Ua Cathain Pedigree


Ua Cathain PedigreeGenealach Fhear Muigh �te
(MacFirbis Book of Genealogies)

Genealach Chloinne Conchabhair
Muighe �the bhe�s


1. Muircheartach,
Cu-Cairn agus Conghalach
2. mc. Loingsigh
3. mc. Fhlaithbheartaigh
4. mc. Cath�in
5. mc. Drugain
6. mc. Conchabhair
7. mc. Fearghaile (RE.10)
8. mc. M�ele D�in
9. mc. M�el Fithrich
10. mc. �eda Uaridnaich
11. mc. Domnaill
12. mc. Muircherdaich
13. mc. Muiredaich
14. mc. �ogain
15. mc. Neill noigiallaigh

Genealach U� Chath�in
(MacFirbis Book of Genealogies)

U� Cath�in Verson 1

1. Domnall Ballach
2. mc. Ruaidhrigh
3. mc. Maghnusa
4. mc. Donnchuidh an Enigh
5. mc. Sea�in
6. mc. Aibhne
7. mc. Diarmada
8. mc. Con-Muighe na Coille
9. mc. Diarmada
10. mc. Con-Muighe
11. mc. Maghnusa
12. mc. Ruaidrigh
13. mc. Domhnuill
14. mc. Eachmarcuigh
15. mc. Raghnuill (d.1138)
16. mc. Iomhair
17. mc. Giolla Chr�ost
18. mc. Con-Chionuidh
19. mc. Diarmada
29. mc. Cathasaigh
(or Loingsigh mc Flaithbheartaigh)
21. mc. Cath�in
22. mc. Drugain
23. mc. Conchabhair
24. mc. Fergaile (RE.10)
25. mc. M�ele D�in
26. mc. M�el Fithrich
27. mc. �eda Uaridnaich
28. mc. Domnaill
29. mc. Muircherdaich
30. mc. Muiredaich
31. mc. �ogain
32. mc. Neill noigiallaigh

Genealach U� Chath�in
(MacFirbis Cuimre na nGenealach)

U� Cath�in Verson 2

1. Domhnall Ballach
2. mc. Ruaidhrigh
3. mc. Maghnusa
4. mc. Donnchuidh an Enigh
5. mc. Sea�in
6. mc. Aibne
7. mc. Diarmada
8. mc. Conmuighe na Coille
9. mc. Diarmada
10. mc. Conmuighe
11. mc. Maghnusa
12. mc. Ruaidrigh
13. mc. Domhnuill
14. mc. Eachmarcuigh
15. mc. Raghnaill (d. 1138)
16. mc. Iomhair
17. mc. Giolla Chr�ost
18. mc. Con-Cionadh
19. mc. (mc) Diarmada
20. mc. Cathusaigh
(or mc Loingisgh mc Flaithbheartaigh)
21. mc. Cath�in, a quo Ui Chathain
22. mc. Drugain, o tt�id Clann Drugain
23. mc. Conchabhair, a quo Clann Chochobair Muighe hIotha
24. mc. Fearghaile (RE.10) mbliadna
25. mc. M�ele D�in
26. mc. M�el Fithrich
27. mc. �eda Uaridnaich
28. mc. Domnaill
29. mc. Muircherdaich
30. mc. Muiredaich
31. mc. �ogain
32. mc. Neill noigiallaigh

GENELACH .H. CHATHAIN
(O'Cleary Book of Genealogies)

Ua Cathain

1. Domnall ballach
2. mc. Ruaidri
3. mc. Maghnusa
4. mc. Donnchada an einigh
5. mc. Seaain
6. mc. Aibhne
7. mc. Diarmada
8. mc. Con mhuighe
9. mc. Diarmada
10. mc. Con muighe na nGall
11. mc. Magnusa chatha d�in
12. mc. Ruaidri
13. mc. Domhnaill
14. mc. Eachmharcaigh
15. mc. Raghnaill (killed 1138)
16. mc. Iomhair
17. mc. Gilla Crist
18. mc. Con cionaedh
19. mc. Diermada
20. mc. Cathusaigh
21. mc. Cathain (a quo .h. Chathain)
22. mc. Drug�in
23. mc. Concobhairbr (d. 772)
24. mc. Fergail (d. 722)
25. mc. Maile d�in
26. mc. Maile fithrigh
27. mc. Aedha uairiodhnaigh
28. mc. Domnaill ilcealccaigh
29. mc. Muircertaigh
30. mc. Muirethaigh
31. mc. Eogain
32. mc. Neill noigiallaigh
BACK TO INDEX