Notes


Note for:   Synnøve Knutsdatter Skarbø,   1743 - 1818


Hjørundfj.boka bind 5

Notes


Note for:   Endre Jetmundsson Saltre,   1775 - 1848

Han var ikke helsesterk, og overlot derfor gården til sin bror Baard i 1821,
og ble kårmann. Fra 1844 fikk han sendingsleg, og kona likedan fra 1848. De
hadde ikke barn.

Notes


Note for:   Olave Jetmundsdatter Rekkedal,   1775 - 1849

bnr.4

Notes


Note for:   Brit Kristiansdatter Skaar,   1782 - 1843


Gnr. 143/Bnr. 1/Skår

Notes


Note for:   Bernt Jetmundsson Saltre,   1833 - 1912


Hjørundfj.boka bind 5

Notes


Note for:   Eline Bergitte Ivarsdatter Aarsnes,   1834 - 1918


Hjørundfj.boka bind 5

Notes


Note for:   Berte Kristine Berntsdatter Saltre,   1869 - 1930

Hun var en tid husmor på Stavset internatskole.

Notes


Note for:   Ivar Berntsson Saltre,   1875 - 17 DEC 1901

Han kom bort på havet med fiskebåten "Solon"... "der forgjæves har vært
eftersgt. Anm. 27/1-1902 av broderen Johan Saltre." Sitat fra kirkeboka.

Notes


Note for:   Truls Hermansen,   00 ___ 1871 - ABT1906


Hjørundfj.boka bind 5

Notes


Note for:   Alfred Andreasson Valset,   1910 - 1981

Han arbeidet også en stund på Grønland.

Notes


Note for:   Borgny Andreasdatter Valseth,   13 AUG 1913 - 4 FEB 1995

Hun var kjøkkensjef på Standard Hotell i Oslo.

Notes


Note for:   Karstein Bernhard Johansson Skår,   00 ___ 1920 - 00 ___ 1974

bnr.2
bnr.2

Notes


Note for:   Kristine Andrina Rasmusdatter Bratheim,   18 JUN 1882 - 1962

Hun utvandret den 1/9-1910 sammen med Knut Standal og med Olai Standal som
kjentmann. Kristine dro over til Seattle der hennes tilkommende holdt til.
Kristine ble bondekone på Kvia på Valset og døde der.

Notes


Note for:   Jakob Kristian Larsson Skarbø,   1798 - 1854


Hjørundfj.boka bind 5

Notes


Note for:   Anne Karine Andersdatter Hustad,   1839 - 1925


Gnr. 144/Bnr. 1/Åmondegarden
Ytre Sæbøneset,Hjørundfjorden Gnr169 Bnr 5

Notes


Note for:   Jakob Kristian Larsson Sæbønes,   1877 - 1896

Han døde av tuberkulose.

Notes


Note for:   Pernille Steinarsdatter Aarsnes,   1768 - 1807

Hun døde sammen det dødfødte barnet sitt.

Notes


Note for:   Peder Endresson Standal,   1665 - 1714

bnr.1
bnr.5

Notes


Note for:   Brite Knutsdatter Viddal,   ABT1645 - E 1714

bnr.3
bnr.5

Notes


Note for:   Sjur Pedersson Viddal,   ABT1697 - 1742

Omkom antagelig på Flisfjorden.