerech: Crunnm�el, Cummascach, M�el Coba, Domnall, Conaill C� ar is h-� duaid c�chi a m�thar amal choin.

C�ic m. Domnaill m. �eda: Conall, Colggu, �engus, Fergus, Ailill.

�en mc �engusa Loingsech m. �engusa m. �eda m. Domnaill; is � do-rochair i cath Choraind fri Connachto la Cellach m. Rogallaig m. Fuatach m. �eda Abrat.

Genelach Cenuiuil Conaill

M�el Ruanaid m. Muirchertaich m. �engusa m. M�el Bresail m. M�el Doraid m. �engusa m. h-Irchada m. M�el Bresail m. Flaithbertaich m. Loingsich m. �engusa m. Domnaill m. �eda m. Ainmerech m. S�tnai m. Fergusa m. Conaill Gulban m. N�ill No�giallaig.

Genelach Sil Lugdach M. Setnai

Cathbarr m. Gillai Cr�st m. Cathbairr m. Domnaill m. �icnich m. D�laich m. Muirchertaich m. Cind F�elad m. Airnelaich m. M�el D�in m. Cind F�elad m. Gairb m. R�n�in m. Lugdach m. S�tnai mic Fergus m. Conaill Gulban m. N�ill No�giallaig.

Cin�ed m. Domnaill m. M�el Bresail m. Cummascaig m. Ailella m. Conchobuir m. Colgan m. Domnaill m. �eda m. Ainmerech m. S�tnai.

Genelach Cenuil Duach

Nuadu m. Duinechda m. Cuircc m. Duach m. Sechnassaich m. Conaill m. B�et�in m. Ninnida m. Duach m. Conaill Gulban.

Genelach Ceniuil Boguine

Murchad m. M�el Ograi m. Echdach m. Forbassaich m. Sechnassaich m. D�ngalaich m. M�el Tuili m. Sechnassaich m. Garb�in m. Branduib m. Meilge m. �nnae B�guine m. Conaill Gulban.

No� m. Meilgi: Brandub, �ed Cerr, C�ech�n, Cl�rach, Feidelmid, Ainmere, Fergus Dub, Cobthach Cerr, Cobthach �n.


Book of Ballymote (ca. 1390 A.D.)

De Genelach Cloinni Conaill Gulban mc. Neill.

Seact mc. Conaill Gulban mc. Neill .i. Fergus Cennfoda & Bogaine otait Clann Bogaine, Aengus gundat otait Clann Aengusa, Nathi Ruman Dai otait Clann Duach Enda Eochaidh Ciaran no Tigernach alii dicunt.

Badar sefer mc. ag Conall
Ferghus fega
Aengus is Dai in traga
Eocaid Enda.

Coic mc. Duach mc. Conaill .i. Nindidh Fachtna Nathi Cormac Fergus.
Secht mc. Bogaine .i. Feidlimid Brandubh Cae Clusach Ainmire Fergus Dubh Cobhtach.
Se mc. Enda Bogaine mc. Conaill Gulban .i. Melge Lugaid Crimthann Andgaine Niall Cathair a quo Conall mc. Maine.
Cael Maine mc. Cathair mc. Bogaine mc. Conaill Gulban.
Se mc. Melge m. Enda Bogaine .i. Brandubh Ainmiri a quo Cenel nAinmireach Cobthach a quo Cenel Cobhthaigh Ferghus Caechan Cobthach cerr Fergus ailli.
Tuathal mc. do Ainmiri, Lermogh a quo nominatur oilen Lermogha for loch sen mogha a tir Ainmirech mc. Tuathail.
Ciaran & Gillagan na da mc. eile Bresle .i. Breaslan ached ainm & Mailbrigde & Diarmaid.
Tri mc. Lermogha Tonda & Taineach da mc. do Breislen & Breslen dorindi fria ingein fodein iad a richt mna ele & tria fochuidmedh tuca orro na hanmada sin .i. Tonnach & Tanach ar a ndhenamh amlaidh sin & is uadhaib atait O Tonnaig & O Thanaig Conaing min in treas mc. a quo Muinter Breislen.
Ceitri mc. Fergusa mc. Conaill Gulbain no ocht mc. Feidlimidh Sedna Brenaind, Loarnn, a ceitri mc. fri hEirc amail asbert inrann.


  Ceitri mc. ag Fergus
  fri hEirc cubhaidh cetna
  Feidhlimidh is Loarn
  Brenaind & Sedna

  Feidhlimidh Fiacra feadhbha
  Brenaind is Edna dealbha
  Nindnidh Cormac fri nidh nas
  Cartann is Loarnd lanmas
  Ocht mc. tuaidh Breg rosa bhind
  Fergusa caeim mc. Conaill.

Mc. dano Feidlimid sin Colum Cilli.
Darbaim Crimthann mc. Feidlimid mc. Fergusa Cennfoda mc. Conaill Gulbain mc. Neill.

Tuarascbhail Coluim .C. andso.

Colum Cilli comachtach drech derg leathan loinderga, corp geal glan ganimarbhus folt cas suil glas. Corbraidhi fanad cuir mc. Fil� mc. Fechin obuais is dib ata mathair Coluim .C. .i. Eithne ingen Dima mc. ix qui & derb indbel fochti dixit.
Eogan dearbrathair Coluim .C. .i. ossar it e a sedre.
Cuimne mathair Mc. Decill .i. mathair Nogh & Casein.
Minclot mathair Mc. Nenan corm unus Colman dicitur. Sinech a mathair.
Ronat mathair Adhamhnan .i. Adamnan mc. Ronan mc. Tinde m. Aedha mc. Coluim mc. Sedna mc. Fergusa mc. Conaill Gulbain m. Neill.
Congal caemnarachtai m. Fergusa m. Domnaill mc. Aedha & Flainde ingeine Guaire m. Ainmirech m. Fergusa m. Conaill Gulbain m. Neill .ix. giallaig.

Secht mc. Sedna mc. Fergusa .i. Ainmire Lugaid Gunta Cairbri Liath Colum Dai Dairi Cairbri Breag.
Sedna uero mc. Fergusa .iiii. Aeda cuige .i. Aedh mc. Duach mc. Sedna & Aed m. Coluim m. Sedna & Aedh mc. Cairbri mc. .S. & Aedh mc. Ainmiriech mc. .S.
Is dentoirbert rugadh dano Lugaid gunga & Cairbri Liath. Is de ata dilseochud nanmand. Ro bi lamh Lugaid for mullach Cairpri in inchletibh e broind a mathair co ndernaidh liath dhe. Ro boi dano lamh Cairbri am sroin Lugdach guibo gung sron. Is de adbert a mathair oc scisr� a oleb� foaibh.

  Fuil mor di amra sunda
  Cairbri liath Lugaidh gunga
  fuil mor ndhi amra sin cliabh
  Lugaidh gunga Cairbri liath.

Da mc. Feidlimidh mc. Fergusa .i. Colum .C. & Eogan.
Tri mc. Loairnd mc. Fergusa .i. Cronan & Aedh & Saran.
Segeni mc. Ronan mc. Colman mc. Laisri.
Secht mc. Lugaid gunga .i. Cronan & Tigernach Carrthach & Maelodhar Becan & Brandubh Gungaine & Fiachra.
Se mc. Charrthaigh mc. Fergusa Cennfoda .i. Uanu Tarbh Cairell Crimthann Mc. Laisri Finan.
Tri mc. Leth mc. Reotho m. Fergusa .i. Feradach, Dai, Fergna.
Da mc. Ainmirech mc. Sedna mc. Fergusa .i. Aedh & Ciaran.
Coig mc. Aedha m. Ainmirech .i. Crundmael Cumuscach Maelcobha Domnall Conall Cu .i. no itheadh da chich a mathair amail chonu.
Coic mc. Domnaill mc. Aeda .i. Conall Colgo Fergus Oilill Aengus.
Aen mc. Aengusa .i. Loingsech m. Aengusa se idrochair i Cath Coraind la Connachta.
.U. mc. Loingsich mc. Aengusa .i. Flann derg & Artgal Connachtach Flandabhra & Flaithbertach & Fergal a quo Clann Chinaetha & Aedgaile & Sloghadaigh & Naeneanaigh.
Da mc. dano ag Flaithbertach mc. Loingsich .i. Aedh muinderg diarbo iarmo Canandan o builet I Chanandan. Murchudh mc. Flaithbert uero diarbo iarmo Maeldoraigh o fhuil & & Maeldoraigh.
Corob do dhearbhad na clann adubrad so.

  Ceitri mc. in Oilech
  do Eirc ba ser soen
  Feradach is Tigernach
  Muircertach is Moen

  Ceitri mc. ag Fergus
  fri hEircc cubaidh cetna
  Feidlimidh is Loarn
  Brenaind & Sedna

  Feidlimid Fiacra feadbha
  Brenaind Sedna saerdelbha
  Ninding nidhna fri nith nas
  Carthann is Loarnd lanmhas
  uii. mc. tuaid Breag rosa bind
  Fergusa caem mc. Conaill

  Feargus Aengus Eochu Nathi
  Enda Ruman do dluigdis duilt
  itiat sin fri sifra sogaing
  .uii. mc. Conaill Gulban ghuirt

  Deich mc. Eogain in gil glain
  i secht mc. Conaill Gulban
  o maigh Ene co dun mBho
  fearsat cath gacbaili dho.

Genelach Cenel Conaill.

Maelruanaidh m. Muircertaigh m. Aengusa m. Maelbresail m. Maeldoraigh m. Aengusa m. Maelbresail m. Murcaidh m. Flaitbertaigh m. Loingsich .i. glun fri talmain m. Aengusa m. Domnaill m. Aedha m. Ainmirech m. Sedna m. Fergusa Cennfoda m. Conaill Gulban m. Neill .ix. giallaig.

Genelach Mc. Gillifinden.

Enri crosach m. Ragnaill m. Uillimed m. Domhnaill m. Concobair m. Gillipadraig m. Mc. Craith m. Gillifinden a quo Mc. Gillifinden m. Maelruanaidh m. Muircertaigh m. Aengosa m. Maelbresail m. Maeldoraigh a quo I Maeldoraig &rl.

Flaithbertach m. Loingsigh m. Cuileoin m. Loingsich m. Maelfoithil m. Canannain a quo I Canandain m. Flaithbertaigh m. Loingsich m. Aengosa m. Domnaill m. Aeda m. Ainmirech &rl.

Genelach Cenel mBogaine.

Muircertach m. Muirchodach m. Maeloghra m. Echach m. Forbasaigh m. Seachnasaigh m. Dungaili m. Maeltuile m. Seachnasaigh m. Garban m. Branduibh m. Melge m. Bogaine m. Conaill .g. m. Neill .ix.g.

Maelbrigdi m. Doruain m. Malchaich m. Baithechtraigh m. Congaili m. Failbi m. Faelain m. Aedain m. Gentig (m. Lugdach) m. Bogaine m. Conaill .g.

Dondghus m. Cathail Uallaig m. Brodudha m. Donngusa m. Sodhalaig m. Colmain m. Cruind m. Crimthain m. Aengusa gunga &rl.

Baithin m. Cuanan iar mosein Enda m. Neill.

Easpug Aedh m. Bricc m. Crimthaind.

Genelach Cenel Lugdach.

Cathbarr m. Gillicrist m. Cathbarr m. Domnaill m. Eignechan m. Dalaig m. Muircertaigh m. Cindfhaelad m. Gairbh m. Ronain m. Luigdheach m. Sedna m. Fergusa .c. m. Conaill .g. m. Neill .ix.g.

Domnall m. Cuind m. Concobair m. Domnaill m. Eignechan m. Dalaigh m. Muircertaig m. Cindfaelad &rl.

Genelach I Domnaill andso.

Toirrdelbach m. Neill gairb m. Aedha m. Domnaill big m. Domnaill moir m. Eignechan [the rest very faint, apparently a later hand:] m. Donnchada m. Domnaill m. Aoda m. Taidhg m. Cuinn m. Cathbharr m. Giolla Chriost m. Domnaill a quo I Domnaill m. Eignechain m. Dalaig a quo Siol nDalaigh m. Muirchertaigh m. Ceinnfhaolaigh m. Airnelaig m. Maeleduin m. Gairbh m. Ronain m. Luigdhech m. Seadna m. Fergusa.BACK TO INDEX