Cofeb JOHN HUMPHREYS Cenotaph

JOHN HUMPHREYS

Preifat 6037 Bataliwn Cyntaf y Ffiwsilwyr Cymreig

Private 6037 First Battalion Royal Welsh Fusiliers

Ganwyd ym 1874 ym Meudy Newydd y Ganllwyd, yn fab i John a Jane (Williams gynt) Humphreys.
Yr oedd yn frawd i Elizabeth, Evan, Griffith a Hugh Thomas Humphreys.
Bu farw 16 Mai 1915 a'i gladdu mewn bedd anhysbys, mae ei enw ymysg y 13,000 o filwyr heb fedd hysbys sydd wedi eu cofnodi ar gofeb Le Touret yn Ffrainc

Ymddangosodd y nodyn hwn am ei farwolaeth yn "Y Dydd" Medi 24, 1915:

WEDI EI LADD - Mae Mr Griffith Humphreys, Plasbrith Lane, wedi derbyn newydd fod ei frawd, John Humphreys, wedi ei ladd yn Ffrainc bore Sul Mai 16. Yr oedd wedi derbyn newydd ei fod ar goll yn flaenorol, ond yn awr ysgrifena Cymro sydd yn perthyn i'r Royal Warwickshire Rifles ei fod wedi ei ladd. Yr oedd wedi ei saethu yn ei fraich, ac nid oedd y bandages yn ddigon i atal y gwaed. Yr oedd yn amlwg ei fod yn front y charge oddiwrth y lle caed ei gorff. Anfonai lythyr oedd wedi ei gael yn ei boced gartref, a chladdodd ef, gan roddi croes fechan o goed ar ei fedd. Ail fab y diweddar John Humphreys y gwr dall, oedd yn byw yn Well St., Dolgellau, beth amser yn ol ydoedd.

Born in 1874 at Beudy Newydd Ganllwyd, the son of John and Jane ( nee Williams) Humphreys.
He was the brother of Elizabeth, Evan, Griffith and Hugh Thomas Humphreys.
He died on May16 1915 and was buried in an unmarked grave, his name is included amongst those of 13, 000 soldiers who have no known who are commemorated on the Le Touret memorial in France.
The following is a translation of a note about his death published in "Y Dydd" September 24, 1915:

KILLED- Mr Griffith Humphreys, Plasbrith Lane, has received news that his brother, John Humphreys, was killed in France on Sunday morning May 16th. He had previously heard that he was missing, but now a Welsh man serving with the Royal Warwickshire Rifles has written to say that he has been killed. He was shot in the arm but the bandages could not stop the bleeding. It was clear that he had been at the front of the charge from where his body lay. The soldier who found him sent a letter which was in his pocket home and buried him, leaving a small wooden cross on his grave. He was the second son of the late John Humphreys the blind man who use to live in Well St., Dolgellau, some time ago.


Cofeb

Cenotaph

Yr Enw Nesaf

Next Name

Y RHYFEL MAWR

 The Great War