VAN LANDSCHOOT in the US census 1880

Ik heb de gegevens van de volkstelling bewerkt zodat het beter leesbaar is.

I have transcribed the census records to make them easier to read.