Våra många mödrar

Våra många mödrar

I ett teknikaliskt manssamhälle är det inte tillåtet att framhäva fruktbarhet och kvinnan som symbol. Vetenskapen kan inte förneka att fruktbarhet och kvinnoidoler är centrala i symboliken fram till bronsåldern. Utan fruktbarhetskult blir det naturskövling.

Det Naknas Lag | Gudmödrar | panel | hem |

Den goda modern | Gwion Gwion | Pilbarahumor | En gåta |

 Det Naknas lag

Denna text och de över 10000 år gamla europeiska relieferna av en naken kvinna fick mig att ge alla min verk huvudtiteln "Det Naknas lag" … ibland måste man tänka i det negativa rummet eftersom våra förfäder hade logiken att för att få något måste man först säga "inte". Norrlänningarna känner kanske igen sig "Inte tycker du att jag är gräsligt full, eller hur det nu var. Därmed menas att om man sätter en naken kvinna som idol bör reaktionen hos en normalt omsorgsfull man vara att skaffa henne kläder.

Jag kallar henne La Madeleine eftersom hon finns i en fransk grotta med det namnet.

Gudmödrar

När hon försökte förutspå framtidens flöde kallades det VALASPA och när hon försökte förutspå framtidens faror kallades det VOLUSPA ... och själv kallades hon då än Valan och än Völvan och var än välsedd kvinna än den hatade dysterkvisten.

Hon brukade säga det är barnet som gett oss talets gåva ... och när vi lär oss tala går vi egentligen tillbaka till våra urfäders tid.

Framfödandets gudinna med två vaktande leoparder. En bagge föds. Catal Hüyük.

Inte-Makt var uppfinningarnas moder. En gång i tiden uppfann hon den förtyngda grävkäppen. Då blev det mycket lättare att kom ned i hård jord efter ätliga rötter. Sen dess har hon kommit på många nya sätt att få mat på bordet. En syster Ha-exat måste nog ha plåtmage, därför att hon var den som provade ut om växterna var giftiga eller inte.

… eller om man skulle tillaga dem på ett speciellt sätt för att man skulle kunna äta dem. En tredje syster Inte-hur-säga gav tingen namn ... det lilla barnet inom människan pekade på tingen och sa "de´ " och då fick Inte-hur-säga komma på ett ord som beskrev saken ... se när tingen och saken fått namn "består min värld av de ord jag kan beskriva den med" ... annars är den bara vad vi kan se, höra, lukta, känna ...

 

Amulett vid barnsbörd bland tjukter. Fynd även i Finland och Frankrike av Kim, Frö, Germ vad man nu vill kalla början till liv.

Våra kusiner kallar just det namnlösa för "Thi Thing" och sen leker man med och vrider och vänder och undersöker vad det kan vara bra för … hur det fungerar och ger det namn och sen finns det ej längre i "världen av okända ting", utan i människans värld.

Den Nakna med månhornet Lausselgrottan, Frankrike … en syster till sovande La Madeleine på framsidan från La Madeleinegrottan, Frankrike.

Den gamle vi kallar Den-Förste-Givaren brukar säga "allt är människa" ... men då säger Inte-Hur-Säga "du vet inte vad makterna kan, du". Men han är bäst på att kunna bedöma vad som är "me". Det betyder vad människan kan ha med sig in i framtiden …. Medan Inte-makt är mer intresserad av att veta vad som är "in-ge". Det är det som ger skörd.

Hur är det egentligen ska man se framåt när man flyter nedför Tidens flod eller ska man se bakåt?

Inte-hur-säga hade både tankens och talets gåva. Hon fick liksom tänka sig in i att om "ingenting fanns" kunne detta sen skapa tingens namn. Sen fanns tingen i en annan verklig värld till skillnad från ordens värld, fast det var bara få som riktigt begrep det där, men det spelar ju inte så stor roll heller.

Fiskman från Lepenski Vir, Bulgarien 4500 f.Kr. Sumererna hade samtidigt Oannes vi möter längre fram.

... men i diktens form ser vi hur besvärligt det var i början att skapa ordens värld som man från början kallade "gudarnas värld" eller liksom en tänkt ordens och begreppens värld. Sen fick man ju fråga sig "Hur började allt egentligen?"

Leksaker och inredning av dockskåp i Lepenski Vir för över 6000 år sen. Nog hade väl folk också stolar och bord om nu dockorna hade det?

Man kom fram till att allt liv började i havet och man sa att alltings början var urkullen och "Hon den gamle i havet". Hon i uroceanen kallades Nammu det betyder "ta makt och ge ut". Hennes förstfödda sover tyvärr oftast och han var Den Förste Givaren kallad Oannes. Men mest känt är hans son Enki. Namnet betyder "Den första på jorden" och han var "ensi", vilket betyder förste.

Nåja, första problemet för "ordet" och "de som har förmågan" blev förstås att skaffa mat. Där de manliga gudarna skylde på de kvinnliga som tjatade om att nu fick "orden" allt skaffa mat, medan de då i sin tur frågade Den Förste, men han sov och de vädjade till Urmodern och hon sjunger då:

.

"O, min son, stig upp från din bädd,

från dina tjurdrömmar,

gör det som är vist.

Forma gudarnas tjänare,

må de alstra deras avbilder."

.

En snärta från Brassempouy, Frankrike 22 000 år sedan. Svårt att tro att homo den inbillske är bara 35 000 år gammal.

Den Förste börjar då det värv som sen alla efterföljare har gjort när de vill forma släktet och den värld de skall leva av. Han ställer sig i spetsen för skaran av "goda och förnämliga formgivare" och säger till sin moder Nammu som ammat honom:

.

"O min moder,

den varelse vars namn du uttalade, den finns.

Fäst på den gudarnas bild.

Forma hjärtat av den lera

som är ovan underjorden.

De goda och förnämliga formgivarna

skall få leran att tjockna

... Du, ge du liv åt lemmarna.

Inte-makt, jordemodern skall verka ovan dig

... barnsbördens gudinnor kommer

att stå vid din sida när du formar gudarnas bild.

O, min moder,

bestäm den nyföddas öde,

Inte-makt skall fästa på den gudarnas bild.

Det är en människa ...

.

Sanningen att säga hade Inte-hur-säga och Enki dessförinnan försökt att skapa människor. Det blev bara misslyckade varelser så som eunucker och glädjeflickor åt gudarna. Men gudarna kunne inte ge upp försöken. De hade så mycket annat för sig så de behövde redskap. På det viset blev människorna gudarnas ben.

Svalor som häckar. Dolni Vestonice, Mähren 25000 år sen.

Ovanstående är exempel på hur en a´n möjligen skulle animera och tränga in i alla de svårigheter våra förfäder mötte när de skulle finna en plats i kaos och finna ord för tingen.

Vi ser det är inte helt lätt att tänka sig hur en människa skapas av ord och man får då använda ting eller begrepp man redan känner ... och i dessa sumeriska dikter jag citerar finns ochså delar som beskriver hur gudarna dvs. de människor som formade orden om gudarna och deras värld misslyckades med de första eller hade glömt någon detalj i utformningen. Alltid hade glömt någon detalj eller bara tänkt på sig själva. Kanske de såg att det finns inte en enda modell som kan beskriva människan ... ty hur skall vi rymma in den ofruktbara kvinnan och könlösa mannen i att vara människa?

Lika svårt är det att liksom tänka sig en Ordens Värld och Gudarnas Värld utan att liksom se framför sig hur gudarna ser ut ... och så småningom gav man dem människans form. Man resonerade som så att om människan är gjord till gudarnas avbild, så måste gudarna ju likna människor. Men de första människoformade gudabilderna hade sällan ansikten.

Amulett av tjej från taigan Malta, Siberien nån ung man burit med sig kanske. Andra hade den i ett snöre runt halsen. Förmodligen 10 000 år yngre än fransyskan ovan. Kunne lika gärna vara gjort i dag.

... medan andra kusiner löste saken så att man fäste gudaegenskaperna på djur för att liksom skilja på vad som var "idéernas värld" och människans. Det var inte heller nån bra lösning. Folk började vörda djuren som gudar med existens. Gudar är bara ord eller en skenvärld att bolla den verkliga världen emot. Såsom man liksom tänkte sig att det som ägde makt eller förmåga var skapat ur "Det som inte hade makt". Det gav man namnet Inte-makt.

Catal Hüyüks kvinnoideal var inte tanigt.

I synnerhet Egyptens filosofi har ofta dualismen mellan två krafter. Senare symboliserat med två omslingrande ormar. Kristendomen har förstört den ursprungliga tanken och vill föredra en kraft framför en annan. Våra urfäder viste bättre än så. Det som skenbart är ont vid ena relativa tidpunkten kan vara gott vi andra. Oftast är det proportionerna mellan krafterna som är avgörande för om tillståndet är friskt eller inte. Vi kan tåla salt i måttliga mängder, men blir det för mycket är det ett gift.

Den Klädda

"Den Klädda" från Gavrinis vid Carnac

Allt detta är i mångt spetsfundigheter för den som lever ett normalt liv. Vill du skapa ett språk och kunna skriva ned det och bevara det i lager eller minne måste du formulera en "skenvärld" Du kan kalla den ordet eller gudar och vardags-idolers värld ... och det är upp till dig själv att inbilla dig att den är verklig. Men som han sa "med snack blir inga barn gjorda".

Så väl Sumer som Egypten sökte all tings början … och det gör egentligen vi också. Skillnaden var att sumererna talar om att "först var ljuset" … medan egyptierna sa "först var ordet". Vi har antagligen svårare att se och förstå, att än är all tings början vår egen början och än handlar det om universum och tingen i det. Det är väl oklart om vi först öppnar ögonen och bländas eller om klappen på stjärten man förr gav öppnar så väl mun som ögon och ger det första skriket av ilska över behandlingen.