Hanes Dolgellau / Dolgellau History

Hanes Dolgellau

Bwriad y safle hwn yw rhoi blas ar hanes Dolgellau i drigolion y dref, ymwelwyr, ymchwilwyr hanes lleol a haneswyr teuluol sydd 'u gwreiddiau yn y dref.
Gobeithio y cewch eich difyrru a'ch addysgu gan ei gynnwys.
Os oes gennych sylwadau, cwynion, awgrymiadau neu ddeunydd addas i'w cynnwys yma, cysylltwch 'r awdur:

[email protected]

Mae'r Gwefan bellach wedi ei rannu yn is adrannau cyfleus

 • HANES DOLGELLAU
  Casgliad o Lyfrau, Erthyglau, Traethodau a Lluniau o'r dref

 • HEL ACHAU
  Trawsysgrifiadau allan o'r Cyfrifiad, Adysgrifau'r Esgob a Chyfeirlyfrau Masnachol
 • HANES CYMRU
  Llyfrau, Erthyglau, a phytiau eraill sydd yn ymwneud Chymru gyfan neu ag ardaloedd y tu allan i Sir Feirionnydd
 • CYSYLLTIADAU
  Casgliad o gysylltiadau i rai o we-fannau eraill Dolgellau a'r cylch
 • ARCHWILIO'R BASDATA

 

Cliciwch i weld copi mwy o'r llun Click to see larger sized image

Dolgellau History

The purpose of this site is to provide an introduction to Dolgellau's history for the benefit of locals, visitors, local history students and family historians whose ancestral  origins are in the town. I hope you find the site to be interesting and informative. If you have any comments, complaints, suggestions or material which you think might be suitable for inclusion please contact the pages' editor:

[email protected]

The site is split into a number of sub sections

 • DOLGELLAU HISTORY
  A collection of Books, Articles, Essays and Pictures of the Town

 • GENEALOGY
  Extracts from Census Returns,  Bishop's Transcripts and Trade Directories

 • WELSH HISTORY
  Books, Articles and other bits relating to the history of the whole of Wales or to areas outside Merionethshire

 • LINKS
  Links to other web-sites dealing with Dolgellau

 • DATABASE SEARCH

 

Chwilier Search
am forHolwch YMA am Fodd Chwilio rhad ac am ddim i'ch gwe fan

Get a Free Search Engine for Your Web Site
 

Ffair Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Gwynedd a Chlwyd
Llandudno

Medi 13, 2003

Gwynedd and Clwyd Family History Societies Fair
Llandudno

September 13th 2003

SAFLE AMGEN YN YMWNEUD
A DOLGELLAU A'R CYLCH

http://www.dolgellau.com

A COMPLIMENTARY DOLGELLAU SITE

 

BWRDD
NEGESEUON

MESSAGE
BOARD