Thomas Dewey Fitzmorris Family

EilandFamily

Thomas Dewey Fitzmorris Family

Husband: Thomas Dewey Fitzmorris

Born: at: 
Married: at: 
Died: at: 
Buried: at: 
Father:     
Mother:     
 

Wife: Carol Sue Eiland

Born: at: 
Died: at: 
Buried: at: 
Father: Giles Luther Eiland
Mother: Sadie Irene Harrington
 

Children: 

Name: Glena Sue Fitzmorris
Born: at: 
Died: at: 
Buried: at: 
 

Name: Timothy David Fitzmorris
Born: at: 
Died: at: 
Buried: at: 
 

Revised: 06-Jun-15  12:08 PM