TAYLOR-CZAPLEWSKI FAMILY  
SHAWANO LEADER OBITUARIES, Shawano, Wisconsin
OCTOBER 2000 FEBRUARY 2001 JUNE 2001
NOVEMBER 2000 MARCH 2001
DECEMBER 2000 APRIL 2001
JANUARY 2001 MAY 2001

 
 
CENTRAL WISCONSIN SUNDAY
NOVEMBER 2000 MARCH 2001
DECEMBER 2000 APRIL 2001
JANUARY 2001 MAY 2001
FEBRUARY 2001 JUNE 2001

 
 
STEVENS POINT JOURNAL, Stevens Point, Wisconsin
DECEMBER 2000 APRIL 2001
JANUARY 2001 MAY 2001
FEBRUARY 2001 JUNE 2001
MARCH 2001

 
 
IRON MOUNTAIN DAILY NEWS, Iron Mountain, Michigan
NOVEMBER 2000 MARCH 2001
DECEMBER 2000 APRIL 2001
JANUARY 2001 MAY 2001
FEBRUARY 2001 JUNE 2001