Cerddi'r Bugail

Hedd Wyn

Ellis Humphrey Evans
(1887-1917)

Cerddi Coffa R Williams Parry
RHYFEL MEWN ALBUM TELYN FUD Y BLOTYN DU GORFFEN CRWYDRO
GWENFRON A MI OEDFA HUD I WYNEB Y DDRYCIN CLADDU MAM DOLI
  WRTH Y BEDD GLANNAU'R LLI MARW YN IEUANC  
BLODWEN; DYMUNIAD;  CYFDDYDD; HAUL AR FYNYDD; YR HAF; NOS OLAU LEUAD
ADFEILION HEN EGLWYS; Y NADOLIG; NOS O RAGFYR 

LLYN RHUTHLYN; Y MOELWYN; YSTORM GAREDIG;  LLWYBRAU'R DRIN;  GWERSYLL LITHERLAND;  PRIODAS DDYDD Y RHYFEL

PLANT TRAWSFYNYDD, 1914 PLANT TRAWSFYNYDD, 1915
 

BLODAU COFFA

 
Gwennie
Jennie
Marw un Fach
Gw^r Caredig
Tegid Wyn
Dyn Da
Gado'r Fainc
Sant Ieuanc
Marw yn Hen
Ellis Wyn
Dynes Dda
Ar Fedd Gwraig Weddw
Ar Faen Bedd
Eirwyn
Eldorado
Cadwaladr Roberts
Cwympo Blaenor
Gwas Diwyd
Beddrod Dafydd
Griff Llewelyn
Nid 'n Ango
Yr Aberth Mawr
Yr Antur Olaf
WEDI'R FRWYDR CRIST AR BINACL Y DEML CEISIO GLOYWACH NEN CYFRINACH DUW
MYFI YW FY NGWYNFA GOLL YSTRAD FFLUR YR ARWR
  Y GWAHODD ATGO