Cardiau Post-Mynegai Postcards-Index

Cerdyn Post o Ddolgellau a'r Cylch

A Postcard from Dolgellau and District

Casgliad o gardiau post a lluniau eraill o ddolgellau a'r cyffiniau
 
A
COLLECTION OF OLD POSTCARDS AND OTHER PICTURES OF DOLGELLAU AND THE SURROUNDING DISTRICT
 


O gwmpas y dref


Cyswllt Link


Around the town

 


Llwybrau Torrent & Precipice


Cyswllt Link


Torrent & Precipice Walks


 
Cylch Dolgellau


Cyswllt Link


Dolgellau District


 Mae casgliad pellach o luniau cyfoes a hanesyddol o Ddolgellau i'w gweld ar safle Ian King www.dolgellau.com

A further collection of historic and modern pictures of Dolgellau can be seen on Ian King's site www.dolgellau.com

HAFAN
HOME