Vier Eeuwen Gyssels in het Meetjesland

 

Onze Gyssels Home Page

 

 

Wees welkom op deze website !Dit is de hoofdbladzijde van onze Gyssels website.
Het boek dat u hier vindt werd geschreven door de Heer Marijn Claeys
en privaat uitgegeven in Lovendegem in juli 1995.

Hier vindt u het volledige boek behalve de meeste gegevens over de levenden.
Dit is gewoon een kwestie van hun privé-leven te beschermen.
Er zijn ook enkele verbeteringen en nu en dan komen er ook aanvullingen bij.


Hier is de Inhoudstafel.
En hier begint de Inleiding.

Mag ik even voorstellen: Giselbrecht Gysels, de eerste voorouder die we gevonden hebben.

Algemeen overzicht
Tak A
Tak B

Zoek het hier op!


De Inleiding
De Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak A
Tak B
Doorzoek deze website


Meest recente bijwerking:

 

Copyright © 1995-2012  Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt bij middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Alle rechten voorbehouden.
Content may not be used or copied without prior written permission of the author.
Contacteer ons.

counter