joensson

Familien Jönsson fra Sverige

Da Karla Jönsson blev gift med Axel Jørgensen den 25. august 1822, kom et helt nyt element ind i den Jørgensenske familie. Hun var af en slægt, der var indvandret til Danmark fra Sverige. Om hendes oldefader Jöns Jönsson ved vi kun, at han var skomager, antagelig i Åkarp i Malmöhus len, hvor sønnen med samme navn var født i 1849. Sønnen blev udlært som smed og giftede sig i 1877 med Elna Nielsdatter fra landsbyen Benestad ved Tomelilla. Det var sløjt med arbejde på den tid, og Jöns og Elna besluttede sig til at udvandre til Helsingør i Danmark. Der var godt arbejde at få for en smedesvend på det temmelig nystartede skibsværft fra 1882 – at tage helt til Amerika og den store usikkerhed derovre lokkede dem ikke.

De ankom til Helsingør i august 1883 med 10-årige Niels Christian og Carl Johan, der var 6, mens barn nr. 3, Johan Vilhelm var stærkt på vej, eftersom han er født i Helsingør i oktober 1883. I 1886 kom det sidste barn, Viggo Valdemar, til verden. Jöns fik straks arbejde som kedelsmed på skibsværftet.

Også dengang tog det sin tid at få dansk indfødsret, for Jöns Jönssons vedkommende blev denne blev først bevilget i år 1900, og sønnen Niels Christian fik dansk indfødsret i 1906. Det må antages, at man ikke gav sig til at søge om indfødsret, før man havde boet i land et stykke tid, således at man havde venner, som kunne attestere, at man havde levet et hæderligt liv. I 1900 ejede Jøns også et hus på Marienlyst Sideallé.

Sønnen Carl Johan søgte ikke om indfødsret, han drog videre til Norge, hvor han uddannede sig til agronom og fik en maskinfabrik.

Huset på Marienlyst Sideallé gik videre til den næstyngste søn Johan Vilhelm, da faderen var blevet enkemand. Derefter boede Jøns og den yngste søn Viggo Valdemar stadig i samme hus, men nu til leje hos Johan Vilhelm.

Efter konfirmationen kom sønnen Niels Christian i bagerlære fra okt. 1887 - okt. 1891 hos bagermester Poggenborg i Sudergade i Helsingør, derefter var han bagersvend i bl.a. København, Helsingør og hos bagermester Lund i Hellebæk. 17. oktober 1899 etablerede han sig som bagermester i Istedgade 28 i København, og i år 1900 får han borgerskab som bager i København. I 1897 er han blevet gift med Anna Martine Mathiesen, hvis familie stammer fra egnen omkring Tikøb. N C Jönsson blev en betydningsfuld person inden for bagerlauget og blev oldermand efter bagermester Johannes Ernst Ludvig Pitzner ved dennes død i 1933.
Indhold
updated 15 januar 2010 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen