Hanes Cymru Owen M Edwards Cyfrol 1

HANES CYMRU

I Ysgolion, Cyfarfodydd Llenyddol A Theuluoedd

Rhan I - Hyd farwolaeth Gruffyd ab Llywelyn yn 1063

gan

Syr Owen M Edwards M.A.

Rhydychen

PENNOD I CYMRU

PENNOD II Y CENHEDLOEDD CRWYDR

PENNOD III Y RHUFEINIAID

PENNOD IV Y SAESON

PENNOD V ARTHUR

PENNOD VI MAELGWN GWYNEDD

PENNOD VII BRWYDR CAER

PENNOD VIII COLLI'R GOGLEDD

PENNOD IX Y CENHEDLOEDD DDUON

PENNOD XI DAU FRENIN GALLUOG

PENNOD XI YR HEN GREFYDD

PENNOD XII Y GREFYDD NEWYDD

TREM YN ÔL

Trydydd Argraffiad

Swyddfa Cymru Caernarfon

1911