Cyfrifiad 1871 Census

Garthgarmon

Llanrwst Ardal Cyfrifo 9/10/11 Llanrwst Enumeration District 9/10/11

Mynegai Index

RG10/5676 Folio 119 Page 1
Adysgrif / Transcript Llun / Image
1 Voelas House
2 White Horse
3 Bron Pistyll
4 Ty Newydd

RG10/5676 Folio 119 Page 2
Adysgrif / Transcript Llun / Image
5 - 7 Ty Newydd
8 Ty'n y Maes
9 Bron Llan
10 Bron Llan

RG10/5676 Folio 120 Page 3
Adysgrif / Transcript Llun / Image
11 Chapel House
12 Chapel House
13 Penrhos
14 – 21 Llan Isaf (Village)

RG10/5676 Folio 120 Page 4
Adysgrif / Transcript Llun / Image
22 Llan Isaf (Village)
23 Highgate
24 Highgate
25 – 27 Voelas Terrace

RG10/5676 Folio 121 Page 5
Adysgrif / Transcript Llun / Image
28 Llanucha (Village)
29 Llanucha (Village)
30 Llanerchgoch
31 Maes Madog

RG10/5676 Folio 121 Page 6
Adysgrif / Transcript Llun / Image
32 -33 Tai Newyddion
34 Garthmyn
35 Penyfoel
36 Garmonfa

RG10/5676 Folio 122 Page 7
Adysgrif / Transcript Llun / Image
37 – 40 Mountain's View
41 Muriau

RG10/5676 Folio 122 Page 8
Adysgrif / Transcript Llun / Image
42 – 43 Beaver Grove
44 Muriau Farm
45 Tyddyn Bach

RG10/5676 Folio 123 Page 9
Adysgrif / Transcript Llun / Image
46 Tyddyn Bach
47 Bryn Celyn
48 Ty'n y Fron
49 Bron Celyn
50 Rose Hill

RG10/5676 Folio 123 Page 10
Adysgrif / Transcript Llun / Image
51 Glanrhyd
52 Glynfryn
53 Plas Rhydcreua

RG10/5676 Folio 124 Page 11
Adysgrif / Transcript Llun / Image
54 Rhydycrea Farm
55 Ffrith Cottage
56 Ty Newydd
57 Ty'r Mowion

RG10/5676 Folio 124 Page 12
Adysgrif / Transcript Llun / Image
58 Hafod Cilcenus
59 Cilcenus
60 Ty Newydd

RG10/5676 Folio 125 Page 13
Adysgrif / Transcript Llun / Image
61 Bryn Coch
62 – 63 Nant y Coed
64 Pentre Bach

RG10/5676 Folio 125 Page 14
Adysgrif / Transcript Llun / Image
65 Galltyrhyd
66 Hen Ysgoldy
67 Ty'n y fronRG10 5677 Folio 5 Page 1
Adysgrif / Transcript Llun / Image
1 Tyddyn Iolyn
2 Wesleyan Chapel House
3 Wesleyan Chapel House
4 Bryn y ?peon
5 Ty'n y Celyn
6 Bryn Ifan

RG10 5677 Folio 5 Page 2
Adysgrif / Transcript Llun / Image
7 Llwynau
8 Bryn y Perfeth
Bryndedwydd Uninhabited
9 Moelirwch isaf
10 Plas yn Rhos

RG10 5677 Folio 6 Page 3
Adysgrif / Transcript Llun / Image
11 Ty'n y Felin
12 Hafottygerrig
13 Moelirwch ucha
Orseddwen fawr Uninhabited
14 Orseddwen bach

RG10 5677 Folio 6 Page 4
Adysgrif / Transcript Llun / Image
15 Ty'n y mynydd
16 Bryn Sertain
17 Bryn Esgob
18 Garneddwen
Tuhwnt I'r fawnog Uninhabited
Aelwyd Ucha

RG10 5677 Folio 7 Page 5
Adysgrif / Transcript Llun / Image
Pant y Siglen Uninhabited
20 Ty'n y Graig
21 Bryn Cyplau
22 Ty Newydd
23 Bryn Bras
25 No 1 Nebo

RG10 5677 Folio 7 Page 6
Adysgrif / Transcript Llun / Image
26 No 2 Nebo
27 No 3 Nebo
28 No 1 Ty'n y Ffordd
29 No 2 Ty'n y Ffordd
30 Ty Canol Nebo
31 - 32 Ty Ucha Nebo

RG10 5677 Folio 8 Page 7
Adysgrif / Transcript Llun / Image
33 Ty'n y Pistill Nebo
34 Gefail Nebo
Dolglesyn Uninhabited
35 – 36 Nebo
37 Chapel House Nebo
38 Bwlch y Buarth
39 Ffrithgleision
40 Dolwen

RG10 5677 Folio 8 Page 8
Adysgrif / Transcript Llun / Image
41 Dolwen
42 Hafod y Gaenen
43 Talsarn
44 Brynfawnog
45 Brynrhug

RG10 5677 Folio 9 Page 9
Adysgrif / Transcript Llun / Image
46 - 47 Penyffrith
Moeldref… Uninhabited
48 Nantuchaf
49 Llidiart y godart
50 Nantganol
51 Nantisaf

RG10 5677 Folio 9 Page 10
Adysgrif / Transcript Llun / Image
52 Factory Oakland
53 Oakland
54 Benar
Tanyfoel Uninhabited

RG10 5677 Folio 10 Page 11
Adysgrif / Transcript Llun / Image
56 Tanyfoel
57 Pentremawr
58 - 59 Gwninger

RG10 5677 Folio 10 Page 12
Adysgrif / Transcript Llun / Image
60 Llwynau …
61 Banc y … House

RG10/5677 Folio 14 Page 1
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
1 Carreg Llem
2 Penrhyddion
3 Bronhaul
4 Cefnryd
5 Stabel…

RG10/5677 Folio 14 Page 2
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
6 Bancog
7 Ty'n y Bwlch
8 Pentop
9 Gwern y Baudd

RG10/5677 Folio 15 Page 3
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
10 Pant y Pwll
11 Ty'n y Gerddi
12 Pentop
13 Grain llyn

RG10/5677 Folio 15 Page 4
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
14 Cryd y Coed Cottage
15 Pen y caenant
16 Penrhyddion
17 Aberhyddion
18 Carreg Coedog

RG10/5677 Folio 16 Page 5
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
19 Rynys
20 Brynryffrydd
21 Glan y wern
22 Dinas Hill
Ty'r Bont Uninhabited
23 Stable…
24 Conway Falls

RG10/5677 Folio 16 Page 6
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
25 Gymannog Uchaf
26 Wernfawr
27 Wernfawr Cottage
28 Gymanog Isaf

RG10/5677 Folio 17 Page 7
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
29 Gymanog Isaf
30 Coed y Celyn Cottage
31 Coed y Celyn
32 Gallt y Celyn
33 Waterloo Cottage
34 Goedfa
35 Ty'n y Coed

RG10/5677 Folio 17 Page 8
Adysgrif / Transcript Llun/ Image
36 Ty'n y Coed
37 Ty Gwyn
38 Gelli
39 Maes y Garnedd