Ua Maelagain Pedigree
Millican, Milligan, Millikan, Milliken, Millikin, Mullican, Mulliken, Mullikin etc.

The O'Mulligans of County Donegal, Irelandarchie

Ua Maelagain PedigreeCENEL MOAIN
(Book of Ballymote)


Genelach Cenel Muan

1. Neill .ix. ghiallaig
2. Eogain
3. Muiredaigh
4. Muain
5. Colmain
6. Faelain
7. Edalaigh
8. Tendalaigh
9. Ferrdalaigh
10. Gairmleadaigh
11. Dalbaigh
12. Maelmithigh
13. Catmaeil
14. Gairmleadhaigh (O'Gormley)
15. Mac Raith
16. Menman
17. Domnaill (d. 1084)
18. Concobar (d. 1119
19. Domnall (d. 1160)
20. Domnall (c. 1178)


CENEL MOAIN
(Book of Ballymote)


Genelach Cenel Muan

1. Neill .ix. ghiallaig
2. Eogain
3. Muiredaigh
4. Muain
5. Colmain
6. Faelain
7. Edalaigh
8. Tendalaigh
9. Ferrdalaigh
10. Gairmleadhaigh
11. Luinech
12. [...]
13. [...]
14. Ua Luineigh
15. [...]
16. [...]
17. Gillachrist (1090)
18. [...]
19. [...]
20. [...]


CENEL MOAIN
(Book of Ballymote)


Genelach Cenel Muan

1. Neill .ix. ghiallaig
2. Eogain
3. Muiredaich
4. Muain
5. Colman
6. Faelan
7. Edalaigh
8. Tendalaig
9. Ferrdalaigh
10. Cathanigh
11. Clann Cathanigh
12. [...]
13. Maelagain
14. [...]
15. [...]
16. [...]
17. Ua Maelagain
18. [...]
19. [...]
20. [...]
21. Muircertach O'Millugain
chief lector of Derry in 1207
.

CENEL MOAIN
(Book of Lecan)


Genelach Cenel Muan

1. Neill .ix. ghiallaig
2. E�gain
3. Muiredach
4. Mu�n
5. Colm�n
6. Fael�n
7. Et�lach
8. Tend�lach
9. Ferrd�lach
10. Cath�nach
11. Clann Cath�nach
12. [...]
13. Ma�lac�in
14. [...]
15. [...]
16. [...]
17. Ua Ma�lac�in
18. [...]
19. [...]
20. [...]
21. Muircertach O'Millugain
chief lector of Derry in 1207
.

BACK TO INDEX