Cyfrifiad Llanelltyd 1841 Llanelltyd Census 1841

Cyfrifiad Llanelltyd 1841 Llanelltyd Census 1841

Os oes gennych gwybodaeth am bobl yn y cyfrifiad hwn...Os ydych yn perthyn...Os wyddoch rywbeth difir am eu gwaith neu'u tai ...Os oes cwestiwn yn codi o'r cynnwys Cewch bostio neges,  sylw neu gwestiwn ar y bwrdd negeseuon newydd YMA
Do you have knwolage of people in this Census? Are you related? Do you know about the jobs they did? Or the houses the lived in?  Do you have any questions?  You can now post messages, comments or queries on the new message board HERE

MYNEGAI

INDEX

A - Jones

Lewis - Z


Arweiniad i'r tudalennau fel y maent yn y cofnod

Guide to as enumerated pages

 A. Gwridwn Isaf , Tyddyn y Moch; Goetref; Cae Mawr, Maes Mawr, Ty^'n y Groes, Factory, Gelli Gemlyn, Berthlwyd, Bryn Cemlyn, Dolmelynllyn, Glan Llyn y forwyn, Trawsnant, Oakley Arms, Ty^'n yr Ardd, Gwndin Uchaf, Hafod Fedw, Ceseilgwm Mawr.
B Bryn Melyn,  Ship, Pengarnedd, Ty^'n Celyn, Garth Bleddyn, Vanner, Llan, Hafod y Morfa, Min Morfa, Tan Lan, Llofft Forge, Tai cynhaeaf, Afon Wnion, Penbryn Ucha, Bryn Melyn
 C Tan Dalar, Penbryn, Bryn Melyn, Maestryfar Pentre, Llanelltyd, Tai cynhaeaf' Tan Lan, Ty^'n Llwyn, Blaencwmynach, Cae Mab Eifion, Ceseilgwm Bach, , Ty^'n 'rallt, Llan, Faner, Vanner, Tan Dalar, Ty^ Cerrig, Pandy Bach, Cae Clyd
Ch Ysgubor, Maesygarnedd, Pantllwyfog, Rose Cottage, Maesgarnedd, Tan Dalar, Bwlch y Gwynt, Ty^ Cerrig, Dolfach, Smithy, Blaencwm, Cae Gwernog, Aberhengae?, Cae Bandy, Cae Bandy isa, Tan Graig, Maesybrynar, Tan Dalar, Maes Brynar, Hengwrt
 D Efailbach, Ty^ Newydd, Turnpike Gate, Dolfawr, Ysgubor, Bryn Melyn, Bwlch y Gwynt, Llan, Graig, Afon Wnion, Ty^'n'rardd, Berllan, Pentre, Bryn Du, Cae Coch, Tan Llan
HAFAN
HOME
HEL ACHAU
GENEALOGY