Adysgrifau'r Esgob Bishop's Transcripts Maentwrog

Adysgrifau'r Esgob
 Maentwrog
Bishop's Transcripts

CYNNWYS

CONTENTS

Maentwrog 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751
1752 1753 1754 1755 1756* 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763
1764 1765* 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775
1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787
1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811
1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823
1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835
1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847
1849 1850 1851 1852 - 1892 1893            
Ad Esg / BTs Bwrdd Negeseuon
Message Board
Mynegai Achau
Genealogy index
HAFAN
HOME
Deunydd Arall argyfer Maentwrog yn y cyfnod hwn:

PRIODAS
Mynegai Priodas Meirionnydd 1754-1812
Mynegai Priodas Meirionnydd 1813-1837
Ar gael trwy Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Catalog Ymrwymiadau Priodas (priodas trwy drwydded) yn y Llyfrgell Genedlaethol
http://www.llgc.org.uk/lc/lcc0052.htm

MARWOLAETH:
Cofnodion coffa
St Twrog Maentwrog
Capel Utica (MC) Gellilydan

Ar gael trwy Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

RHIFAU BATCH y MARh
Eglwys y Plwyf  C057491 Bedydd 1814-1851 
Capel Uchaf (MC) C102471 Bedydd 1811-1837
Glanywern (A) C102431 Bedydd 1811-1837  

Other resources for Maentwrog in this period

MARRIAGE
Merionethshire Marriage Index 1754-1812
Merionethshire Marriage Index 1813-1837
Available from Gwynedd Family History Society

Catalogue of Marriage bonds (marriages by licence) at the National Library
http://www.llgc.org.uk/lc/lcs0052.htm

DEATHS
Memorial inscriptions for
St Twrog Maentwrog
Utica (CM) Chapel Gellilydan

Available from Gwynedd Family History Society

IGI BATCH NUMBERS
Parish Church  C057491 Baptism 1814-1851 
Capel Uchaf (CM) C102471 Baptism 1811-1837
Glanywern (Ind) C102431 Baptism 1811-1837  

Hanes Dolgellau
Dolgellau History

Hanes Dolgellau Dolgellau History