Cofeb HUGH THOMAS HUMPHREYS Cenotaph

 

HUGH THOMAS HUMPHREYS

Gunner 137649 59th Anti-Aircraft Sect., Royal Garrison Artillery

Mab ydoedd Hugh Thomas Humphreys i John Humphreys a Jane Williams, brawd i Griffith Humphreys Elizabeth Humphreys John Humphreys (bu farw yn y rhyfel Mai 16 1915) & Evan Humphreys a hanner brawd i Saraha Humphreys Hugh Humphreys & Ann Humphreys

Yn l dudalen coffa Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad cafodd y gynnwr Humphreys ei eni ym Mhortsmouth. Mae'r gwybodaeth hwn yn anghywir, roedd Hugh Thomas Humphreys yn byw ym Mhortsmouth ar adeg ei briodas ond cafodd ei eni yn Nolgellau ym 1881.

Roedd yn briod a Lillian (neu Lizzy) Humphreys, 20 Bromley Gardens, Bromley, Caint.ac yr oedd yn dad i bump o blant.

Bu farw o bneumonia ym Mesopotamia ar ddydd Gwener on 15 Mawrth 1918 yn 36 mlwydd, a chafodd ei gladdu ym Mynwent (Porth y Gogledd) Bagdad, Irac

Roedd Hugh Thomas Humphreys yn hen ewyrth i bryf copyn y wefan hwn, buaswn yn falch pe bai unrhyw ddisgynnydd iddo yn cysylltu mi ar alwynaphuw@aol.com gan fy mod yn awyddus i wybod hanes ei bum plentyn

Hugh Thomas Humphreys was the son of John Humphreys and Jane Williams, the brother of Griffith Humphreys  Elizabeth Humphreys  John Humphreys (died in the war 16 May 1915) & Evan Humphreys and the half brother of Sarah Humphreys  Hugh Humphreys  & Ann Humphreys

The Commonwealth War Graves Commission memorial page to gunner Humphreys states that he was born at Portsmouth. This is incorrect. Hugh Thomas Humphreys lived in Portsmouth at the time of his marriage but he was born in Dolgellau in 1881

He was married to Lillian (or Lizzy) Humphreys, of 20, Bromley Gardens, Bromley, Kent. and had five children.

He died of pneumonia in Mesopotamia on Friday 15 March 1918 aged 36 years, and was buried in Baghdad (North Gate) War Cemetery, Iraq.

If any of Hugh Thomas Humphreys' descendants should chance upon this page could they please contact the Webmaster alwynaphuw@aol.com ? as he was my great uncle, and I would like to know what became of his children.


Cofeb
Cenotaph

Yr Enw Nesaf
Next Name

Y RHYFEL MAWR
The Great War

Hafan
Home