O Gwmpas y Dref

O Gwmpas y Dref

Around the Town

Cliciwch ar lun gewin bawd i'w gweld yn llawn. Click on thumb to see full picture

Pandy'r odyn

Cader Idris & Dolgellau 

Pont yr Arran

pontarran.jpg (31187 bytes)

Pont yr Arran 2003
Arran Bridge 2003

Cyn yr Wyl Werin Geltaidd
Prior to Celtic Festival

 

Hen Ffair
An Old Fair

 

LL32.JPG (142020 bytes)

Y Marian Sesiwn Fawr 2000

LL33.JPG (151936 bytes)

Ymwelwyr Enwog
Famous Visitors

LL36.JPG (149556 bytes)

Cader Idris & Dolgellau

 

LL45.JPG (299354 bytes)

Pont Llanelltyd
 Llanelltyd Bridge

LL50.JPG (160336 bytes)

Pandy'r odyn

LL40.JPG (119028 bytes)

Pandy'r odyn

LL47.JPG (158387 bytes)

Golwg o'r Dref
View of the Town

LL49.JPG (156113 bytes)

Y Sgwar
Eldon Square

LL54.JPG (138960 bytes)

Eglwys St. Mair
St Mary's Church

LL51.htm (148445 bytes)

Yard Y Llew
Lion Yard

LL46.JPG (241477 bytes)

Cefn y Llew Aur

Back  of the Lion

LL52.JPG (122782 bytes)

Y Bont Fawr

bedddafion.jpg (11504 bytes)

Bedd Dafydd Ionawr

 

 

Mynegai
Index

Oriel Nesaf
Next Gallery

Hafan

Home