Adysgrifau

Adysgrifau'r Esgob
Bishop's Transcripts

CYNNWYS

CONTENTS

Trawsfynydd 1680-1690 1691-1695            

1704

1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715
1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727

1728

1729

1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751
1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763
1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775
1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787
1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811
1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823
1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835
1836 1837 1838 1839 1840-1886 1887 1888 1889 1890    
        Blynyddoedd Coch- Dim ar gael. Red Years - Not available
Ad Esg / BTs Bwrdd Negeseuon
Message Board
Mynegai Achau
Genealogy index
HAFAN
HOME
Deunydd Arall argyfer Trawsfynydd yn y cyfnod hwn:

PRIODAS
Mynegai Priodas Meirionnydd 1754-1812*
Mynegai Priodas Meirionnydd 1813-1837*

Catalog Ymrwymiadau Priodas (priodas trwy drwydded) yn y Llyfrgell Genedlaethol
http://www.llgc.org.uk/lc/lcc0052.htm

MARWOLAETH:
Cofnodion coffa*
Capel Penstryd (A)
Capel Salem (B)
St. Madryn (Eglwys y Plwyf)

CYFRIFIAD
Mynegai Trawsfynydd 1851*

*Ar gael trwy
Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

LLE AR Y WE
Cyfrifiad Trawsfynydd 1851

RHIFAU BATCH y MARh
Eglwys y Plwyf C057521 Bedydd 1813-1839
Arddlas (MC) C102251 Bedydd 1810-1837
Penstryd (A) C102451 Bedydd 1790-1837
Bedyddwyr Albanaidd C102541  1837-1875

Other resources etc., for Trawsfynydd in this period

MARRIAGE
Merionethshire Marriage Index 1754-1812*
Merionethshire Marriage Index 1813-1837*

Catalogue of Marriage bonds (marriages by licence) at the National Library
http://www.llgc.org.uk/lc/lcs0052.htm

DEATHS
Memorial inscriptions for*
Capel Penstryd (A)
Capel Salem (B)
St. Madryn (Parish Church)

CENSUS
Trawsfynydd Index 1851*

*Available from
Gwynedd Family History Society

WEBSITES
Trawsfynydd Census 1851

IGI BATCH NUMBERS
St Madryn C057521 Baptisms 1813-1839
Arddlas (CM) C102251 Baptisms 1810-1837
Penstryd (Ind) C102451 Baptism 1790-1837
Scotch Baptist C102541  1837-1875

Dolgellau Dolgelley Dolgethle Dolgely Dolgelou Ddolgellau Nolgellau Dolgelli Dolgeli
Hanes Dolgellau
Dolgellau History

Hanes Dolgellau Dolgellau History