CYFRIFIAD DOLGELLAU 1851 DOLGELLAU CENSUS

CYFRIFIAD DOLGELLAU 1851 DOLGELLAU CENSUS

Os oes gennych atgofion am bobl yn y cyfrifiad hwn...Os ydych yn perthyn...Os wyddoch rywbeth difir am eu gwaith … neu'u tai ...Os oes cwestiwn yn codi o'r cynnwys Cewch bostio neges,  sylw neu gwestiwn ar y bwrdd negeseuon newydd YMA
Do you have memories of people in this Census? Are you related? Do you know about the jobs they did?… Or the houses the lived in?  Do you have any questions?  You can now post messages, comments or queries on the new message board HERE
Mae’r tudalennau canlynol yn cynnwys rhyw 400 o’r tua 4,000 o gofnodion o Ddolgellau sydd yng nghyfrifiad 1851. Cawsant eu codi a’u haddasu o drawsgrifiad 2% yr athro Norton o gyfrifiad Prydain Fawr.

Bwriedi’r, rhyw ddydd, i ddarparu y cyfan o gyfrifiad Dolgellau 1851 ar y tudalennau hyn ac i wirio’r hyn sydd yma eisoes, ond ni fydd hynny’n digwydd am fisoedd lawer.

Ar y cyfan mae’r tudalennau hyn yn cynnwys manylion am ran orllewinol y dref, sy’n dilyn y ffordd fawr o Bont yr Arran i dafarn y Cross Foxes

These pages contain about 400 of the 4,000 or so entries for Dolgellau that appear in the 1851 census. They have been adapted from Prof. Norton’s 2% index of the United Kingdom census.

It is intended, some day, to include the whole of the 1851 census for Dolgellau on these pages, and to verify these entries, however that will not happen for many months yet.

In general this extract covers the eastern portion of Dolgellau, following the main road from Arran Bridge to the Cross Foxes Inn

A LLWYN MILL, DOLGYN ISAF, TY CROES, TY ISA, PANDY ISAF, DOLGYN UCHAF, MAES YR HELMA, HENDRE GEFEILIAD, TIR STENT BACH, CROSS FOXES, TY 'R CAPEL, GAWANAS FAWR, DOLYSPYTY, BYLAN, CEFN CLAWDD, TYDDYN DU, ARAN, CEFN CLAWDD, TURNPIKE GATE, GWENGRAIG, TYN Y NANT
B LLETY 'R GOEGEN, PENYBRYN, ?PEN Y BWLCH COCH, HAFOD Y MEIRCH, BRYNCASTELL, PEN Y CLAWDD, HEN SHOP, TYDDYN MAWR, PANT, PANT Y CRA, TY NEWYDD, TYDDYN Y GAREG, DEWISBREN ISAF, COED, PENTRE TY'N CORNEL, TY ISAF, TY UCHA, TY NEWYDD, TY'N Y GORNEL, ?, FRONOLAU, PEN Y FRON
C LLETY'R GOEGRAN HOUSE, TRECERIG, PENRALLT, HAFODLAS, TRE FERLLAN, TYDDYN EDNYFED, CAE NEWYDD, BRYNYCELYN, BWLCH COCH,  TY'N Y BRYN, TYNSARN, TY'N Y FFORDD FAWR, UPPER MILL, TY'R CAPEL, HAFOD OER
Ch FRONGOCH, FACTORY FRON, FACTORY, TY FACTORY, UPPER MILL, PENBRYN GLAS, TY ISAF PENBRYN, ARAN BRIDGE, FRON HEULOG, PLAS YN BRITH ISAF, FRON SERTH ISAF
HAFAN
HOME
HEL ACHAU
GENEALOGY