up

 

The Society for the Protection of the Anthracite Miners

 

  From the original certificate in the possession of Bernard Garland which was found at the Tregib Arms

 

 

Rheolau Cyffredinol yn 1891

Dosbarth y Glo Garreg

I'r gweithiau yn Sir Gaerfyrddin, Morganwg a Brycheiniog

Llywydd : W.Abraham A.S. (MABON)

Trysorydd : John Morgan

Ysgrifenydd : Enoch Rees

Enw y Gymdeithas

Fod y Gymdeithas hon I'w galw yn "Gymdeithas Amddiffynol Mwynwir y Glo Carreg," a dygir yn mlaen ei gweithedradiau
yn y Tregib Arms, Brynamman, yn Mhlwyf Quarter Bach, Sir Gaerfyrddin, oddieithr fod yr unrhiw yn cael ei gyfnewid gan fwyafrhif yr aelodau.

Unity is Strength

General Rules in 1891

The Anthracite District

for the works at Carmarthenshire, Glamorganshire and Breconshire

President : W.Abraham M.P. (MABON)

Treasurer : John Morgan

Secretary : Enoch Rees

The Name of the Society

That this Society be called "The Society for the Protection of the Anthracite Miners" and it's business to be transacted in the Tregib Arms, Brynamman, in the Parish of Quarter Bach, Carmarthenshire, unless the same is changed by a majority of the members.

 

  up

Gareth Hicks Copyright notice