Ferdinand Nauts

 This page submitted by Anna Maria Nauts Taylor with permission from de Heer: Gι du Maine, Haarlem, N-Holland

Kwartierstaat van Maria Diederichs vrouw van F.J.Nautz.

Generatie 1 ( kwartierdrager )

# 1 Maria Diederichs. Zij is gedoopt op 13-10-1788 in Haarlem, N-Holland.
Notitie bij de geboorte van Maria: RK doop in de Statie De Nauwe Damsteeg met getuige Joannes van den Bergh en Maria van der Berg
Maria is overleden op 17-07-1863 in Haarlem, 74 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 09-06-1812 in Haarlem met Ferdinand Joseph Nauts ( Nautz ), 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Ferdinand: Ferdinand was landmeter en de eerste cartograaf van de gem. Haarlem, beide RK.
ZIE OOK KWST 78 + 79 KWST. VERLIES.

Donderdag 29-11-2007 copie akte: In het jaar 1812 den 3e der maand Junij zijn voor ons maire officier van den Burgelijke stand der gemeente van Haarlem Canton Municijsaliteit van Haarlem Departement van de Zuiderzee gecompareerd FERDINAND JOSEPH NAUTZ oud 27 jaar lantmeter geb. te Brunssum Depart. van den Nederrijn wonend alhier in de Grote Houtstraat meerderjarige zoon van Arnold Nautz des selfs toestemming gevende der blijkens de proclamatie op den 21e meij dezes jaars voor den notaris van Arnold Lunaerts te Merkelbeek verleend en van wijlen Maria Sijbilla Loijens. & MARIA DIEDERICKS oud 23 jaren alhier geboren geen beroep doende meerderjarige dochter van Theodorus Diedericks broodbakker hierbij tegenwoordig en toestemming verleende en van Johanna Mengelder wonende in de Margarethastraat en waar ook de voornemende Maria Diederich woonachtig is, welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwekijk te voltrekken waarvan de afkondigien voor de hoofdeur van ons huis der gemeente zijn geschied namentlijk de eerste op den 24e en de tweede op den 31e meij dezes jaars, beiden des voormiddags tyen half twaalf uren geene verhindering tegen het voormelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht hebben wij aan hub verzoek voldoende na voorlezing van alle voormelde stukken alsmede van het 6e hoofdstuk van den titel van het Burgelijk wetboek tot opschrift hebbende van het huwelijk ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man en tot vrouw wilde nemen, waar op door hen de zelfde afzonderlijk een toestemmend antwoord zijn afgegeven, verklaren wij in naam der wet dat Ferdinand Joseph Nautz en Maria Diederiks door het huwelijk verbonden zijn van het welk wij akte hebben opge- maakt in tegenwoordigheid van: 1) Johannes Rijnier Nautz 32j koopman woond in de Tuinstraat broeder 2) Barend Bruining 62j kruidenier woont in de Grote Houtstraat goede bekende van de bruidegom, 3) Theodorus Diederiks 68j  broodbakker woond in de Margarethastraat vader, 4) Gerrit Snijders 77j hoefsmid op den Nieuwe Groenmarkt goede bekende van de bruid welke deze akte na voorlezing mede ons en de contractanten hebben ondertekend. ( er waren geen onthoudingen )
Ferdinand is geboren op 30-03-1785 in Brunssum, zoon van Arnoldus Nauts en Maria Sybilla Loijens. Hij is gedoopt op 01-04-1785 in Brunssum.
Notitie bij de geboorte van Ferdinand: Doop Brunssum 01-04-1785 Dopeling Ferdiandus Josephus Nautz Vader Arnoldi Nautz Moed. Mariae Sijbillae Loijens
Doopgetuigen Fredrico Ferdinando De Negrij, Maria Adriana De Greijn Vervangende doopgetuige Margarita Delijsen
Ferdinand is overleden op 10-10-1841 in Haarlem, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ferdinand: donderdag 06-12-2007 copie akte: overleden de 10e dezer des voormiddags half zeven ure in het huis staande buiten de
Nieuwpoort wijk 2 nr 12 in den ouderdom van 56 jaren van beroep landmeter geb te Brunssum, man van Maria Diederich nalatende kinderen en vaste goederen.

Kinderen van Maria en Ferdinand:

 

I. Johannes Arnoldus Nauts ( Nautz ), geboren in 1813 in Haarlem. Johannes is overleden op 24-01-1816 in Haarlem, 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: copy akte overleden in de Jansstraat wijk 1 nr 62 ca 3 jaar oud
 

II. Theodora Catharina Nauts ( Nautz ), geboren in 12-1814 in Haarlem. Theodora is overleden op 05-02-1816 in Haarlem, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theodora: Overleden in de Jansstraat wijk 1 nr 62 oud 15 maanden
 

III. Theodora Catharina Nautz, geboren op 30-11-1816 in Haarlem.
Notitie bij de geboorte van Theodora: Bruidegom Johannes Kramer , Heemstede , 23 , kamerbehanger Vader Hendrik Kramer Moeder Anna Scholten
Bruid Theodora Catharina Nautz , Haarlem , 19 , Vader Ferdinand Joseph Nautz Moeder Maria Diederick  Plaats Haarlem Huwelijksdatum 10-08-1836 Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1836 Nummer 118
Theodora is overleden op 09-10-1845 in Zaandam, 28 jaar oud.
*Notitie bij Theodora: Is zuster van kwst nr 17
Theodora trouwde, 19 jaar oud, op 10-08-1836 in Haarlem met Johannes ( Bernardus ) Kramer, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodora en Johannes: Bernardus is kamerbehanger en beide RK. ( KWARTIERSTAATVERLIES ! )
Bruidegom Johannes Kramer , Heemstede , 23 , kamerbehanger
Vader Hendrik Kramer Moeder Anna Scholten
Bruid Theodora Catharina Nautz , Haarlem , 19 , Vader Ferdinand Joseph Nautz Moeder Maria Diederick
Plaats Haarlem Huwelijksdatum 10-08-1836 Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1836 Nummer 118
Johannes is geboren op 20-03-1813 in Heemstede, zoon van Hendrik Kramer en Anna Scholten. Johannes is overleden op 19-09-1867 in Zaandam, 54 jaar oud. Hij trouwde later op 22-08-1849 in Zaandam met Maria Schaapman (geb. 1812).
 

IV. Catharina Elisabeth Nautz, geboren op 13-04-1818 in Haarlem. Catharina is overleden op 15-03-1861 in Den Helder, 42 jaar oud. Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 17-04-1844 in Haarlem met Johannes Cornelis ( Jan ) Slebe, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Johannes: Beide RK Jan is timmerman / aannemer en Catharina is winkelierster
Br΄gom Johannes Cornelis Slebe,Haarlem,27,Timmerman Vader Johannes Jacobus Slebe Moeder Anna Wassenaar
Bruid Catharina Elisabeth Nautz , Haarlem , 26 , Vader Ferdinand Joseph Nautz Moeder Maria Diederick
Plaats Haarlem Huwelijksdatum 17-04-1844 Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1844 Nummer 44
Johannes is geboren op 27-04-1816 in Haarlem, zoon van Joannes Jacobus (Jan) Slebe en Anna Wassenaar. Johannes is overleden op 12-01-1881 in Rotterdam, 64 jaar oud. Hij trouwde later op 29-04-1862 in Haarlem met Maria Johanna Nautz (1824-1863). Hij trouwde later op 27-02-1869 in Leeuwarden met Romkje Slaterus (1840-1921).
 

#V. Maria Geertruida Nauts ( Nautz ), geboren in 1821 in Haarlem. Maria is overleden op 15-04-1858 in Haarlem, 37 jaar oud.
Notitie bij Maria: Dond 13-12-2007 copie akte: Overlden buiten de Nieuwpoort wijk 2 nr 11 zonder beroep 37 j ongehuwd
 

#VI. Arnoldus Nautz, geboren in 1824 in Haarlem. Arnoldus is overleden op 02-02-1869 in Bloemendaal, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Overledene Arnoldus Theodorus Nautz , 45 Vader Ferdinand Jozef Nautz Moeder Maria Diederich
Plaa,ts Bloemendaal Datum overlijden 02-02-1869 (Bloemendaal) Haarlem K΄land Bl΄daal Akte Jaar 1869 Nr 4v
 

#VII. Maria Johanna Nautz geboren op 04-03-1824 in Haarlem. Maria is overleden op 19-08-1863 in Den Helder, 39 jaar oud. Maria trouwde, 38 jaar oud, op 29-04-1862 in Haarlem met Johannes Cornelis ( Jan ) Slebe, 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: Bruidegom Johannes Cornelis Slebe,Haarlem ,46,aannemer Vader Johannes Jacobus Slebe Moeder Anna Wassenaar  Bruid Maria Johanna Nautz , Haarlem , 37 , Vader Ferdinand Joseph Nautz Moeder Maria Diederich  Plaats Haarlem Huwelijksdatum 29-04-1862 **Opmerkingen Bruidegom is weduwnaar van Catharina Elisabeth Nautz.
Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1862 Nummer 49
Johannes is geboren op 27-04-1816 in Haarlem, zoon van Joannes Jacobus (Jan) Slebe en Anna Wassenaar. Johannes is overleden op 12-01-1881 in Rotterdam, 64 jaar oud. Hij is weduwnaar van Catharina Elisabeth Nautz (1818-1861), met wie hij trouwde op 17-04-1844 in Haarlem. Hij trouwde later op 27-02-1869 in Leeuwarden met Romkje Slaterus (1840-1921).
 

#VIII. Ferdinand Josephus Nauts ( Nautz ), geboren op 30-06-1827 in Haarlem. Ferdinand is overleden op 11-05-1829 in Haarlem, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ferdinand: don 13-12-2007 copie akte: AD 13 mei 1829 overlijden van F.J.Nauts jr den 11e dezer des voormiddags half elf uren
oud 1 en drie vierde jaren, wonende en overleden in de Groote Houtstraat wijk 4 nr 22 van beroep --- geb 30 juni
1827 alhier z.v. geen vaste goederen nalatende op verklaring van .......etc
 

#IX. Maria Sibilla Nauts ( Nautz ), geboren op 11-08-1828 in Haarlem. Maria is overleden op 05-10-1916 in Nootdorp - ZH, 88 jaar oud. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 31-07-1862 in Den Helder met Mattheus Arnoldus Jacobus Taverne, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Mattheus: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 358.33 Gemeente: Den Helder Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 97 Datum: 31-07-1862
Bruidegom Mattheus Arnoldus Jacobus Taverne Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Leiden
Bruid Johanna Sebilla Nautz Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Haarlem
Vader bruidegom Arnoldus Taverne Moeder bruidegom Maria Elisabeth van Dommele
Vader bruid Ferdinand Joseph Nautz Moeder bruid Maria Diederich
Nadere informatie beroep Bg.: opzichter; beroep vader Bg.: passementwerker
Mattheus is geboren in 1840 in Leiden, zoon van Arnoldus Taverne en Maria Elisabeth van Dommelen. Mattheus is overleden.
 

#X. Cornelia Maria Nauts ( Nautz ), geboren in 1830 in Haarlem. Cornelia is overleden op 31-12-1859 in Haarlem, 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Copy akte overleden buiten de Nieuwpoort 29 jaar ongehuwd
 

#XI. Elisabeth Nautz, geboren op 26-05-1832 in Heemstede.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Kind Elisabeth Nautz Vader Ferdinand Joseph Nautz Moeder Maria Diedericks  Plaats Heemstede Geboortedatum 26-05-1832 Heemstede Kennemerland Heemstede Akte Jaar 1832 Nummer 37
Elisabeth is overleden.

Generatie 2 ( ouders Diederichs)

#2 Theodorus Diederichs, geboren in 1745 in Munster - Duitsland. Theodorus is overleden op 31-07-1816 in Haarlem, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theodorus: don 29-11-2007 copie akte: AD 2 aug 1816 geven een verklaring door twee bekenden van de overledene, dat op
de 31e juli des avonds ten zeven uren in het huis gelegen in de Margarthastraat wijk 5 no 663 Theodorus Diederich oud 71 jaren zonder beroep geboren te Munster, weduwnaar van Johanna Mengelder.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 11-08-1776 in Haarlem [bron: Scheepenen] met de 30-jarige
 

#3 Johanna Mengelder, geboren in 1746 in Rees - Westfalen - DUI. Johanna is overleden op 13-01-1813 in Haarlem, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: don 29-11-2007 copie akte AD 16-01-1813 verklaren de twee aangevers dat is overleden Johanna Mengelder op de 13e dezer maand des morgenste tien ure binnen deze gemeente in de Margarethastraat in den ouderdom van 67  jaren buiten beroep geboren te Rees zijnde de huisvrouw van Theodorus Diederich.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-08-1776 in Haarlem [bron: RK Statie De Nauwe Damsteeg].
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Johanna: RK huw get. zijn Catharian Doevers en Marta Stegters.

Kinderen van Theodorus en Johanna uit dit huwelijk:

 

#I. Elisabeth Diederichs. Zij is gedoopt op 13-10-1788 in Haarlm.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: RK doop in de Statie De Nauwe Damsteeg met getuigen Hermanus Rademaeker en Elisabeth Voeder.
Elisabeth is overleden.
 

#II. Maria Diederichs (zie 1).Gehuwd met Ferdinand Joseph Nauts.

Index (29 personen)

Diederichs, Elisabeth (~13-10-1788) Dochter van 2
Diederichs, Maria (~13-10-1788, †17-07-1863) 1
Diederichs, Theodorus (*1745, †31-07-1816) 2
Dommelen, Maria Elisabeth van (*±1808) Schoonmoeder van kind van 1
Kramer, Hendrik (*±1781) Schoonvader van kind van 1
Kramer, Johannes ( Bernardus ) (*20-03-1813, †19-09-1867) Schoonzoon van 1
Loijens, Maria Sybilla (~20-04-1753, †01-06-1810) Schoonmoeder van 1
Mengelder, Johanna (*1746, †13-01-1813) 3
Nauts, Arnoldus (~14-10-1741, †15-10-1820) Schoonvader van 1
Nauts ( Nautz ), Cornelia Maria (*1830, †31-12-1859) Dochter van 1
Nauts ( Nautz ), Ferdinand Joseph (*30-03-1785, †10-10-1841) Partner van 1
Nauts ( Nautz ), Ferdinand Josephus (*30-06-1827, †11-05-1829) Zoon van 1
Nauts ( Nautz ), Johannes Arnoldus (*1813, †24-01-1816) Zoon van 1
Nauts ( Nautz ), Maria Geertruida (*1821, †15-04-1858) Dochter van 1
Nauts ( Nautz ), Maria Sibilla (*11-08-1828, †05-10-1916) Dochter van 1
Nauts ( Nautz ), Theodora Catharina (*?-12-1814, †05-02-1816) Dochter van 1
Nautz, Arnoldus (*1824, †02-02-1869) Zoon van 1
Nautz, Catharina Elisabeth (*13-04-1818, †15-03-1861) Dochter van 1
Nautz, Elisabeth (*26-05-1832) Dochter van 1
Nautz, Maria Johanna (*04-03-1824, †19-08-1863) Dochter van 1
Nautz, Theodora Catharina (*30-11-1816, †09-10-1845) Dochter van 1
Schaapman, Maria (*1812)
Scholten, Anna (*±1781) Schoonmoeder van kind van 1
Slaterus, Romkje (*16-11-1840, †12-11-1921)
Slebe, Joannes Jacobus (~28-01-1785, †20-08-1820) Schoonvader van kind van 1
Slebe, Johannes Cornelis ( Jan ) (*27-04-1816, †12-01-1881) Schoonzoon van 1
Taverne, Arnoldus (*±1808) Schoonvader van kind van 1
Taverne, Mattheus Arnoldus Jacobus (*1840) Schoonzoon van 1
Wassenaar, Anna (~28-05-1779, †03-08-1867) Schoonmoeder van kind van 1