PROOSDIJ VAN PAPINGLO VOOR 1600

Dit hiernaervolghende es deervelijcke rente toebehoorende mijnen Heere den proest van Papinghlo te verhalene alle de Bamesse in elc jaer in Knesselaere, Haeltere ende eldere ghemaecht an mij Jasper van Cauwenberghe in desen tijt Vc hondert ende eenentwintich ende hem te bereckene de betalinghe van de bamesse XVc xxiiii (1524).

 • Folio 1 De kinderen Lau(rence) van Lanscoot filis willem iii denier parissis
  Willem van Lanscoot
  up den Brieddreve bachten der stede van Lieven van de Walle bij den Harinckwech up de westsijde.

 • Folio 11

  de kinderen van Jans van Lanscoot over haerlieder vader ende over Lodewich de Somer up een drie houchten bursch v den par.

 • Folio 14 verso

  Willem Van Lanscoot aan de oostsijde van de Poucstraete Bussche ovr de dreve j den ob. par.

 • Folio 15 verso

  Jan Hautemans filis willems up de Hylare een ghemet L(50) roeden zuud jacob Coene ende noort Jacob Van Lanscoot filius Jacob ii den. ob(ool). par(issis).

 • Folio 16 verso

  Willem Van Lanscoet up Vc roeden meersch bachten Adriaen Ruebins xv de. par.

 • Folio 17 verso

  De kinderen Jacob Van Lanscoot commende haerlieden moeder up den voorschreven Most buschs oec een ghemet xviii (18) denier parissis De kinderen Jan hautemans filis Phillips bezedt up de Riethaeghe up de oostzijde van Pieter Van Lantscoet stede te Buenelaere vi (6) denier parissis zijn rente bepalen.

  De eigenaars van deze gronden moesten op een bepaalde dag in het jaar Verscheidene gronden van de proosdij van Papgnlo lagen in Knesselare zoals blijkt.

  bron:
  Land van de Woestijne, Jg. 13 (1990), nrs. 1-2, artikel van W. Stevens over “Renten die de proosdij van Papinglo te Maldegem bezat te Knesselare en te Aalter