Van de Delftse Van Lantschot's is nog niet bewezen dat zij uit Vlaanderen afkomstig zijn. Vermoedelijk wel, gezien de explosieve groei van sommige Hollandse steden tijdens de Spaanse bezetting van de Zuidelijke Nederlanden. In deze periode zijn zeer veel Vlamingen meer noordwaarts getrokken.

Verschillende onder hen zijn in dienst getreden bij de Verenigde Oost Indische Compagnie.

Wat de naam betreft, sterft deze tak uit in de 19de eeuw.

WILLEM VAN BEEK, man van Marytje Lanschot, was een vermaard persoon wat betreft het Delfst blauw. Zijn produkten signeerde hij met W.V.B

      Delftse Molen

      Insigne Willem Van Beek