VAN LANDSCHOOT EIGENAARS IN KNESSELARE VOOR 1600


Uit nieuw Eigen onderzoek is gebleken dat er zeker verwantschap was met de Van Landschoot's uit Raverschoot (Eeklo). In de Staeten van Goed uit Eeklo van voor 1570, komen verschillende namen voor die ook in Knesselare te vinden zijn.

Cathelijne filia Jan van Velde was gehuwd met Arnaut Van Landschoot Janssoone
(Volgens de tafel Voochden: Pieter van Velde en Arnaut van Landtschoot Jacobssoone) Eerst es de voorn(oemde) kinderen toecomen bijde overlijdene van huerl(ieder) moedre/ tvierendeel van eene behuusde hofstede/ daer huerl(iedre) moedre uute verstraf/ staende t Eecloo/ metten Westhende ande Boelaere/ Noort tStraetkin zoemen gaet van Boelaere n(aer) de Kercke/ ghemeene metten vadre en huerl(iedre) zuster en broedre./. Noch tvierendeel van een Cheyns rente (Chre) van 10 schillingen groten tjaers losrente/ den penninghe 16°/ ten laste van Arnaut Van Landtschoot Jacobssoone te Knesselaere/ rustende onder de vadre/.

Noch tvierendeel van een Cheyns rente (Chre) van 22 schillingen 6 groten tjaers losrente/ den penninghe 16°/ ten laste van de weduwe en kinderen Marck Van Landschoot te Knesselaere/ rustende onder de vadre/.

Van Landschoot's die grond hadden in Knesselare van de Proosdij Papinglo in Kleit

Van Landschoot's - Land van de Woestyne

Van Landschoot - Kapelaenboek van 1546 - Knesselaere

Hierna volgt onderzoek van Ronny Debbaut
De heerlijkheid van Praet werd door de graaf van Vlaanderen eind 14de eeuw geschonken aan zijn bastaardzoon Lodewijk van Vlaanderen, bijgenaamd de Fries, die ook heer werd van het Land van de Woestijne op de parochies Aalter en Knesselare. In 1541 verkreeg de heer van Praet ook alle justitierechten op de parochie Oedelem. Vanaf dan sprak men van de baronie van Praet met de parochie Oedelem. Tussen die heerlijkheid van Praet en die van de Woestijne lagen nog andere heerlijkheden ('t Knesselaarse te Oedelem en Wulfsberghe). Zij vormden dus geografisch geen eenheid, maar waren in handen van dezelfde heer. Er zullen in de loop der eeuwen zo wel meerdere relaties en verwantschappen voorkomen in families te Aalter en Oedelem

 • VAN LANSCHOOT MARIJN was eigenaar van een hofstede en land met een totaal van 21 gemet 150 roeden

 • VAN LANSCHOOT JAN weduwnaar was eigenaar van in totaal 15 gemet en 200 roeden land

 • VAN LANSCHOOT WILLEM zoon van Jacob was eigenaar van een hofstede en land met een totaal van 18 gemet en 100 roeden

 • VAN LANSCHOOT WILLEM zoon van Jan

 • VAN LANSCHOOT GEROLF was eigenaar van een hofstede en land met een totaal van 30 gemet en 80 roeden

 • VAN LANSCHOOT JAN was eigenaar van een hofstede en land met een totaal van 36 gemet en 150 roeden

  Hierboven is de totale oppervlakte aan eigendom berekend van de hieronder vermelde bundels.


  Bundel 233 pag 965

 • Van Landschoot GEROLF was eigenaar van een perceel land gelegen in het veld groot 10 gemet en 180 roeden. De jaarlijkse opbrengst was in 1571, 2 pond 16 sch 8 gr par. De globale belasting bedroeg 2 sch 10 gr par.

 • (769) Van Landschoot GEROLF Verpachtte aan CLAEYS JORIS een perceel land zonder situering, groot 2 gemeten. De jaarlijkse pachtsom was in 1574, 8 sch par. De globale belasting bedroeg 4 sch 5 gr 6 den par., te betalen door de pachter.

 • (770) Van Landschoot GEROLF was eigenaar van een hofstede zonder situering, groot 150 roeden. De jaarlijkse opbrengst was in 1574, 20 sch par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (771)Van Landschoot GEROLF was eigenaar van een perceel land zonder situering, groot 17 gemeten 50 roeden. De jaarlijkse op­brengst was in 1574,4 pond 6 sch 8 gr par. De globale belas­ting bedroeg 10 sch 8 gr par.

 • (772) Van Landschoot JAN was eigenaar van een hofstede zonder situering, groot 300 roeden. De jaarlijkse opbrengst was in 1571, 25 sch par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (773) Van Landschoot JAN was eigenaar van een perceel land zonder situering, groot 17 gemeten 100 roeden. De jaarlijkse op­brengst was in 1571,4 pond 5 sch par. De globale belasting bedroeg 5 sch 6 gr par.

 • (774) Van Landschoot JAN gebruikte in 1574 hetzelfde goed als hiervoor. Zie rubriek: 773 De globale belasting is verder opgegeven.

 • (775)Van Landschoot JAN was eigenaar van een perceel land zonder situering, groot 18 gemeten 50 roeden. De jaarlijkse op­brengst was in 1574,4 pond 10 sch par. De globale belasting bedroeg 11 sch 6 gr par.

 • (776) Van Landschoot JAN Weduwnaar verpachtte aan VAN LANSCHOOT WILLEM FS(=zoon van) JAN een perceel land zonder situering, groot 4 gemeten. De jaarlijkse pachtsom was in 1571, 30 sch par. De. globale belasting is verder opgegeven.

 • (777) Van Landschoot JAN Weduwnaar verpachtte aan VAN LANSCHOOT MARIJN een perceel land gelegen op de 4de wijk, groot 9 gemeten. De jaarlijkse pachtsom was in 1571,2 pond 9 sch 6 gr par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (778) Van Landschoot JAN Wed was eigenaar van een hofstede met land gelegen op de 4de wijk, groot 200 roeden.De jaarlijkse opbrengst was in 1571, 14 sch par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (779) Van Landschoot JAN Wed was eigenaar van een perceel land gelegen op de 4de wijk, groot 2 gemeten 200 roeden.De jaarlijkse opbrengst was in 1571, 10 sch par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (780) Van Landschoot JAN WE was eigenaar van een perceel meers gele­gen op de 4de wijk, groot 100 roeden.De jaarlijkse opbren­gst was in 1571, 3 sch par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (781)Van Landschoot WILLEM was eigenaar van een perceel land gelegen op de 4de wijk, groot 9 gemeten 200 roeden.De jaarlijkse opbrengst was in 1571,2 pond par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (806) Van Landschoot WILLEM was eigenaar van een perceel meers gelegen op de 4de wijk, groot 200 roeden.De jaarlijkse opbren­gst was in 1571, 6 sch 3 gr par. De globale belasting bedroeg 2 sch 3 gr 9 den par.

 • (807) Van Landschoot WILLEM verpachtte in 1574 hetzelfde goed als hiervoor. Zie rubriek: 804 De globale belasting is verder opgegeven.

 • (808) Van Landschoot WILLEM verpachtte in 1574 hetzelfde goed als hiervoor. Zie rubriek: 805 De globale belasting bedroeg 15 gr 7 den par., te betalen door de pachter.

 • (809)Van Landschoot WILLEM "gebruikte in 1574 hiervoor. Zie rubriek: 806 De globale belasting is verder opgegeven. hetzelfde goed als (810) VAN LANSCHOOT WILLEM gebruikte in 1574 hetzelfde goed als hiervoor. Zie rubriek: 807 De globale belasting bedroeg 4 sch 7 gr 6 den par.

 • (811) Van Landschoot WILLEM FS(=zoon van) JACOB verpachtte aan VAN LANSCHOOT WILLEM FS JAN een hofstede met land, groot 8 gemeten 200 roeden.De jaarlijkse pachtsom was in 1571,4 pond 10 sch par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (812) Van Landschoot WILLEM FS JACOB verpachtte in 1574 hetzelfde goed als hiervoor. Zie rubriek: 812 De globale belasting is verder opgegeven.

 • (813)Van Landschoot JAN WE was eigenaar van-een perceel bos gelegen op de 4de wijk, groot 3 gemeten. De jaarlijkse opbrengst was in 1571, 3 sch 10 gr par. De globale belasting bedroeg 18 gr 6 den par.

 • (784) Van Landschoot JAN WE was eigenaar van een hofstede zonder situering, groot 200 roeden. De jaarlijkse opbrengst was in 1574, 14 sch par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (785) Van Landschoot JAN WE was eigenaar van een perceel land zonder situering, groot 2 gemeten 200 roeden. De jaarlijkse op­brengst was in 1574, 13 sch 4 gr par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (786)Van Landschoot JAN WE was eigenaar van een perceel meers zonder situering, groot 100 roeden. De jaarlijkse opbrengst was in 1574, 3 sch 4 gr par. De globale belasting is verder opgege­ven.

 • (787) Van Landschoot JAN WE was eigenaar van een perceel bos zonder situering, groot 3 gemeten. De jaarlijkse opbrengst was in 1574, 5 sch par. De globale belasting bedroeg 3 sch 6 gr 10 den par.

 • (788) Van Landschoot MARIJN was eigenaar van een perceel land zonder situering, groot 10 gemeten.De jaarlijkse opbrengst was in 1571,2 pond 16 sch 8 gr par. De globale belasting bedroeg 2 sch 10 gr par.

 • (789) Van Landschoot MARIJN was eigenaar van een hofstede gelegen op de 4de wijk, groot 150 roeden.De jaarlijkse opbrengst was in 1571, -15 sch par. De globale belasting is verder opgege­ven.

 • (790)Van Landschoot MARIJN was eigenaar van een perceel land gelegen op de 4de wijk, groot 9 gemeten 100 roeden.De jaarlijkse opbrengst was in 1571,2 pond 15 sch par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (791) Van Landschoot MARIJN was eigenaar van een perceel meers gele­gen op de 4de wijk,groot 350 roeden.De jaarlijkse opbren­gst was in 1571, 10 sch par. De globale belasting is verder opgegeven.

 • (792) Van Landschoot MARIJN was eigenaar van een perceel bos gelegen

 • BRUNO GILLIS verpachtte aan Van Landschoot JAN WE een perceel land zonder situering, groot 150 roeden. De jaarlijkse pacht­som was in 1571, 4 sch par. De globale belasting bedroeg 2 gr 5 den par., te betalen door de pachter.

 • (782) Van Landschoot JAN WE verpachtte in 1574 hetzelfde goed als hiervoor. Zie rubriek: 777 De globale belasting is verder opgegeven.

 • (783) Van Landschoot JAN WE verpachtte aan Van Landschoot MARIJN een perceel land zonder situering, groot 6 gemeten. De jaarlijkse pachtsom was in 1574, 33 sch par. De globale belasting bedroeg 17 sch 2 gr 10 den par., te betalen door de pachter.

 • (139) De Cock Joris, wezen verpachtte aan Van Landschoot MARIJN een huis met land en meers gelegen op de 4de wijk, groot 12 gemeten 150 roeden. De jaarlijkse pachtsom was in 1571,5 pond par. De globale belasting is verder opgegeven. (243) DE WISPELAERE SIMOEN verpachtte aan VAN LANSCHOOT MARIJN een perceelland gelegen op de4de wijk,groot700 roeden.De jaarlijkse pachtsom was in1571,14sch par.De globale belasting is verder opgegeven.

 • (1588) Witte bolle Michiel verpachtte aan Van Landschoot JAN een perceel land gelegen te Knesselare, groot 3 gemeten. De jaarlijkse pachtsom was in 1571, 13 sch par. De globale belasting is verder opgegeven. (1595) • Jan van Landschoot was gehuwd met Margriete Slock (+1624). Na het overlijden van haar 1ste man Jan Van Landschoot, huwt zij met Willem Van de Walle († tussen februari 1628 en maart 1633). Hij vestigde zich in 1585 in Brugge, onmiddellijk nadat de stad na de calvinistische republiek (1578-1584) opnieuw onder het Spaanse gezag was gekomen. In 1592 verwierf Willem het poorterschap van de stad Brugge en kocht er eigendommen, onder meer het huis De Wildeman in de wijk Ten Hoye. De familie Van de Walle was afkomstig van Knesselare wat dus doet vermoeden dat zij ook van Knesselare was en daarom gelinkt met Jan Van Landschoot. Zij zijn naam verschillende malen hierboven.
  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_de_Walle