Cenel Conaill Pedigree


Cenel Conaill Pedigree


RIG CENIUIL CONAILL
(Book of Leinster)

Ua Canannain

1. Neill Noigiallaig
2. Conaill Gulban
3. Fergusa
4. Setnai
5. Ainmire, d. ca.569
6. Aeda, d. ca.598
7. Domnaill, d. ca.642
8. Oengusa
9. Longsig, d. ca.703
10. Flathbertaig, d. ca.735
11. Aeda Muind, d. c.747
12. Domnaill d. c.804
13. Faithbertaig
14. Canannain
(a quo Ua Canannain)
15. Mael-foit
16. Longsich
17. Culiuin
18. Longsich
19. Flaithbertach

CENIUIL CONAILL
(Rawlinson B. 502)

Ua Maeldoraid

Neill Noigiallaig
Conaill Gulban
Fergusa
Setnai
Ainmerech
Aeda
Domnaill
Oengusa
Longsich
Flaithbertaich
Murchad (d.ca.767)
Mael-Bresail (d.ca.819)
hIrchada
Oengusa
Meal-doraid
(a quo Ua Maeldoraid)
Mael-Bresail
Oengusa
Mu[i]rchertaich
Mael-ruanaid

MAC GILLIFINDEN
(Book of Ballymote)

MacGillefinden

Neill Noigiallaig
Conaill Gulban
Fergusa Cennfota
Sedna
Ainmirech
Aedha
Domnaill
Aengusa
Loingsich
Flaitbertaigh
Murcaidh
Maelbresail
hIrchada
Aengusa
Maeldoraigh
(a quo Ua Maeldoraig)
Maelbresail
Aengosa
Muircertaigh
Maelruanaidh
Gillifinden
(a quo Mc. Gillifinden)
Mc. Craith
Gillipadraig
Concobair
Domhnaill
Uillimed
Ragnaill
Enri Crosach

CENEL CONAILL
(O'Cleary Book of Genealogies)

Ua Gallchubhair

Neill Noigiallaig
Conaill Gulban
Fergusa
Setnai
Ainmerech
Aeda
Mail cobha
Ceallaigh
Domhnall
Donnchadha
Ruaidhri
Ruarcain
Gallchbhair
Maghnusa
Donnchadha
Amlaibh
Domnall
Diarmada
Aedha
Giolla coimedh
Niocoil
Eoin
Aedha
Ruaidri
Seaain
Tuathail bhailbh
Sir Eoin d. 1595
Notes:
1. This pedigree is found in the Book of Leinster and only partially in Rawlinson B. 502. It is the same from Niall down to Flaithbertach mac Loingsich.
2. Found in Rawlinson B. 502 and the Books of Leinster and Ballymote.
3. Not found in Rawlinson B. 502 or the Books of Leinster and Lecan.
4. Book of Leinster corrects to Muind[eirg]BACK TO INDEX