Peter Lanceloots schepen in 1539 in Mechelen

Hoedermans gezeid " Lanceloots Corneille" schepen in 1546 in Mechelen. zie pagina 410-411. Op pagina 464 spreekt men van het wapenschild. Merk op, op dezelfde pagina 9 regels verder wordt hij ook vermeld.

Denis Lanceloots schilder in Antwerpen in 1565.