Soldaat Camiel Van Landschoot 1893-1920

Camiel, legerinstructeur is tijdens een legeroefening door een granaatontploffing om het leven gekomen.


Camiel Van Landschoot 1893-1920

Seraphien Van Landschoot 1890-1973

Zaterdag den 19 werd hier onder grooten toeloop, met medewerking van den V.0.S. en de fanfaren begraven: Camiel Van Landschoot, oorlogsvrijwilliger, 1ste sergeant-majoor bij 't 9de Linie. Zijn ouders wonen op Veldekens te Adegem. Hij was door zijn zelfopoffering te Beverloo gevallen. Den 15de was hij met zijne kompagnie op de oefening toen hij na gansch den uitleg gegeven te hebben aan zijne manschappen, aan een dezer eene handgranaat in de hand gaf om weg te werpen. De soldaat door schrik bevangen liet ze plotseling vallen en sprong weg via eenen hoek van den gang waar zij stonden. Van Landschoot maar al te goed het gevaar en het uitwerksel der granaten kennende, sprong op deze toe, nam ze in de hand om ze weg te werpen en toen hij juist zijne hand opgeheven hield en ze reeds weg wierp ontplofte zij om zoo te zeggen op zijn hoofd. Een klein stukje is door helm en al, door zijn hoofd gevlogen en na een uur of twaalf stierf de jongen. De soldaat, die juist tegen de wand stond op een hal ven meter of een weinig meer, van de dood gered werd. Een sergent die drie meters of zoo wat verder stond kreeg een stuk van de granaat in den rug, doch zonder ernstig gevolg. Deze heeft goed de heelkundige bewerking onderstaan en zal er geen lichaamsgebreken door behouden.

De Van Landschoot's waren met drie broeders (Camiel - Seraphien - Edmond) in den oorlog, en zijn allen teruggekeerd.
Camiel had de volgende eereteekens: Oorlogskruis met palm, de medalie van den IJzer, de Overwinningsmedalie, de Herinneringsmedalie, het Militaire Kruis van 2' klasse en Herinneringsmedalie van den slag van Luik. Op het kerkhof sprak den adjudant zijner compagnie eene lijkrede uit in 't Vlaams. Zes prachtige kransen werden door zijn wapenbroers op zyn graf gelegd. Die der officieren was in twee talen. Dè jongen was voor een dag of veertien, van plan met een kameraad naar Congo te gaan. Dè kameraad vertrok alleen en het schip is vergaan met man en muis. Zijne familie was zoo gelukkig hem tegen gehouden te hebben en nu was 't de zelfopoffering die de edele jongeling wegmaaide. Het treft hen diep.

bron: Getrouwe Maldegem 27-3-1921