JAN EN MICHIEL VAN LANDSCHOOT IN DE 16DE EEUW IN ADEGEM

Rond ’t BROEKELKEN EN DE MOERWEGEAan de zuidkant van het Broekelken: Het eerste die wij zien, als wij van Adegem komen, is nog een mooi hof (of het zou moeten zijn, dat ook dit hof in de laatste jaren veranderd is. Pieter Roelof woonde daar in 1570 en honderd jaar vroeger was dat FiIips Van Loo.
Op de Moerwege stonden, vijfhonderd jaar geleden, slechts vier hoeven aan de noordkant van de weg, de priesterage niet meegerekend. Dat is nu nog een prachtig huis en wij kunnen alleen maar hopen dat het niet afgebroken wordt.
Rond 1570 stonden daar dan, buiten die priesterage, acht hoeven. De kleinere woonsten die men daar nu nog aantreft, zijn er slechts later bijgekomen.Op het derde grotere hof, dat is zo ongeveer halverwege het gehucht, woonde Jan Van Landschoot in 1570. Zijn zoon Michiel volgde hem op en hij huwde met Elisabeth Maes op 4 maart 1605 te St. Anna Brugge. Na hem bleef zijn dochter Elisabeth op het hof wonen en die huwde met Karel Verstraete, een voorvader van Wilfried Verstraete die naast het Canadese kerkhof woont.
Ik moet nog altijd voor Wilfried uitzoeken hoe dat stuk land heet waar zijn schoon huis op staat maar ik weet dat nog niet. Dat land maakte deel uit van de gronden die bij het Hof van Praat hoorden zoals trouwens ook de plaats waar het kerkhof is aangelegd. Een deel van de grond die door het kerkhof is ingenomen werd, in 1683, de Perkten genaamd. De grond waar het huis van Wilfried Verstraete stond maakte deel uit van een stuk land van vijftien gemet, de akker genaamd.
Karel Verstraete en Elisabeth Van Landschoot hadden drie kinderen:
Jacques, Mayken en Pieter. Zij hadden land in de Oliemeulensakker (ten zuiden van Moerwege, bij de spoorweg, waar trouwens de oliemolen gestaan heeft, ten zuiden van de oude baan, bij het begin van de Molenstraat), en in de Kapellemeers bij de Meersmansstikken (dat is ten noorden van het Broekelken).
Al de gronden kwamen van moederlijke zijde, dus van de Van Landschoots, want dat was een zeer rijke en oude boerenfamilie op Adegem. Er leven nu nog afstammelingen van dat geslacht, zo bv. pater Van Landschoot die in Kongo zit, zijn broer die in Maldegem woont en een andere broer, die een dochter heeft en met een De Vriese gehuwd is en op Assebroek woont. Die mensen komen van de Kallestraat in Adegem. Wij zouden zeer veel over deze oude familie Van Landschoot kunnen schrijven maar wij sparen dat voor een volgende keer. Ik ben al zeer blij dat een van mijn over-over-nichten, drie honderd jaar geleden met een Van Landschoot getrouwd is.

Een beetje verder op de Moerwege, is het hof van Niklaas Matthijs waarover wij vroeger reeds verteld hebben. Cornelis Matthijs, een zoon van Niklaas, bouwde een hof aan de noordkant van Moerwege. Zijn ouders hadden hiervoor 500 oren grond gekocht voor 50 pond. Het nieuwgebouwd woonhuis was 206 pond waard, de schuur en de stalling 159 pond.Cornelis was gehuwd met Jacquernijntje De Vulder en zij hadden negen kinderen : Pieter, Jan, Nik.laas, Elisabeth die met Cornelis De Wispelaere trouwde, Janneken die met Guillaume De Rijcke trouwde, Cornelis, Jacobus, Marie, die met Daniel De Rijcke trouwde (Guillaume en Daniel waren zonen van Jacques De Rijcke waarover wij vroeger schreven), en Petronella die met Niklaas De Bruyckere huwde. Ge ziet dat de boerengeslachten uit onze streek allemaal met elkaar verwant zijn.
Het land van Cornelis lag ook in de Oliemolenakker, die ook de Moerwegeakker genaamd werd, dus tussen Moerwegen en de Gentse Steenweg. Er lag ook land Ï11 de Gevels, dus ten zuiden van die steenweg en ook in de Kapellemeersen die ten noorden van het BroekeIken lagen.Cornelis Matthijs stierf in 1694 en zijn zoon Pieter bleef op het hof wonen.
Buitén de families Matthijs en Van Landschoot, hebben ook de families Van Loo, Maes en Snebbout vertegenwoordigers gehad op het BroekeIken en op Moerwege.Links van het Broekelken, aan de zuidkant van de Broekelstraat en aan de oostkant van de Walleweg lag een groot leen 't Wallant qenaamd. Reeds in de 15e eeuw stond daar een hof maar tot in de 19de eeuw waren de sporen van de grachten en van de mote goed zichtbaar. Met een beetje goede wil kunnen wij er zelfs nu nog iets van terug vinden. De Walleweg heeft zijn naam van dat leen gekregen en familie Coppieters 't Wallant ook.
In de 15e eeuw was Jan de Baenser de eigenaar van, einde de 16de eeuw was dat Laureins De Macker en in de 18de eeuw Jan Wauchier. Van dat leen hing een ander leen af, ook genoemd het Wallant en gelegen ten noorden van Balgerhoeke aan de westkant van de Marooiendamstraat.

Uit Historische vertelling in het Meetjesland door Danïel Verstraete
huwelijksdatum Michiel Van landschoot : VVF Brugge, huwelijkregisters 1558–1796