Adysgrifau

Adysgrifau'r Esgob
Bishop's Transcripts

Dolgellau Dolgelley Dolgethle Dolgely Dolgelou Ddolgellau Nolgellau Dolgelli Dolgeli

CYNNWYS

CONTENTS

Llanelltyd

1733 1734 1735-1737* 1738 1739* 1740 1741-1743* 1744
1745* 1746 1747* 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756
1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768
1769* 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780
1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792
1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804
1805 1806 1807 1808 1809 1810* 1811 1812 1813 1814 1815 1816
1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828
1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836        
            *Cofnodion heb goroesi

*Records not available

Ad Esg / BTs Bwrdd Negeseuon
Message Board
Mynegai Achau
Genealogy index
HAFAN
HOME
Deunydd arall ar gyfer Llanelltyd yn y cyfnod hwn:

PRIODAS:
Mynegai Priodas Meirionnydd 1754-1812
Mynegai Priodas Meirionnydd 1813-1837
Ar gael trwy
Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Catalog Ymrwymiadau Priodas (priodas trwy drwydded) yn y Llyfrgell Genedlaethol
http://www.llgc.org.uk/lc/lcc0052.htm

MARWOLAETH:
Cofnodion Coffa
Capel Libanus (A) Y Ganllwyd (plwyf Llanddwywe uwch y graig)
Ar gael trwy
Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

CYFRIFIAD
1841 1881 

RHIFAU BATCH y MARh
Capel Peniel M.C.
Bedydd 1827-1836 C102281

Other resources etc., for Llanelltyd in this period

MARRIAGE:
Merionethshire Marriage Index 1754-1812
Merionethshire Marriage Index 1813-1837
Available from
Gwynedd Family History Society

Catalogue of Marriage bonds (marriages by licence) at the National Library
http://www.llgc.org.uk/lc/lcs0052.htm

DEATHS:
Memorial Index

Libanus (Ind) Chapel, Ganllwyd (Llanddwywe uwch y graig parish)
Available from
Gwynedd Family History Society

CENSUS
1841 1881

IGI BATCH NUMBERS
Peniel Presbyterian Chapel
Baptisms1827-1836 C102281

Hanes Dolgellau
Dolgellau History

Hanes Dolgellau Dolgellau History