Hazen Outing Club Trip to Isolation

Hazen Outing Club Trip to Isolation

White Mountains, New Hampshire
April 2004
MLNA0012 MLNA0013 MLNA0014 MLNA0015 MLNA0016
MLNA0012.jpg MLNA0013.jpg MLNA0014.jpg MLNA0015.jpg MLNA0016.jpg
MLNA0017 MLNA0018 MLNA0019 MLNA0020 MLNA0021
MLNA0017.jpg MLNA0018.jpg MLNA0019.jpg MLNA0020.jpg MLNA0021.jpg
MLNA0022
MLNA0022.jpg