1865-telling for 0239 Hurdal
Digitalarkivet
1865-telling for 0239 Hurdal
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker
Tidlegare personsøk Funne
A B C    135
A B C    4
Nytt gardsøk
A B C   
Nytt personsøk
A B C   
Du vil no sjå postane som oppfyller søkekravet nedanfor. Du kan både setja opp nye krav og forandra dei du alt har lagt inn.
Fann 4 av 3842 personar på 4 forskjellige gardar (viser 1 - 4)
Kvar side nedunder viser maskimalt 10 funne postar. Du kan bla mellom desse sidene ved hjelp av knappane over.
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Sjukdom Hestar Stort kveg Får Bygg Blandkorn Poteter
980 30 Hans Kristian Niels. deres Søn hjelper sin Fader ug 20 m væstre Thoten
1294 16 1 Hans Niels. Huusfader Huusmand med Jord g 46 m Gran 1 2 5 3/4 3/4 2
1835 11 1 Hans Niels. Huusf. Huusmand uden Jord g 62 m Hurdalen
1921 30 Hans Niels. Sidsnævntes Søn der hidtil har havt Ophold paa Gaarden ug 38 m Land Blind
Nummeret på postane ovanfor er ei lenke. Trykkjer du den får du nedanfor sjå garden/huset/hendinga til denne posten.
Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Merknad (gard) Overskrift
217 3 61 Rustad og Østrud Hurdal Hoved Hurdal Westlie Søndre 56 1
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Hestar Stort kveg Får Bygg Blandkorn Poteter
1294 16 1 Hans Niels. Huusfader Huusmand med Jord g 46 m Gran 1 2 5 3/4 3/4 2
1295 17 Karen Johnsd. hans Kone g 35 k Hurdalen
1296 18 Niels Hans. deres Søn ug 9 m Hurdalen
1297 19 Christian Hans. deres Søn ug 7 m Hurdalen
1298 20 Maria Hansd. deres Datter ug 16 k Hurdalen
1299 21 Andrina Hansd. deres Datter ug 12 k Hurdalen
1300 22 Gina Hansd. deres Datter ug 3 k Hurdalen
1301 23 Hilda Hansd. deres Datter ug 1 k Hurdalen
Digitalarkivet 2009. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 22.09.1999 WebCens © Jan Oldervoll 1998-2009
Framsida | English | Kontakt | Debatt | Ordlista | Kalender | Nyttige lenker | Hjelp

Sidan 23.1 1998: 136.858.007 sider. I dag: 42112.


Økt nr 1781 i dag. Sider nedlasta i denne økta: 21. Tid pålogga: 00:02:31.
Søketid: 0,09 sekund.