Hosted websites will become read-only beginning in early 2024. At that time, all logins will be disabled, but hosted sites will remain on RootsWeb as static content. Website owners wishing to maintain their sites must migrate to a different hosting provider before 2024 (More info)

Cyfrifiad 1871 Census

Garthgarmon

Llanrwst Ardal Cyfrifo 9/10/11 Llanrwst Enumeration District 9/10/11

Mynegai Index

RG10/5676 Folio 119 Page 1
Adysgrif / Transcript Llun / Image
1 Voelas House
2 White Horse
3 Bron Pistyll
4 Ty Newydd

RG10/5676 Folio 119 Page 2
Adysgrif / Transcript Llun / Image
5 - 7 Ty Newydd
8 Ty'n y Maes
9 Bron Llan
10 Bron Llan

RG10/5676 Folio 120 Page 3
Adysgrif / Transcript Llun / Image
11 Chapel House
12 Chapel House
13 Penrhos
14 – 21 Llan Isaf (Village)

RG10/5676 Folio 120 Page 4
Adysgrif / Transcript Llun / Image
22 Llan Isaf (Village)
23 Highgate
24 Highgate
25 – 27 Voelas Terrace

RG10/5676 Folio 121 Page 5
Adysgrif / Transcript Llun / Image
28 Llanucha (Village)
29 Llanucha (Village)
30 Llanerchgoch
31 Maes Madog

RG10/5676 Folio 121 Page 6
Adysgrif / Transcript Llun / Image
32 -33 Tai Newyddion
34 Garthmyn
35 Penyfoel
36 Garmonfa

RG10/5676 Folio 122 Page 7
Adysgrif / Transcript Llun / Image
37 – 40 Mountain's View
41 Muriau

RG10/5676 Folio 122 Page 8
Adysgrif / Transcript Llun / Image
42 – 43 Beaver Grove
44 Muriau Farm
45 Tyddyn Bach

RG10/5676 Folio 123 Page 9
Adysgrif / Transcript Llun / Image
46 Tyddyn Bach
47 Bryn Celyn
48 Ty'n y Fron
49 Bron Celyn
50 Rose Hill

RG10/5676 Folio 123 Page 10
Adysgrif / Transcript Llun / Image
51 Glanrhyd
52 Glynfryn
53 Plas Rhydcreua

RG10/5676 Folio 124 Page 11
Adysgrif / Transcript Llun / Image
54 Rhydycrea Farm
55 Ffrith Cottage
56 Ty Newydd
57 Ty'r Mowion

RG10/5676 Folio 124 Page 12
Adysgrif / Transcript Llun / Image
58 Hafod Cilcenus
59 Cilcenus
60 Ty Newydd

RG10/5676 Folio 125 Page 13
Adysgrif / Transcript Llun / Image
61 Bryn Coch
62 – 63 Nant y Coed
64 Pentre Bach

RG10/5676 Folio 125 Page 14
Adysgrif / Transcript Llun / Image
65 Galltyrhyd
66 Hen Ysgoldy
67 Ty'n y fronRG10 5677 Folio 5 Page 1
Adysgrif / Transcript Llun / Image
1 Tyddyn Iolyn
2 Wesleyan Chapel House
3 Wesleyan Chapel House
4 Bryn y ?peon
5 Ty'n y Celyn
6 Bryn Ifan

RG10 5677 Folio 5 Page 2
Adysgrif / Transcript Llun / Image
7 Llwynau
8 Bryn y Perfeth
Bryndedwydd Uninhabited
9 Moelirwch isaf
10 Plas yn Rhos

RG10 5677 Folio 6 Page 3
Adysgrif / Transcript Llun / Image
11 Ty'n y Felin
12 Hafottygerrig
13 Moelirwch ucha
Orseddwen fawr Uninhabited
14 Orseddwen bach

RG10 5677 Folio 6 Page 4
Adysgrif / Transcript Llun / Image
15 Ty'n y mynydd
16 Bryn Sertain
17 Bryn Esgob
18 Garneddwen
Tuhwnt I'r fawnog Uninhabited
Aelwyd Ucha

RG10 5677 Folio 7 Page 5
Adysgrif / Transcript Llun / Image
Pant y Siglen Uninhabited
20 Ty'n y Graig
21 Bryn Cyplau
22 Ty Newydd
23 Bryn Bras
25 No 1 Nebo

RG10 5677 Folio 7 Page 6
Adysgrif / Transcript Llun / Image
26 No 2 Nebo
27 No 3 Nebo
28 No 1 Ty'n y Ffordd
29 No 2 Ty'n y Ffordd
30 Ty Canol Nebo
31 - 32 Ty Ucha Nebo

RG10 5677 Folio 8 Page 7
Adysgrif / Transcript Llun / Image
33 Ty'n y Pistill Nebo
34 Gefail Nebo
Dolglesyn Uninhabited
35 – 36 Nebo
37 Chapel House Nebo
38 Bwlch y Buarth
39 Ffrithgleision
40 Dolwen

RG10 5677 Folio 8 Page 8
Adysgrif / Transcript Llun / Image
41 Dolwen
42 Hafod y Gaenen
43 Talsarn
44 Brynfawnog
45 Brynrhug

RG10 5677 Folio 9 Page 9
Adysgrif / Transcript Llun / Image
46 - 47 Penyffrith
Moeldref… Uninhabited
48 Nantuchaf
49 Llidiart y godart
50 Nantganol
51 Nantisaf

RG10 5677 Folio 9 Page 10
Adysgrif / Transcript Llun / Image
52 Factory Oakland
53 Oakland
54 Benar
Tanyfoel Uninhabited

RG10 5677 Folio 10 Page 11
Adysgrif / Transcript Llun / Image
56 Tanyfoel
57 Pentremawr
58 - 59 Gwninger

RG10 5677 Folio 10 Page 12
Adysgrif / Transcript Llun / Image
60 Llwynau …
61 Banc y … House

RG10/5677 Folio 14 Page 1
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
1 Carreg Llem
2 Penrhyddion
3 Bronhaul
4 Cefnryd
5 Stabel…

RG10/5677 Folio 14 Page 2
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
6 Bancog
7 Ty'n y Bwlch
8 Pentop
9 Gwern y Baudd

RG10/5677 Folio 15 Page 3
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
10 Pant y Pwll
11 Ty'n y Gerddi
12 Pentop
13 Grain llyn

RG10/5677 Folio 15 Page 4
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
14 Cryd y Coed Cottage
15 Pen y caenant
16 Penrhyddion
17 Aberhyddion
18 Carreg Coedog

RG10/5677 Folio 16 Page 5
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
19 Rynys
20 Brynryffrydd
21 Glan y wern
22 Dinas Hill
Ty'r Bont Uninhabited
23 Stable…
24 Conway Falls

RG10/5677 Folio 16 Page 6
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
25 Gymannog Uchaf
26 Wernfawr
27 Wernfawr Cottage
28 Gymanog Isaf

RG10/5677 Folio 17 Page 7
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
29 Gymanog Isaf
30 Coed y Celyn Cottage
31 Coed y Celyn
32 Gallt y Celyn
33 Waterloo Cottage
34 Goedfa
35 Ty'n y Coed

RG10/5677 Folio 17 Page 8
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
36 Ty'n y Coed
37 Ty Gwyn
38 Gelli
39 Maes y Garnedd