Cenel Lugdach Pedigree


Cenel Lugdach Pedigree


SIL LUGDACH2
(Rawlinson B.502)

Ua Domnaill

1. Neill Noigiallaig
2. Conaill Gulban
3. Fergus
4. Setnai
5. Lugdach
6. Ronain
7. Gairb
8. Cind-faelad
9. Mael-duin
10. Airnelaich
11. Cind-faelad
12. Mur[i]chertaich
13. Dalaich d. 870
(a quo nDalaigh)
14. Eicnich
15. Domnaill
16. Cathbairr
17. Cillai-Crist d. ca.1038
18. Cathbarr d. ca.1106

See Book of Ballymote.

CENEL LUGDACH
(Book of Ballymote)

Ua Domnaill

1. Neill Noigiallaig
2. Conaill Gulban
3. Fergusa
4. Seadna
5. Luigdheach
6. Ronain
7. Gairbh
8. Ceinnfhaolaigh
9. Maeleduin
10. Airnelaig
11. Ceinnfhaolaigh
12. Muircertaigh
13. Dalach d. 870
(a quo nDalaigh)
14. Eignechan
15. Domnaill (a quo Domnaill)
16. Cathbairr
17. Giolla Chriost d. ca.1038
18. Cathbarr d. ca.1106
19. Cuinn
20. Taidhg
21. Aodh
22. Domnaill
23. Donnchada
24. Eignechan (d. 1208))
25. Domnaill moir (d. 1241)
26. Domnaill big (d. 1278)
27. Aedh (d. 1330)
28. Neill gairb (d. 1345)
29. Toirrdelbach (d. 1423)
30. Niall Garbh (d. 1439)
31. Aedh the Red(d. 1505)
32. Aedh Dubh (d. 1537)
33. Maghnus (d. 1563)
34. Aedh (d. 1600)
35. Ruaidhri (d. 1608 in Spain)
36. Aedh (d. 1642)


CENEL LUGDACH
(O'Cleary Book of Genealogies)

O'Boyle

Neill Noigiallaig
Conaill Gulban
Fergus
Setnai
Lugdach
Ronain
Gairb
Cind-faelad
Bradagain
Baighill
Garbanaigh
Aindilis
Giolla Bridghde
Cellaigh
Conchobair
Menman
Aindilis
Aedha
Neill roe
Torlogh bernaigh
Toirrdelbaigh
Neill
Toirrdelbaigh
Taidhcc

CENEL LUGDACH
(O'Cleary Book of Genealogies)

O'Dochartaigh

1. Neill Noigiallaig
2. Conaill Gulban
3. Fergus
4. Setnai
5. Lugdach
6. Ronain
7. Gairb
8. Cind-faelad
9. Fiamhain
10. Maenghuile
11. Dochartaigh
12. Moenghuile
13. Donnchadha
14. Maongail
15. Domhnall droma fornochta
16. Donnchadha
17. Domnall finn (White)
18. Conchobar
19. Diarmada
20. Muirchertach
19. Aengusa
20. Domnall Mor
21. Ruaidhri
22. Domnall, d. 1199
23. Conor managh (of the monks)
24. Aindilis, d. 1288
25. Domnall, d. 1339
26. Seain
27. Conor an eingh, d.1413
28. Domhnall, d. 1440
29. Brian dubh, d. 1496
30. Conor carragh, 1516
31. Feidlim, d. 1556
32. John mor, d. 1582
33. John og, d.1601
34. Sir Caithir, d.16082
35. Owen, d. 1642
36. Caithir, d. 1714
37. Eoghan, b.c.1680
38. Sean, b 1710
39. Eoghan, b 1735
40. Sean, b 1775, d. 1847 Spain
41. Juan, b 1813
42. Ramon, b 1835
43. Pascual, b 1886
44. Ramon, b 1919

Notes:
1. Full heading, SIL LUGDACH MEIC SETNAI
2. Pedigree from John to Caithir, added from GO MS. 165 pp. 407-411.BACK TO INDEX