Landschoot -> Lanchotte - Lanciotti

Sedert een drietal jaren (2013)ben ik op de hoogte van de naam Lanscotte in België (Wallonië) en Frankrijk. Begin dit jaar heb ik ook de link kunnen leggen tussen de Lanscotte's en de Vlaamse tak van de Van Landschoot's.

Ondertussen duikte sporadisch ook de naam Lanchot(t)e op in Brazilië. Ik heb er contact kunnen leggen met een Luciana Lanchote en volgens haar ouders komt de familie uit Italië en was de naam er Lanchotti. Opzoekingen in Italië geven enkel de naam Lanciotti. Waarom wordt deze informatie hier vermeld?
Omdat ik zoals de naam Lanscotte heb kunnen linken aan de naam Van Landschoot, is er volgens mij een vermoeden dat naam Lanchotte of Lanciotti gelinkt kan zijn aan de naam Van Landschoot. Maar wie is er dan als Van Landschoot naar Italië getrokken en wanneer?

Wie de site al wat meer heeft doorzocht is vermoedelijk al op de pagina gekomen van "Reyse Naer Roome door Pieter Lanschoodt in 1738".

In de stadsbibliotheek van Brugge bevindt zich het boek "Reyse naer Rome" onder nummer G.G.974.
Het is het dagboek van de Bruggeling Joseph Verplancke die in 1738 als pelgrim naar Rome trok. Hij verbleef er van 8 tot 26 september. Yolande Lammerant (+2007) uit Knokke, die ik persoonlijk heb gekend, stelde mij in kennis van dit verhaal omdat er ook Van Landschoot's in voorkwamen. Zij wist dat ik opzoekingen deed naar de Van Landschoot's. Yolande was naar Rome geweest omdat verhaal van Verplancke dieper te onderzoeken. In het Archief van de Koninklijke Fondatie St- Juliaan-der-Vlamingen te Rome vond ze meer en vond ze er ook gegevens van andere Bruggelingen.

Een van die twee Pieter Landtschoot's was reeds getrouwd met zijn tweede Italiaanse vrouw. Zijn de huidige Lanchotte's in Brazilië en de Lanciotti's nazaten van hen? Als ze kinderen hadden en natuurlijk nazaten tot en met heden is het meer dan waarschijnlijk. Afgaande op de schrijfwijze van de naam is het mogelijk. Zie hoe Landschoot - Lanscotte werd in 1700 in Wallonië. Twee eeuwen later toen 2 broers Van Landschoot uit tak Kleit emigreren naar Argentinië hebben hun nazaten 6 verschillende schrijfwijzen van de naam, waarvan de meest opvallend verschillende Valascote is. Dus van nederlands (Landschoot) naar italiaans (Lanciotti) in 1738 is maar een kleine stap. Opzoekingen naar de naam Lanciotti geven ongeveer 400 namen in Italië heden ten dage.

Verdere opzoekingen kunnen misschien de missing link geven, maar dit zal waarschijnlijk nog moeilijker zijn dan de link tussen de Lanscotte's en de Van Landschoot's als er één is tenminste!!.

wordt vervolgd!!! De San Giuliano dei Fiamminghi (Sint-Juliaan-der-Vlamingen) te Rome zou als pelgrimshospitaal voor de inwoners van het graafschap Vlaanderen opgericht zijn ten tijde van de Kruistochten. Bekend is dat graaf Robrecht II van Vlaanderen het hospitaal in 1094 vaste inkomsten verschafte. In 1536 werd keizer Karel V lid van het aan de stichting verbonden Broederschap van Sint-Juliaan. De Bentvueghels, een vereniging van kunstenaars uit de Nederlanden, kwam er regelmatig bijeen. Uit de archieven blijkt dat er tussen 1624 en 1790 21.213 bedevaartgangers hebben verbleven. Dat waren niet uitsluitend inwoners van het graafschap, maar ook van onder meer Artesië, Namen, Henegouwen, Kamerijk en Doornik.

bron: Wikipedia