Cyfrifiad Abermaw 1901 Barmouth Census RG 13/5254 Folio 64
Os oes gennych atgofion am bobl yn y cyfrifiad hwn...Os ydych yn perthyn...Os wyddoch rywbeth difir am eu gwaith … neu'u tai ...Os oes cwestiwn yn codi o'r cynnwys Cewch bostio neges,  sylw neu gwestiwn ar y bwrdd negeseuon newydd YMA
Do you have memories of people in this Census? Are you related? Do you know about the jobs they did?… Or the houses the lived in?  Do you have any questions?  You can now post messages, comments or queries on the new message board HERE

PRO RG 13 /5254
Urban Sanitary District of Barmouth Part of the township of Ismynydd
First Part

A

Folio

64-65

Cors y gedol hotel / Glan y don / Gwelgraig / Central Buildings /  Cambrian House / Tan y fedw / Tan y graig / Tan y fron / London House / Mawddach House / Glanwinllan House / Glan Morfa House / Wesley Place / Tynycoed Buildings / Lion Hotel / Glan y môr house  

B

Folio

66-67

High Street / Glanglasfor House / Glantraeth House / Marine House / Ty'n y Coed / Gomerian House / Aber House / 1 Brynmynnan House / Vron House / Springfield House / Franklands / Ael y Don / Min y Don / Idris Temperance / Eden House / London Ho Cottage / Grenwich House / Regent House

C

Folio

68-69

Craig y Don / Meirion House / Porkington Terrace / Borthwen House / Orielton Hall / Penrallt / Borthwen Terr / Brynhyfryd  

Ch

Folio

70-71

Idris View / Municipal Water works / Hafod y Glyn / Caefadog / Gwastadagnes / Canlip? Bach / Ty'n y Coed Cott / Glasfryn Ho / Bank Buildings / Post Office Bdgs / Glanmeirion / Bwlch House / Reliance House / Penlan / Back Bwlch / Manchester House / Bristol House / Barmouth Hotel / Ty Newydd / Staffordshire House / Glyndwr House

D

Folio

72-73

Quay Cottage / Mount Plesant / Harbour View / Last Inn / Llechgleision / Brynygraig / Church House / Graig Fach / Glanaber Villas / Arran House / Glanaber Terrace / Gallthyfryd / Glanaber House / Bridgefield / Bungalow / Waterloo Place / Glanaber Yard / Glanaber Cottage / Henblas Inn / Wesley House / Bennar Ter  

Dd

Folio

74-75

Bennar Terrace / Ash Place / Tanydderwen / Tai Isa / Cumberland Place / Cumberland cottage / Arran View / Snowdon View / Bronaber Terrace / Ty Gwyn / Pendwnan

E

Folio

76-77

Penderwen / Glanaber Cott / Bronaber Cott / Bwlch  / Gibralter Terr / St Georges / Cumberland Place / Rock Terrace / Bwth Mawr / Bwth Bach / Craig yr Helbul / Craiglwyd  

F

Folio

78-79

Penygraig Bwth / The Cottage / Tanyffynnon / Bryngolau / Alpha Cottage / Penybryn / Williams Buildings / St Georges / Goronwy Terrace / Rock Terrace / Bardsey View / Glanwnion Cottage / Siloam Buildings / Tanyddinas

Ff

Folio

80-81

Tanyddinas / Cambrian St / Tanygraig Cott / Doctor's Buildings / St Georges / Pembroke House / Minafon / Abermaw Terr  

G

Folio

82-83

Church Place / Orielton Cottage / Penlan Cottage / Craig y Don Cottage / Bennar Terrace / Tynyrardd Cottage / Eden House

PRO RG 13 /5254
Urban Sanitary District of Barmouth Part of the township of Ismynydd
Second Part

NG

Folio 87-88

St Anne's Square / Talydon / Glanywerydd / Club / Belle Vue / Northfield Hall / Belle Vue Shops / Royal Station Hotel / Board School Cottage / Richmond House  

H

Folio

89-90

Morfin / Victoria Buildings / Beach Road / Plynlymmon House / St Anne's Square / Balmoral Hs / Osborne Hs / Belmont Hs / Comber Hs / Bank House / Albion Hs

I

Folio

91-92

Beach House Back / Old Beach House / Marine Hotel / Marine Terrace / York Hse / Tremydon / Cardigan View / Crystal House / Aukland House / Oak House / Belgrave Hse / Marine Mansions / Minymor  

J

Folio 93-94

Windsor Hse / Marine Gardens / Kohinoor Bidg / Tan y Coed / Glan Owen / Tanrallt / Water Street / Montgomery Cottage / Meifod Cottage / Glanllyn Sq

K

Folio

95-96

Glanllyn Sq / Glanllyn Steps / Masonic Street / Marine Gardens / Ocean View / Aston House / Glandovey Hse / Bronwen House / Bay View / Hugo Villas / Llysmeirion / Marine Road  

L

Folio

97-98

Broneifion / Melbourn House / Ripon House / Moss Bank / Beulah Hill / Hill side / Victoria Place / Hendre Villas / Epworth Terr / Epworth Villa / Glanywern /

Ll

Folio 99-100

Talaig / Vulcan Villa / Morben Villa / Pantllan / Glanmorfa / Aelfor Villas / Fronfelen Cottage / Police Station / Fronheulog / Aelfor Ter / Buxton House / Buxton Cottage / Glasfor Ter  

M

Folio

101-102

Greenhill / Brynteg / Henlith Ter / Bronrefail / Fern Villa / Ballymacora / Gables / Hencairn / Rectory / Lingfield / Haulfryn / Cilmynach / Craigmynach / Brynmynach / Inveruga

N

Folio

103-104

Cellfechan / Fronhyfryd / Fronolau Villas / Fronolau Hall / Stoneleigh / Mainlee Hse / Lower Hendremynach / Ty'r Graig / Hendremynach / Ceilwart Ganol / Glanwerydd Cott / Back Glanwerydd / Park Rd / Bronawel / Hope Villa / SeaviewTerr / Allt Cottage / Ceilwart Isaf / Hafoty / Ffriddfechan  

O

Folio

105-107

Marine Gardens / Anglesey House / Gatehouse / Cernyw Lodge / Bloemfontein Villas / Park Rd / Buxton Cottage / Nysfor / Montgomery Hse / A shed in Park Road
<<<<<<<<<<<<<< Hafan
Home
Mynegai Cyfrifiad
Census Index
Myn Cyfrifiad Y Bermo 1901
Barmouth  Census Ind 1901
>>>>>>>>>>>>>>

Mynegai Cyfenwau

Surname Index

Er mwyn hwylustod anwybyddwyd cyfenwau dwbl. I chwilio am William Huws-Parri, edrycher o dan Parri For convenience double barrelled names have been ignored. To find Evan Jones-Smith, look under Smith

A

B

C

D

E

FG

HI

JA-Jones, G

Jones, H -Jones, W

KL

MN

O

PQ

R

STUV

WXYZ

HAFAN
HOME
HEL ACHAU
GENEALOGY
   

Hanes Dolgellau
Dolgellau History

Hanes Dolgellau Dolgellau History