Arweiniad i

Cyfrifiad Llanelltyd 1881 Llanelltyd Census 1881

Arweiniad i'r tudalennau fel y maent yn y cofnod

Guide to as enumerated pages

Os oes gennych atgofion am bobl yn y cyfrifiad hwn...Os ydych yn perthyn...Os wyddoch rywbeth difir am eu gwaith neu'u tai ...Os oes cwestiwn yn codi o'r cynnwys Cewch bostio neges,  sylw neu gwestiwn ar y bwrdd negeseuon newydd YMA
Do you have memories of people in this Census? Are you related? Do you know about the jobs they did? Or the houses the lived in?  Do you have any questions?  You can now post messages, comments or queries on the new message board HERE

 Folio
119-123

Hengwrt / Efail Isaf / Pill Hengwrt / Vanner Abbey / Pentre / Dolfawr / Tanllan / Ysgoldy.Ty Uchaf / Tynllan / Tandalar / Caecoch / Pantllwyfog / Caerbeudy / Tynllwyn / Blaenycwm / Caegwernog / Bryndu / Tai Hirion / Tynrardd / Berllan /   Tyncelyn / Afonwnion / Tynewydd / Chapel House / Post Office House / Ddol Fach / Ty Cerryg / Brynhfryd / Vrondeg / Vicarage / Turnpike Gate / Cae Clud / Pandy Bach / Maes Brynar / Garth Bleddyn

Folio
127-131

Blaencwmynach / Cam Seifion / Ty'n y Coed / Ceseilgwm Bach / Maestryfar / Taicynhauaf Cot. / Taicynhauaf / Cambrian Cottage / Penbryn Cottage / Brynmelyn Cottage / Minymorfa / Hafod Y Morfa / Prince Of Wales / Ty Nant / Ysgybor / Maes Mawr / Bryn Cemlyn / Bryn Cemlyn Gardener's Cottage / Tynygroes Hotel / Tynygroes Cottage / Dolmelynllyn Lodge / Dolmelynllyn Hall / Keepers Cottage / Berthlwyd / Cefn Coch Cottage / Cefncoch Barrack / Cefn Coch Mine / Goetra / Gwndwn Isaf / Glan Llyn y Forwyn / Hafod Fedw / Cae Mawr / Tyddyn Bach / Voel Isaf
  HAFAN
HOME
HEL ACHAU
GENEALOGY
ARCHWILIO'R BASDATA
DATABASE SEARCH
Hanes Dolgellau
Dolgellau History

Hanes Dolgellau Dolgellau History