Thomas

Thomas

Grass Valley Odd Fellow Cemetery

 

 

 

Garville G. Thomas

Born

July 21 1887

Died

Jan 21 1889

Ida Thomas

Born

Mar 30 1859

Died

Oct 22 1897

 

 

William Thomas

Born

Mar 7 1820

Died

 Oct 6 1898

Mary Thomas

Born

 Aug 12 1824

Died

Aug 17 1895

 

 

Back     Home     Next