Cyfrifiad 1891 Census Llanfachreth Mynegai Index R-w
Os oes gennych atgofion am bobl yn y cyfrifiad hwn...Os ydych yn perthyn...Os wyddoch rywbeth difir am eu gwaith neu'u tai ...Os oes cwestiwn yn codi o'r cynnwys Cewch bostio neges,  sylw neu gwestiwn ar y bwrdd negeseuon newydd YMA
Do you have memories of people in this Census? Are you related? Do you know about the jobs they did? Or the houses the lived in?  Do you have any questions?  You can now post messages, comments or queries on the new message board HERE
Rees Alexander Tynymynydd 1   Llanfachreth MER Dd
Rees Edward W School House 9 Scholar Corris MER Dd
Rees Jonathan Tynymynydd 2   Onibury, SAL Dd
Rees Jonathan Tynymynydd 71 Farmer Wrexham DEN Dd
Rees Margaret School House 31   Corris MER Dd
Rees Margaret H School House 7 Scholar Meliden FLN Dd
Rees Margaret J Tynymynydd 6 Scholar Onibury, SAL Dd
Rees Mary E Bryn Cawr 4   Liverpool LAN A
Rees Sarah Tynymynydd 32   Beriw, MGY Dd
Rees William Tynymynydd 5 Scholar Onibury, SAL Dd
Rees William Tynymynydd 31 Agricultural Labourer Llanfachreth MER Dd
Rees William School House 34 Certificated Teacher Machynlleth MGY Dd
Reynolds Evan Cae Addfwyn 74 Farmer Llanfachreth MER B
Richard Emily Nannau 25 Maid of Visitor Alcaster WAR E
Richards Catherine Shop 60 Grocer Llanfachreth MER Dd
Richards Elizabeth Penglog 1   Llanfachreth MER B
Richards Ishmael Penglog 40 Farmer Llanaber MER B
Richards Mary Penglog 14   Llanfachreth MER B
Richards Mary Penglog 41   Dolgelley MER B
Richards Robert Penglog 17   Llanfachreth MER B
Ridcot William H Nannau 27 Footman Winferton E
Roberts Ann Ty Cerrig Blaenau 3   Llanfachreth MER B
Roberts Ann Caegwyn 3   Llanfachreth MER D
Roberts Ann 1 Llawr Dolserau 47 Cook Llanfachreth MER C
Roberts Ann Glan'rafon 49   Shifnal SAL F
Roberts Catherine Ty Cerrig Blaenau 19   Llanfachreth MER B
Roberts Catherine Penrhosuchaf 58 Farmer Dolgelley MER F
Roberts Catherine 1 Carleg 67   Llangower MER A
Roberts David Caegwyn 1   Llanfachreth MER D
Roberts David Ty'n y Gerddi 6 Scholar Llanfachreth MER B
Roberts David Caegwyn 30 Farmer Ffestiniog MER D
Roberts Edward Ty Cerrig Blaenau 13   Llanfachreth MER B
Roberts Edward Ty Cerrig Blaenau 48 Farmer Dolgelley MER B
Roberts Elizabeth Pen yr Esgynfa 13 Scholar Llanfachreth MER Ch
Roberts Elizabeth Llwyn Sarn 22   Llanfachreth MER B
Roberts Elizabeth Penucharllan 44   Llangefni AGY Dd
Roberts Elizabeth Tyddyn Martha 79 Living on her own means Dolgelley MER D
Roberts Elizabeth Cae Addfwyn 40   Bala MER B
Roberts Ellen Tanygaer No 1 1   Llanfachreth MER D
Roberts Ellen Penrhosuchaf 28   Llanfachreth MER F
Roberts Ellin Penarwnion Fach 40   Llanelltyd MER B
Roberts Ellin Llwyn Sarn 42   Llanfachreth MER B
Roberts Ellin Ty Cerrig Blaenau 1mo   Llanfachreth MER B
Roberts Griffith Cae Addfwyn 16 Farm Servant Llanfachreth MER B
Roberts Griffith Llwyn Sarn 16 Farmer Llanfachreth MER B
Roberts Gwen Caegwyn 29   Llanfachreth MER D
Roberts Gwen Ty'n y Gerddi 34   Bala MER B
Roberts Gwen Tyddyn Martha 45   Mallwyd MER D
Roberts Gwen A Cae Addfwyn 5   Llanfachreth MER B
Roberts Hugh Caegwyn 5   Llanfachreth MER D
Roberts Hugh Llwyn Sarn 46 Farmer Dolgelley MER B
Roberts Hugh Penucharllan 52 Joiner Dolgelley MER Dd
Roberts Hugh Llwyncynfel 58 Farm Servant Llanaber MER B
Roberts James R Glan'rafon 47 Mining Engineer Dolgelley MER F
Roberts Jane Hafodfraith 33 General Servant Llanelltyd MER Ff
Roberts Jane Ty Uchaf 35 General Servant Dolgelley MER Dd
Roberts Jane Ty Isaf 55 Agricultural Gwyddelwern MER Dd
Roberts Jane Pen yr Esgynfa 56   Llanuwchllyn MER Ch
Roberts John Ty Cerrig Blaenau 17   Llanfachreth MER B
Roberts John Ty'n y Gerddi 37 Railway Plate Layer Melin y Wig MER B
Roberts John Tynsimdda 60 Hawker Beddgelert CAE C
Roberts John J Ty Isaf 19 Student of Medicine Llanfachreth MER Dd
Roberts John Ll Castell y Gwynt 15   Llanfachreth MER D
Roberts John R Ty'n llwyn 3   Llanfachreth MER D
Roberts Margaret Tanygaer No 2 2   Llanfachreth MER D
Roberts Margaret Ty Cerrig Blaenau 5   Llanfachreth MER B
Roberts Margaret Shop 29 General Servant Dolgelley MER Dd
Roberts Margaret Ty Cerrig Blaenau 43   Dolgelley MER B
Roberts Margaret 2 Talybont 60   Llanfachreth MER A
Roberts Margaret J Pen yr Esgynfa 17 Dressmaker Llanfachreth MER Ch
Roberts Margaret R. Cae Addfwyn 10 Scholar Llanfachreth MER B
Roberts Mary Ty Cerrig Blaenau 21   Llanfachreth MER B
Roberts Mary Tanygaer No 2 24   Llanfachreth MER D
Roberts Mary Ann 1 Llawr Dolserau 8 Scholar Llanfachreth MER C
Roberts Mary C Ty Isa 13 General Servant Llanfachreth MER B
Roberts Mary J Llwyn Sarn 11 Scholar Llanfachreth MER B
Roberts Meredith Tanygaer No 2 9mo   Llanfachreth MER D
Roberts Morris Tanygaer No 2 25 Gold Miner Llanfachreth MER D
Roberts Morris Penarwnion Fach 44 Farmer Llanfachreth MER B
Roberts Robert Ty Isaf 13 Farm Servant Llanfachreth MER Dd
Roberts Robert Ty Cerrig Blaenau 15   Llanfachreth MER B
Roberts Robert Caegwyn 15 Servant Llanfachreth MER D
Roberts Robert Penrhosuchaf 24 Farmer's Son Llanfachreth MER F
Roberts Robert Esgairwen 44 Farmer Llanfachreth MER Ch
Roberts Robert Pen yr Esgynfa 48 Plate Layer Llanfachreth MER Ch
Roberts Robert 1 Carleg 76 Monument Carver Llanfachreth MER A
Roberts Robert H 2 Talybont 22 Agricultural Labourer Llanfachreth MER A
Roberts Thomas Ty'n y Gerddi 12 Scholar Llanfachreth MER B
Roberts Thomas E Ty Isa 19 Farm Servant Llanfachreth MER B
Roberts William 1 Llawr Dolserau 10   Llanfachreth MER C
Roberts William Cae Addfwyn 41 Farmer Llanuwchllyn MER B
Rogers Emma Nannau Cottage 51   Berrington SAL E
Rogers John Nannau Cottage 12 Scholar Llanfachreth MER E
Rogers John Nannau Cottage 61 Coachman Pontesbury SAL E
Rogers Sarah Nannau Cottage 17   Llanfachreth MER E
Rowlands Ann Refail 6 Scholar Llanfachreth MER Dd
Rowlands Catherine Refail 4 Scholar Llanfachreth MER Dd
Rowlands Edward G Brynblew 14 Scholar Llanfachreth MER Ch
Rowlands Elizabeth Refail 28   Llanelltyd MER Dd
Rowlands Elizabeth J Refail 10 Scholar Llanfachreth MER Dd
Rowlands Ellen Brynblew 56 Farmer Llanfachreth MER Ch
Rowlands Gladys M Brynblew 10 Scholar Llanfachreth MER Ch
Rowlands Howel Ty'n llwyn 27 Gold Miner Llanfachreth MER D
Rowlands Hugh Bychesau 23 Servant Llanfachreth MER D
Rowlands Hugh Saddle-room 59 Groom Dinas Mawddwy MER E
Rowlands Hugh Ty'n llwyn 11mo   Llanfachreth MER D
Rowlands Jane Hafodfraith 12 Scholar Llanelltyd MER Ff
Rowlands Margaret E Refail 9 Scholar Llanfachreth MER Dd
Rowlands Maria Ty'n llwyn 26   Llanelltyd MER D
Rowlands Martha Refail 9mo   Llanfachreth MER Dd
Rowlands Mary Ty'n llwyn 4   Llanuwchllyn MER D
Rowlands Mary Brynblew 18   Llanfachreth MER Ch
Rowlands Richard Refail 38 Blacksmith Llanfachreth MER Dd
Rowlands Thomas E Felin Newydd 22 Mill Carter Llanuwchllyn MER A
Rowlands William Brynblew 16   Llanfachreth MER Ch
Thomas Ann Ty Uchaf 58 Inn Keeper Llanfachreth MER Dd
Thomas Ann Ffriddgoch 81 Farmer Llanfachreth MER E
Thomas Catherine Glasdir Uchaf 48   Llanfachreth MER E
Thomas Catherine Llety'r Hwsmon 69   Llanfachreth MER Ch
Thomas David Ty Uchaf 26 General Labourer Corris MER Dd
Thomas Elizabeth Doladd 53   Llanddwywe Uwch y Graig MER F
Thomas Evan Glasdir Uchaf 42 Farmer Llanfachreth MER E
Thomas Gwen Caeglas 51   Llanfachreth MER Dd
Thomas Gwen Maesllech 61   Llanfachreth MER D
Thomas John Caeglas 12 Scholar Llanfachreth MER Dd
Thomas John Dolfwynog Mine 26 Gold Miner Llanfachreth MER F
Thomas John Maesllech 88 Farmer Llanfachreth MER D
Thomas Laura Maesllech 35   Llanfachreth MER D
Thomas Maggie R Dolfwynog Mine 3   Llanfachreth MER F
Thomas Margaret Coedmawr 23 General Servant Bala MER E
Thomas Margaret Bwlchrhoswen isaf 61 General Servant Llanuwchllyn MER F
Thomas Owen Doladd 21 Sawer Llanfachreth MER F
Thomas Robert Doladd 23 Gold Miner Llanfachreth MER F
Thomas Robert Doladd 55 Sawer & Farmer Llanfachreth MER F
Thomas Robert D Dolfwynog Mine 9mo   Maentwrog MER F
Thomas Robert J Maesllech 13 Scholar Llanfachreth MER D
Thomas Sarah Dolfwynog Mine 26   Llanfachreth MER F
Thomas Thomas Doladd 16 Farmer's Son Llanfachreth MER F
Thomas Thomas Caeglas 56 Farmer Llanfachreth MER Dd
Thomas William Llety'r Hwsmon 58 Plate Layer & farmer Denbighshire Ch
Thomas Cadwaladr Wenallt 11   Llanuwchllyn MER B
Thomas David Wenallt 13   Llanuwchllyn MER B
Thomas David Wenallt 48 Farmer Llanuwchllyn MER B
Thomas Edward Wenallt 3   Llanfachreth MER B
Thomas Gwen Wenallt 6   Llanfachreth MER B
Thomas Gwen Wenallt 41   Llanuwchllyn MER B
Thomas John Wenallt 4   Llanfachreth MER B
Thomas Margaret Wenallt 17   Llanuwchllyn MER B
Thomas Mary Jane Wenallt 1mo   Llanfachreth MER B
Thomas Richard Wenallt 1   Llanfachreth MER B
Thomas William Wenallt 8   Llanfachreth MER B
Tibbert Annie Nannau 28 Cook Whittington E
Vaughan Catherine Nannau 59 Living on own means Madras Presidency India E
Vaughan Ellinor Ann Nannau 59 Living on own means Dolgelley MER E
Vaughan Ellinor Catherine Nannau 22 Living on own means Llanfachreth MER E
Vaughan John Nannau 19 2nd Lieutenant 7th Hussars Llanfachreth MER E
Vaughan John Nannau 61 Living on own means Mangalore India E
Warham Louisa Nannau 34 Ladies Maid Betley STS E
White Ada Traian 3   Llanfachreth MER A
White Elizabeth Traian 30   Wakefield Yorks A
White George Traian 30 Butler (Domestic) Langley BKM A
White John Traian 1   Dolgelley MER A
Wilde Catherine E Nannau 16 Laundry Maid Liverpool E
Williams Ann Caemarch 4   Llanfachreth MER D
Williams Ann Ffriddgoch 36   Llanfachreth MER E
Williams Ann Tainewyddion (P.O) 45 Milliner Llanfachreth MER Dd
Williams Ann L Ty Hir 18   Llanfachreth MER D
Williams Benjamin Bryncoch No1 27 Gold Miner Llanfachreth MER Ch
Williams Catherine Hafod Owen 3   Llanfachreth MER F
Williams Catherine Ffriddgoch 4 Scholar Llanfachreth MER E
Williams Catherine Gwern offeiriad 34   Dolgelley MER E
Williams Catherine Ty'nymynydd 42   Llanfachreth MER F
Williams Catherine Bryn Cawr 8   Llanfachreth MER A
Williams Catherine Cuttiau 9   Llanfachreth MER A
Williams Catherine Cuttiau 36   Llanfachreth MER A
Williams Charles Ty'nymynydd 8 Scholar Llanfachreth MER F
Williams Daniel R Caemarch 5   Llanfachreth MER D
Williams Daniel R Coedmawr 23 Farmer's Son Llanfachreth MER E
Williams David Bryn Cawr 51 Railway Plate Layer Llanuwchllyn MER A
Williams David Coedmawr 71 Farmer Llanfachreth MER E
Williams David 1 Brynteg 84 Tailor Trawsfynydd MER C
Williams David Ll Ty Hir 16   Llanfachreth MER D
Williams Dorothy Gellfachreth 17   Llanfachreth MER Dd
Williams Dorothy Hafod Owen 27   Llanfachreth MER F
Williams Edmund L Ty Hir 5   Llanfachreth MER D
Williams Edward Dolgoed 28 Gold Miner Llanfachreth MER F
Williams Elin Maesy Neuadd 14 General Servant Llanfachreth MER C
Williams Elizabeth Bryn Cawr 11   Llanfachreth MER A
Williams Elizabeth Maesy Neuadd 23   Llanfachreth MER C
Williams Ellin 1 Brynteg 80   Llanfachreth MER C
Williams Evan Dolgoed 68 Farmer Llanfachreth MER F
Williams Gaenor Maesgwyn 4   Llanfachreth MER D
Williams Griffith Cwmheisian isaf 11 Scholar Llanfachreth MER Ff
Williams Griffith J Caemarch 9mo   Llanfachreth MER D
Williams Gwen Ffriddgoch 2   Llanfachreth MER E
Williams Gwen Cuttiau 13   Llanfachreth MER A
Williams Gwen Doluwchafon 19 Servant Dolgelley MER D
Williams Gwen 1 Glan Eiddion 57   Llanfachreth MER A
Williams Gwen Maesgwyn 57   Llanfachreth MER D
Williams Gwen Ffrwd 92   Llanfachreth MER Dd
Williams Gwen A Ffriddgoch 7 Scholar Llanfachreth MER E
Williams Hannah Dolcynawon 25 General Servant Trawsfynydd MER Ff
Williams Harry G Ty'nymynydd 2   Llanfachreth MER F
Williams Hugh Dolgoed 26 Gold Miner Llanfachreth MER F
Williams Hugh Ffriddgoch 34 Gold Miner Llanfachreth MER E
Williams Hugh 2 Glan Eiddion 37 Shoe Maker Caernarvon A
Williams Hugh P Ffriddgoch 6 Scholar Llanfachreth MER E
Williams Ivor Ty'nymynydd 6   Llanfachreth MER F
Williams Jane Cuttiau 4   Llanfachreth MER A
Williams Jane Bronllowarch 16 General Servant Llanaber MER B
Williams Jane Caeangelws no 2 32 Servant Dolgelley MER D
Williams Jane Tainewyddion (P.O) 42 Dressmaker Llanfachreth MER Dd
Williams Jane Coedmawr 45   Maentwrog MER E
Williams Jane Ty Hir 49   Llanfachreth MER D
Williams Jane E Bryncoch No1 7 Scholar Bala MER Ch
Williams John Cuttiau 1   Llanfachreth MER A
Williams John Gwern offeiriad 5   Llanfachreth MER E
Williams John Maesgwyn 9   Llanfachreth MER D
Williams John Braichbedw 27 Farm Servant Llanddwywe MER B
Williams John Coedmawr 27 Farmer's Son Llanfachreth MER E
Williams John Cuttiau 40 Farmer Llanuwchllyn MER A
Williams John 1 Glan Eiddion 58 Railway Plate Layer Bala MER A
Williams John H Hafod Owen 13 Scholar Llanfachreth MER F
Williams Kate Ty'nymynydd 4   Llanfachreth MER F
Williams Lewis Maesy Neuadd 24 Farm Servant Llanddwywe MER C
Williams Llewelyn Ty'nymynydd 12 Scholar Llanfachreth MER F
Williams Lowry Bryncoch No1 65   Llanfachreth MER Ch
Williams Mair Cae'ncoed 18 General Servant Llanfachreth MER F
Williams Margaret Dolgoed 66   Llanelltyd MER F
Williams Margaret Dolcynawon 1mo   Llanfachreth MER Ff
Williams Margaret Hengwrt Uchaf 22 Dairy Maid Caernarvon A
Williams Mary Gellfachreth 14   Llanfachreth MER Dd
Williams Mary Ty'nymynydd 15   Llanfachreth MER F
Williams Mary Cuttiau 16   Llanfachreth MER A
Williams Mary Ffrwd Gwyllt 19 General Servant Dolgelley MER C
Williams Mary Caemarch 32   Llanfachreth MER D
Williams Mary Esgairwen 34 Servant Talyllyn MER Ch
Williams Mary Cwmheisian isaf 46 Farmer Llanfachreth MER Ff
Williams Mary Bryn Cawr 54   Llandrillo MER A
Williams Rees Gellfachreth 14   Llanfachreth MER Dd
Williams Richard Hafod Owen 27 Gold Miner Trawsfynydd MER F
Williams Samuel Ty'nymynydd 42 Gold Miner Llanaber MER F
Williams Sarah J Gwern offeiriad 7 Scholar Llanfachreth MER E
Williams Thomas Maesgwyn 35 Farmer Waenfawr CAE D
Williams Thomas Ffrwd 50 Farmer Llanfachreth MER Dd
Williams William Ty Hir 24   Llanfachreth MER D
Williams William Caemarch 35 Farmer Llanfachreth MER  D
Williams William Gwern offeiriad 36 Groom Domestic Servant Llanaber MER E
Williams William Ty Hir 57 Farmer Llanfachreth MER D
Williams William Bryncoch No1 74 Worker on highway roads Llanfachreth MER Ch
Williams Winifred Maesgwyn 11   Llanfachreth MER D
Williams Winifred M 2 Brynteg 1   Dolgelley MER C
Williams Winnie Ffrwd 18   Llanbeblig CAE Dd
<<<<<<<<<<<<<< Hafan
Home
Mynegai Cyfrifiad
Census Index
Myn Cyfrifiad Llanfachreth
 1891
Llanfachreth  Census Ind
>>>>>>>>>>>>>>
Hanes Dolgellau
Dolgellau History

Hanes Dolgellau Dolgellau History