Houghton (cont.)
Nahum  b. 17 Mar 1785, d. 12 May 1854
Nahum  b. 11 Nov 1806, d. 22 Apr 1828
Nahum  b. c 1815, d. 23 Dec 1869
Nahum  b. 11 Jul 1822, d. 27 Aug 1826
Nahum (Capt.)  b. 25 Feb 1766, d. 16 Jan 1841
Nahum C. Esq.  b. 8 Jan 1825, d. 9 Apr 1900
Nahum Henry  b. 29 Apr 1829, d. 18 Oct 1829
Nahum Jr  b. 6 Feb 1790, d. 17 May 1854
Naida Lieurance  b. 7 Feb 1920, d. 21 Jul 1995
Nanci Ann  b. c 1939
Nancy  d. 1879
Nancy  d. b 2006
Houghton (cont.)
Nancy  b. 5 Dec 1769
Nancy  b. 5 Dec 1769
Nancy  b. 22 Jan 1772, d. 13 May 1799
Nancy  b. bt 1776 - 1784
Nancy  b. bt 1780 - 1789
Nancy  b. c 1784, d. 14 Sep 1847
Nancy  b. 28 Jan 1796, d. 3 Oct 1875
Nancy  b. 20 Dec 1798, d. 18 Oct 1875
Nancy  b. 27 Jan 1800
Nancy  b. 26 Sep 1800, d. 17 Jan 1895
Nancy  b. 17 Feb 1801, d. 19 Dec 1867
Nancy  b. c 1802
Nancy  b. 26 Mar 1819, d. 20 May 1898
Nancy  b. c 1820
Nancy  b. c 1824
Nancy  b. c 1824
Nancy  b. c 1826
Nancy  b. c 1827, d. 2 Oct 1838
Nancy  b. 11 Jul 1831, d. 25 Feb 1835
Houghton (cont.)
Nancy  b. c 1838
Nancy  b. c 1838
Nancy  b. c 1841
Nancy  b. c 1843, d. Sep 1850
Nancy  b. c 1847
Nancy  b. c 1848
Nancy  b. Dec 1866
Nancy  b. c 1871
Nancy  b. Dec 1872, d. Jun 1873
Nancy  b. 28 Jul 1921, d. Jun 1981
Nancy  b. 1925
Nancy  b. 8 Aug 1928, d. Jun 2009
Nancy  b. c 1933
Nancy  b. c 1933
Nancy  b. c 1933
Nancy  b. c 1934
Nancy  b. c 1936
Nancy  b. c 1937
Nancy  b. c 1939, d. 11 Aug 2017
Nancy  b. 19 Oct 1939, d. 9 Oct 2003
Nancy  b. c 1940
Nancy  b. 5 Nov 1944
Nancy  b. 24 Aug 1945
Nancy  b. c 1947
Nancy  b. c 1953
Houghton (cont.)
Nancy  b. c 1954
Nancy  b. 1969
Nancy A.  b. c 1817
Nancy A.  b. c 1843
Nancy A.  b. 28 Nov 1844, d. 16 Feb 1898
Nancy A.  b. 27 Sep 1854, d. 1871
Nancy A.  b. Nov 1894
Nancy A.  b. c 1932
Nancy Acheson  b. 30 Jul 1906, d. 1971
Nancy Acheson  b. 18 Dec 1933
Nancy Ann  b. 12 Jan 1843, d. 27 Jan 1934
Nancy Ann  b. 25 Apr 1869, d. 19 Feb 1919
Nancy Ann  b. c 1935
Nancy Ann  b. 1 Apr 1950, d. b 2005
Nancy Ann  b. c 1955
Nancy Ann  b. 7 Apr 1962
Nancy Anne  b. 27 Apr 1947
Nancy Augusta  b. 11 Sep 1855, d. 18 Oct 1927
Nancy B.  b. Oct 1893
Nancy B.  b. c 1939, d. 11 Sep 2009
Nancy Carlynn  b. 6 Aug 1977
Nancy Clark  b. c Oct 1939
Houghton (cont.)
Nancy D.  b. c 1965
Nancy Delcenia  b. 10 Mar 1845, d. Mar 1845
Nancy Elaine  b. 25 Apr 1946
Nancy Elizabeth  b. 21 Mar 1896, d. 9 Oct 1963
Nancy Ellen  b. c 1934
Nancy Ellen  b. 22 Jan 1934
Nancy Faith  b. 8 Oct 1932, d. 20 Oct 2000
Nancy Farrington  b. 1 Jan 1822, d. 30 Aug 1846
Nancy Fowler  b. 4 Jun 1794, d. 23 Jun 1875
Nancy Gail  b. 24 Jun 1948, d. 16 Dec 1991
Nancy Hope  b. 24 Jun 1948
Nancy Iola  b. 16 Nov 1957
Nancy J.  b. c 1930
Nancy J.  b. c 1937, d. b 2013
Nancy J.  b. c 1938
Nancy Jacqueline  b. 19 Jan 1932
Nancy Jane  b. 2 May 1833
Nancy Jane  b. 28 Mar 1869, d. 1938
Nancy Jane  b. 24 Dec 1930, d. 17 Jun 2012
Nancy Jean  b. 25 Sep 1950
Nancy Jo  b. c 1938
Nancy Jo  b. 7 Nov 1948
Nancy Lee  b. 23 Apr 1935
Houghton (cont.)
Nancy Leora  b. 4 Sep 1946
Nancy Louise  b. 10 Mar 1943
Nancy Louise  b. 18 Dec 1949
Nancy Lucille  b. 15 May 1945
Nancy Lula  d. 2 May 1965
Nancy M.  b. 20 Oct 1829, d. 1888
Nancy M.  b. c 1856
Nancy M.  b. c 1867
Nancy Margaret  b. 3 Aug 1950
Nancy Maria  b. 8 Jul 1819
Nancy Miranda  b. 27 Feb 1827
Nancy Murdock  b. 20 Aug 1807
Nancy N.  b. c 1881
Nancy R.  b. c 1868
Nancy Reed  b. 1836, d. 1838
Nancy Roseltha  b. 11 Mar 1838
Nancy Tilt  b. 13 Jul 1929, d. 2 Jun 2018
Nancy Totina  b. 1863, d. 10 Mar 1920
Nancy Vann  b. 1 Feb 1957
Nancy W.  b. c 1820
Nancy W.  b. c 1878
Nancy W.  b. Feb 1881
Nancy Williams  b. 7 Nov 1809
Houghton (cont.)
Nancy Y.  b. c 1904
Nancy?  b. Jun 1890
Nannie  b. Mar 1866
Nannie Moore  b. 25 Jul 1862, d. 9 Jul 1917
Naomi  b. c 1841
Naomi  b. c 1906
Naomi E.  b. 22 Jan 1909
Naomi F.  b. c 1907
Naomi Joy  b. 20 Sep 1955
Naomi Lou  b. 16 Mar 1937, d. b 2012
Naomi M.  b. c 1923
Naomi Pearl  b. c 1919, d. 12 Jul 2010
Nason S.  b. 3 Jan 1823
Nat  b. 1852
Nata T.  b. Dec 1886
Natalie  b. 21 Nov 1927, d. 1992
Natalie  b. 29 Sep 1942
Natalie  b. c 1986
Natalie K.  b. 18 Dec 1939, d. 9 Mar 1993
Natalie Rebecca  b. 30 Sep 1994
Natalie Ruth  b. 11 Sep 1968
Houghton (cont.)
Natasha Amelle  b. 4 Oct 1991
Nate  b. Mar 1871
Nathalie Marie  b. 8 Mar 1992
Nathan  d. Oct 1849
Nathan  b. b 1765
Nathan  b. bt 1768 - 1769, d. 27 Feb 1853
Nathan  b. b 1775
Nathan  b. 1 Sep 1881
Nathan  b. c 1927
Nathan Erving  b. 25 Jul 1815
Nathan Fay  b. c 1884
Nathan H.  b. c 1854
Nathan Herman  b. 5 May 1823, d. c 1898
Nathan John  b. 11 Jun 1973
Nathan Jr  b. c 1798, d. 4 Jun 1870
Nathan Russell  b. 17 Jan 1934
Houghton (cont.)
Nathan S.  b. 8 Aug 1795, d. 11 Aug 1854
Nathan Thomas Robert  b. 22 Jun 1989
Nathan Willis  b. 24 Apr 1856
Nathaniel  d. 8 Nov 1943
Nathaniel  b. 25 Sep 1720
Nathaniel  b. 5 Sep 1729, d. 18 Sep 1817
Nathaniel  b. 13 Sep 1730, d. 8 Oct 1730
Nathaniel  b. 18 Jan 1753, d. 26 Apr 1821
Nathaniel  b. b 1775
Nathaniel  b. 8 Apr 1796
Nathaniel  b. 20 Apr 1805, d. 14 Sep 1874
Nathaniel  b. c 1810
Nathaniel  b. 17 Sep 1811
Nathaniel  b. 23 Nov 1817
Nathaniel  b. c 1825
Nathaniel  b. Oct 1835
Nathaniel  b. c 1841
Nathaniel  b. c 1851
Houghton (cont.)
Nathaniel  b. c 1852
Nathaniel  b. Aug 1852, d. 9 Aug 1916
Nathaniel  b. Jan 1866
Nathaniel  b. c 1888
Nathaniel  b. 17 Feb 1888, d. Mar 1963
Nathaniel  b. c 1938
Nathaniel (Capt.) Jr.  b. 16 Jul 1759, d. 27 Jan 1839
Nathaniel (Deacon)  b. 1696, d. 13 Mar 1772
Nathaniel (Dr.)  b. c 1817
Nathaniel A.  b. Oct 1835, d. 13 Jun 1907
Nathaniel Braddish  b. 29 Aug 1876, d. 22 Mar 1962
Nathaniel David  b. 31 Dec 1984
Nathaniel Esq.  b. 22 Mar 1784, d. 22 Dec 1840
Nathaniel F.  d. 1877
Nathaniel Frederic  b. 6 Oct 1975
Nathaniel George  b. 8 Oct 1820, d. 6 Mar 1868
Nathaniel Jr  b. 9 Apr 1786, d. 9 Sep 1865
Nathaniel L.  b. 28 Mar 1870, d. 30 May 1930
Nathaniel M. (Dr.)  b. 22 Jan 1816, d. 1888
Nathaniel Phillips  b. 20 Sep 1829, d. 1 Aug 1897
Nathaniel S.  b. 1817
Nathaniel T.  b. c 1851
Nathaniel Thayer  b. 13 May 1846
Neal  b. c 1879
Houghton (cont.)
Neal Dow  b. 24 Jul 1889, d. 16 Feb 1958
Neal Doyle (Dr) PhD  b. 8 May 1895, d. Feb 1985
Neal Doyle Jr  b. 14 Apr 1916, d. 1 Dec 1992
Neal?  b. c 1843
Ned Manhard  b. 1 Mar 1898, d. 2 Sep 1969
Neda L.  b. Aug 1877, d. 28 Dec 1918
Nedra J.  b. c 1940
Nehemiah  b. bt 1756 - 1774
Nehemiah  b. 9 Jul 1767, d. 10 Oct 1854
Nehemiah  b. 16 Feb 1788, d. b 1847
Nehemiah  b. 10 Jun 1791, d. 9 Oct 1875
Nehemiah  b. c 1815
Nehemiah (Capt.)  b. 23 Mar 1737/38, d. 22 Nov 1789
Nehemiah Jr., Esq.  b. 2 Feb 1791, d. 10 Aug 1855
Neidhard Hahnemann (Dr.) M.D.  b. 10 Aug 1861, d. 1920
Neidhard Hazen  b. 2 Mar 1898, d. 5 Dec 1898
Neil Arthur  b. 19 Sep 1956
Houghton (cont.)
Neil B.  b. Sep 1887, d. 1888
Neil Barrett  b. 20 Apr 1978
Neil D.  b. c 1952
Neil Edward  b. 29 Aug 1942
Neil Henry Knevitt  b. 26 Mar 1961
Neil Lauck  b. 1944
Neil Payne  b. 1 Jun 1899
Neila  b. c 1963
Neitha R.  b. c 1957
Neko V.  b. 23 May 2006
Nelda Jean  b. c 1931
Neleva  b. c 1933
Neley  b. Sep 1871
Nell  b. May 1893
Nell  b. 14 May 1898, d. 29 Nov 1982
Nellie  b. c 1833
Nellie  b. c 1858
Nellie  b. 7 Jul 1858
Nellie  b. c 1863
Nellie  b. c 1863
Houghton (cont.)
Nellie  b. 23 Nov 1864
Nellie  b. 22 Jul 1866, d. 1885
Nellie  b. c 1877
Nellie  b. c 1878, d. 29 Apr 1928
Nellie  b. Jul 1879
Nellie  b. c 1880
Nellie  b. c 1881
Nellie  b. Oct 1881
Nellie  b. May 1883
Nellie  b. Dec 1885
Nellie  b. c 1887
Nellie  b. c 1888
Nellie  b. Dec 1888
Nellie  b. c 1891
Nellie  b. Mar 1895
Nellie  b. 27 Mar 1895, d. Oct 1977
Nellie  b. 4 Sep 1900
Nellie  b. Mar 1905
Nellie  b. c 1909
Nellie  b. 1918, d. 1931
Nellie A.  b. c 1857
Nellie A.  b. 6 May 1868, d. 20 Jul 1868
Nellie A.  b. c 1878
Nellie Adaline  b. 23 Feb 1870, d. 8 Aug 1937
Houghton (cont.)
Nellie Agnes  b. 14 Sep 1874, d. 9 Mar 1916
Nellie Agnes  b. 4 Jun 1878, d. 21 Dec 1965
Nellie Arvilla  b. 10 Jun 1863, d. 11 Jan 1946
Nellie C.  b. 12 Nov 1906, d. 2 Jun 1999
Nellie D.  b. c 1929
Nellie E.  b. 5 Jun 1901, d. 30 Aug 1972
Nellie E. E.  b. c 1894
Nellie Eva  b. 10 Jun 1879
Nellie F. D.  b. 18 May 1868, d. 31 Mar 1950
Nellie Fern  b. 13 Jan 1933, d. 5 Jan 1997
Nellie Frost  b. 16 Sep 1872
Nellie H.  b. 24 Jul 1917
Nellie Ida  b. 11 Sep 1890, d. 15 Apr 1979
Nellie J.  b. Jun 1847
Nellie Jane  b. 2 Jul 1920, d. 16 Sep 2002
Nellie L.  b. Apr 1881, d. 1941
Nellie L.  b. 22 Oct 1903, d. 21 Oct 1977
Nellie Louisa  b. 25 Sep 1869, d. 18 Oct 1872
Nellie Louise  b. 1884, d. Mar 1966
Nellie M.  d. 26 Aug 1925
Nellie M.  b. 17 Dec 1859, d. 13 Oct 1941
Nellie M.  b. c 1862
Nellie M.  b. Feb 1864
Nellie M.  b. Dec 1867
Houghton (cont.)
Nellie M.  b. Aug 1885
Nellie M.  b. 21 Dec 1905, d. 11 Feb 1990
Nellie M.  b. c 1919
Nellie Mae  b. 22 Mar 1887, d. 17 Mar 1978
Nellie Maria  d. 1883
Nellie Maria  b. 8 Sep 1854, d. 10 Aug 1924
Nellie Maria  b. 1858, d. 1935
Nellie Maria  b. 23 Oct 1859
Nellie Maria  b. 28 Jul 1876, d. 22 Jul 1877
Nellie Marie  b. 5 Oct 1841
Nellie Marie  b. 5 Oct 1841, d. 15 Dec 1923
Nellie Maud  b. 15 Mar 1875, d. 8 Sep 1939
Nellie Maud  b. 13 Mar 1883, d. 10 Aug 1921
Nellie May  b. 4 Jan 1863, d. 25 Jan 1941
Nellie May  b. 3 Oct 1878, d. 5 Jan 1960
Nellie May  b. 23 Dec 1903
Nellie May  b. 11 Aug 1916, d. Apr 1921
Nellie Orena  b. 3 Apr 1883, d. 12 Aug 1948
Nellie R.  b. 1880, d. 1970
Nellie R.  b. Oct 1887
Nellie S.  b. Jan 1869
Nellie S.  b. c 1870, d. b 1891
Nellie S.  b. 14 Aug 1906, d. 28 Aug 2000
Nellie Sarah  b. 2 Dec 1883, d. 12 Jul 1963
Nellora Roebuch  b. 12 Jul 1903
Houghton (cont.)
Nelly  b. c 1793
Nelly  b. c 1853
Nelly  b. c 1857
Nelly  b. c 1870, d. Jul 1870
Nelly F.  b. c 1857
Nelson  b. bt 1800 - 1809
Nelson  b. c 1814
Nelson  b. 6 Mar 1822, d. 7 Mar 1823
Nelson  b. Feb 1829
Nelson  b. c 1833, d. 27 Aug 1864
Nelson  b. 10 May 1840, d. 1919
Nelson  b. c 1907
Nelson A.  b. 29 Dec 1868
Nelson H.  b. 16 Oct 1812, d. 18 Sep 1868
Nelson L.  b. 1903
Nelson Thomas  b. 15 Jan 1924, d. 7 Dec 2013
Nelson Vaughn  b. 22 Jun 1890, d. Jul 1975
Nemiah  b. c 1810
Neola  b. 26 Apr 1911, d. Mar 1987
Neoma Zoe  b. Dec 1896, d. 1969
Nester James  b. 1940
Nestor  b. 24 Mar 1796, d. c 25 Oct 1863
Nettie  b. Aug 1864
Nettie  b. 1868, d. 3 Oct 1942