Adysgrifau

Adysgrifau'r Esgob
Bishop's Transcripts

Dolgellau Dolgelley Dolgethle Dolgely Dolgelou Ddolgellau Nolgellau Dolgelli Dolgeli

CYNNWYS

CONTENTS

Llanfachreth 1813-1814 1815-1816 1817-1818 1819-1820 1821-1822
1823-1824 1825-1826 1827-1828 1829-1830 1831-1832 1833-1834
1835-1836          
Ad Esg / BTs Bwrdd Negeseuon
Message Board
Mynegai Achau
Genealogy index
HAFAN
HOME
Deunydd arall ar gyfer Llanfachreth yn y cyfnod hwn:

PRIODAS:
Mynegai Priodas Meirionnydd 1754-1812
Mynegai Priodas Meirionnydd 1813-1837
Ar gael trwy
Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Catalog Ymrwymiadau Priodas (priodas trwy drwydded) yn y Llyfrgell Genedlaethol
http://www.llgc.org.uk/lc/lcc0052.htm

MARWOLAETH:
Cofnodion Coffa
Eglwys St. Machreth
Capel Siloh (A) Llanfachreth
Capel Bethel (M.C)
Capel Hermon (M.C)
Capel Rhydymain (A )
Capel Siloh (M.C) Rhydymain
Ar gael trwy
Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd


CYFRIFIAD
1881  1891

RHIFAU BATCH y MARh
Eglwys y Plwyf
Bedydd 1814-1836 C057411

M. C.
Bedydd 1818-1837 C102261

Other resources etc., for Llanfachreth in this period

MARRIAGE:
Merionethshire Marriage Index 1754-1812
Merionethshire Marriage Index 1813-1837
Available from
Gwynedd Family History Society

Catalogue of Marriage bonds (marriages by licence) at the National Library
http://www.llgc.org.uk/lc/lcs0052.htm

DEATHS:
Memorial Index
St. Machreth Parish Church
Capel Siloh (Ind) Llanfachreth
Capel Bethel (C.M.)
Capel Hermon (C.M)
Capel Rhydymain (Ind )
Capel Siloh (C.M.) Rhydymain
Available from
Gwynedd Family History Society


CENSUS
1881  1891

IGI BATCH NUMBERS
Parish Church
Baptisms 1814-1836 C057411

Presbyterians
Baptisms1818-1837 C102261

Hanes Dolgellau
Dolgellau History

Hanes Dolgellau Dolgellau History