Clann Neill Pedigree


Clann Neill PedigreeCLANN NEILL
(Rawlinson B.502)

Genelach Clainne Neill


Domnall (d. 1121)
m. Ardgair
m. Lochlaind
m. Muiredaich
m. Domnaill
m. Muirchertaich
m. Neill Glunduib
m. Aeda Findleith
m. Neill Kaille
m. Aeda Oirdnide
m. Neill Frosaich
m. Fergaile
m. Maele-duin
m. Maele-fithrich
m. Aeda Uaridnaich
m. Domnaill
m. Mircherdaich
m. Muiredaich
m. Eogain
m. Neill

KINGS OF AILECH
(Book of Leinster)

Genelach Rig Ailig


Murchertach (d. 1166)
m. Neill (d. 1119)
m. Domnall1
m. Ardgair
m. Lochlaind
m. Mael-Sechnaill
m. Mael-ruanaid
m. Flaind
m. Domnaill
m. Aeda Findleith
m. Neill Kaille
m. Aeda Oirdnide
m. Neill Frosaich
m. Fergaile
m. Maele-duin
m. Maele-fithrich
m. Aeda Uaridnaich
m. Domnaill
m. Mircherdaich
m. Muiredaich
m. Eogain
m. Neill
CLANN NEILL
(Book of Ballymote)

Claind Eogain meic Neill


Naill mac Domnaill,
with mac Conchobar
m. Ardgair
m. Lochlaind
m. Muiredaich
m. Domnaill
m. Muirchertaich
m. Neill Glunduib
m. Aeda Findleith
m. Neill Caille
m. Aeda Oirdnide
m. Neill Frossaich
m. Fergaile
m. Maele-duin
m. Maeli-fithrich
m. Aeda Uaridnaich
m. Domnaill Ilchelgaig
m. Muircherdaich
m. Muiredaich
m. Eogain
m. Neill
MAC LOCHLAINN
(Book of Lecan)

Genelach Meg Lachlainn annso
.i. riga Ceniuil Eogain

Niall, Conchobar
da mac Damnaill
m. Ardgail
m. Lochlaind
m. Muiredach
m. Domnaill
m. Muirchertach
m. Neill Glundubh
m. Aeda Findleith
m. Neill Kaille
m. Aeda Oirdnide
m. Neill Frossaich
m. Fergaile
m. Maele-duin
m. Maeli-fithrich
m. Aeda Uaridnaich
m. Domnaill Ilchelgaig
m. Muircherdaich
m. Muiredaich
m. Eogain
m. Neill

Notes:
1. See under Clann Domniall and Rawlinson B. 502.BACK TO INDEX