Cyfrifiad 1881 Census Llanfachreth Mynegai Index
Os oes gennych gwybodaeth am bobl yn y cyfrifiad hwn...Os ydych yn perthyn...Os wyddoch rywbeth difir am eu gwaith neu'u tai ...Os oes cwestiwn yn codi o'r cynnwys Cewch bostio neges,  sylw neu gwestiwn ar y bwrdd negeseuon newydd YMA
Do you have knowladge of people in this Census? Are you related? Do you know about the jobs they did? Or the houses the lived in?  Do you have any questions?  You can now post messages, comments or queries on the new message board HERE

A

Felin Newydd / Tynewydd No / Traean / Refail Newydd / Saddle Room (Hengwrt Uchaf) / Ronwydd Gate / Tyddyn Rhiw / Penarwnion Fawr / Caelan / Ffrwdgwyllt / Nantcaniadau / Maes y Neuadd / Castell y Fedw / Bron Llowarch / Llwyn Sarn / Ty Isa Mawr / Ty Isa Bach  

B

Ysgubor Newydd / Hafod Feredydd / Hafod Y Geifr / Cae Addfwyn / Tan Y Bryn / Ty Ucha Blaenau / Drws Y Mela / Caer Defaid / Cefn Braich / Braich Bedw / Llwyn Cynfel / Cytiau / Ty Cerrig / Benglog / Ty Mawr / Pen Rhiw

C

Wenallt / Drws Y Nant / Henfaes / Tal y Bont / Pen y Bont / Rhydymain  

Ch

Dol Uwch Afon / Caeglas / 2 Cae'r Anglws / Cae Huad / Cors y Garnedd / Cae Lleuci / Cae Crwth / Gell

D

Llety'r Hwsmon / Ochr y Foel / The Lodge / Upper Lodge / Yr Ardd / Lower Lodge / Pen yr Esgynfa  

Dd

Pen yr Esgynfa Farm / Llawr Dolserau / Brynteg / Ty'n Simdda / Station House / Bryn yr Aur / Esgair Wen / Cae Gwyn / Ty Cerrig / Rhedyn Cochion / Tyddyn Arthur

E

Hendre Berfa / Cwm Heision Uchaf / Cwm Heision Ganol / Cwm Heision Isaf / Glanrafon Mine House  

F

Frwynog / Dolfrwynog Mine House / Hermon Chapel House / Hermon School House / Dolardd / Pen y Bryn / Ysgwydd y Glyn / Cae Poeth

Ff

Uchaf / School House / 'Refail / Tanyfynwent / Old Shop / Tyn y Mynydd / Glasgoed / Coed Mawr / Ffrwd
 

G

Ty Capel Ffrwd / Ffridd Goch  / Penrhos  / Maesglwysarn / Dolgoed / Tyddyn Bach/ Mill House / Tan y Ffordd / Hen Ysgoldy / Bryn Eglwys / Pen Ucha Llan / Ty Canol / Bryn Prydydd / Ffridd Goch  / Tyn y Mynydd / Friog / Ty'n Benrhos / Dol y Clochydd / Tyn y Buarth / Glasdir  / Nannau Cottage / Nannau Farmyard / Ty Main

Mynegai ABC

 

Alphabetical Index

ABCD

E

FGHI

J

KLMN

OPQR

STUVW

  Hafan
Home
  Mynegai Cyfrifiad
Census Index