up

 

Capel y Baran heddiw

Cofeb John William Rhydderch, tad-cu Roger Howell - tu allan

Llechen yn dynodi les y capel - tu fewn

 

Baran chapel etc