Archwilio Basdata Database Search

Archwilio Data

Data Search


Wrth imi gwblhau adysgrifiadau o'r cyfrifiad, cofnodion plwyf a rhestrau enwau eraill byddwyf yn eu gosod ar fasdata cwmni Rootsweb. Gyda'r ffurflen isod gellir archwilio fy nghofnodion sydd eisoes wedi eu danfon i'r basdata. 

Sef :
Cyfrifiad Y Bermo 1901  Claddedigaethau & Bedydd Llanelltyd 
Cyfrifiad Dolgellau 1891 1901 
Cyfrifiad Llanelltyd 1881
Cyfrifiad Llanfachreth 1881 1891 

As they are completed Census, parish records and other name lists from this site are also being added to the Rootsweb UK & Ireland Database. With this form you can search the records from the site that have been uploaded. 

Currently

Llanelltyd Census 1881  Llanelltyd baptisms & Burials
Dolgellau Census 1891 1901
Barmouth Census 1901
Llanfachreth Census 1881 1891

Mae cyfenw yn orfodol*

Surname is required* 

*Cyfenw (Lleiafswm 3 Llythyren) *Surname (3 letter min.):

Enw Cyntaf (dewisol) First Name: (optional)
Blwyddyn (dewisol) Year (optional):
Math o gofnod (dewisol)  Type of Records(optional):

*Yn anffodus mae cyfenwau yn orfodol ar gyfer archwilio basaudata Rootsweb, sydd yn codi anawsterau yn achos cofnodion geni a bedydd plant Cymreig sydd heb gyfenw wedi eu nodi ar eu cyfer yn y cofnodion gwreiddiol.

Enw olaf y tad yw'r cyfenw a welir fel cyfenw y plentyn ar y basdata. Ond fel y gw^yr ymchwilwyr Cymreig mae'n debyg bod mwyafrif plant y parthau hyn wedi defnyddio enw cyntaf eu tad fel cyfenw a rhai wedi dewis cyfenwau a oedd heb gysylltiad amlwg ag enwau eu rhieni. Bydd eraill wedi troi Evan yn Bevan a Hugh yn Pugh ac ati.

Dim ond canlyniadau o'r safle hwn ddaw o'r ffurflen isod, ond gellir archwilio y cyfan o gofnodion Rootsweb o Ynysoedd Prydain trwy ymweld a:

http://userdb.rootsweb.com/uki/

Saesneg yw iaith y canlyniadau

 

*Surnames are required for all searches, which can cause problems with searching for Birth & Baptismal records of children where a specific surname has not been recorded. The surname given to each child in this record is the father's second name. 

Researchers should be aware that because of Welsh naming patterns this may not have been the surname used by the child, who may have used his or her father's FIRST name as a surname or may even have used a totally different Surname. Surnames may also be formed by placing a P or B before a father's given name for example Hugh/Pugh Evan/Bevan.

Only my databases are searchable with this form. All Rootswebs databases from the islands of Britain can be searched from this URL:

http://userdb.rootsweb.com/uki/

 

Hanes Dolgellau
Dolgellau History

Hanes Dolgellau Dolgellau History

Hafan
Home

Mynegai Hel Achau
Genealogy Index