Houghton (cont.)
Sarah G.  d. 4 Jul 1947
Sarah Greene Arnold  b. Jan 1881, d. 4 Jul 1947
Sarah Gyles  b. 22 Sep 1824
Sarah H.  b. c 1845
Sarah H.  b. c 1857
Sarah H.  b. 16 Feb 1870, d. 1 Mar 1967
Sarah H.  b. Jan 1890
Sarah Hannah  b. Jan 1863
Sarah I.  d. 1880
Sarah J.  b. c 1816
Sarah J.  b. 24 Aug 1838
Sarah J.  b. c 1840
Sarah J.  b. c 1840
Sarah J.  b. 2 Jul 1843
Sarah J.  b. 1 May 1844, d. 1 May 1844
Sarah J.  b. 18 Jul 1865, d. 17 Dec 1943
Sarah J.  b. 6 Dec 1961
Sarah J. Warner  b. 29 Jan 1834
Sarah Jackson  b. 15 Nov 1836
Sarah Jane  b. 15 Jan 1812, d. 1852
Sarah Jane  b. 29 May 1825, d. 15 Nov 1909
Sarah Jane  b. 12 Oct 1832
Sarah Jane  b. 9 May 1837
Houghton (cont.)
Sarah Jane  b. c 1839
Sarah Jane  b. c 1845
Sarah Jane  b. 4 Mar 1855, d. 18 May 1905
Sarah Jane  b. 29 Apr 1859, d. 1943
Sarah Jane  b. 1861
Sarah Jane  b. 18 Nov 1869, d. 13 Feb 1940
Sarah Jane  b. Dec 1888
Sarah Jerusha  b. 23 Apr 1836, d. 30 Nov 1910
Sarah Jo  b. 9 Jun 1993
Sarah Josephine  b. 30 Sep 1848, d. 29 Mar 1947
Sarah K.  b. 11 Nov 1835
Sarah Kathleen  b. 8 Apr 1986
Sarah Kathryn Bolster  b. 12 Jun 1993
Sarah Knowlton  b. 30 Sep 1810
Sarah L.  b. c 1794
Sarah L.  b. c 1812
Sarah L.  b. c 1839
Sarah L.  b. c 1839
Sarah L.  b. 4 Dec 1843
Sarah Laneeah  b. 1 Aug 1997
Sarah Lavinia  b. 10 May 1846
Sarah Louise  b. 27 Jul 1846, d. 12 Jan 1920
Sarah Lucina  b. 29 Apr 1812, d. 16 Nov 1890
Sarah Lucy  b. 3 Oct 1870
Houghton (cont.)
Sarah Lynn  b. c 1977
Sarah M.  d. 20 Aug 1924
Sarah M.  b. 17 Apr 1835
Sarah M.  b. c 1842
Sarah M.  b. c Sep 1850
Sarah M.  b. c 1855, d. 16 Jul 1863
Sarah M.  b. Apr 1856
Sarah M.  b. c 1859
Sarah M.  b. 1864, d. 28 May 1948
Sarah M.  b. 8 Dec 1869, d. 25 Jul 1941
Sarah M.  b. 1 Mar 1909, d. 20 Nov 2000
Sarah M.  b. c 1921
Sarah Mareta  b. 14 Jun 1863
Sarah Margaret  b. 1 Mar 1909, d. 20 Nov 2000
Sarah Maria  b. 13 Nov 1841, d. b 1940
Sarah Maria  b. 8 Apr 1854
Sarah Marie  b. 3 May 1825, d. 9 Feb 1897
Sarah Mary  b. 28 Aug 1827, d. 27 Nov 1914
Sarah Mary Katherine  b. 4 Feb 1984
Sarah Mildred  b. 28 May 1826, d. 25 Oct 1910
Sarah Nicole  b. 3 Nov 1978
Sarah O.  b. 1825
Sarah P.  b. 30 Sep 1818
Houghton (cont.)
Sarah P.  b. c 1847
Sarah Page  b. 7 Mar 1991
Sarah Parker  b. 14 Mar 1836, d. 3 Jun 1872
Sarah Parnella  b. Feb 1876
Sarah Rebecca  b. 8 Apr 1847, d. 5 Dec 1919
Sarah Rebecca  b. 22 Feb 1852, d. 16 Oct 1932
Sarah Rebecca  b. 16 Jun 1866, d. 2 Mar 1957
Sarah Richardson  b. 7 Sep 1957
Sarah Ruth  b. 6 Apr 1883
Sarah S.  d. 1876
Sarah S.  b. 1831
Sarah Smith  b. 30 Mar 1818, d. 30 Dec 1884
Sarah Sprague  b. 12 Jun 1815, d. 10 Aug 1845
Sarah Thornton  b. 11 Feb 1826
Sarah Towne  b. 19 Jul 1829, d. 20 Jun 1860
Sarah Triphenia  b. 18 Apr 1863, d. 1938
Sarah Virginia  b. 9 Jun 1848, d. 22 Dec 1935
Sarah Wyman  b. 21 Apr 1776
Saran M.  b. c 1842
Sarepta  b. 15 Jan 1805, d. 4 Feb 1868
Houghton (cont.)
Sarepta Rebecca  b. 20 Nov 1840, d. 10 Apr 1843
Saul  b. 6 May 1722, d. 4 Nov 1814
Savanah J.  d. 5 May 1966
Savannah  b. c 1855
Savannah  b. 10 Dec 1981
Savannah M.  b. 18 Nov 1835, d. b 1863
Sawyer  b. 13 Jul 1804, d. 14 Oct 1884
Schyler S.  b. c 1895
Scot Bradbury  b. 20 Jun 1952
Scot Charles  b. 1968
Scot E.  b. 1961
Scott  b. c 1968
Scott  b. Mar 2000
Scott A.  b. 24 Sep 1961
Scott A.  b. 30 Jan 1962
Scott Alan  b. c 1962
Scott Andrew  b. 28 May 1970
Houghton (cont.)
Scott Anthony  b. 5 Apr 1953
Scott Bradbury  b. 27 Jan 1917, d. 6 Jul 1999
Scott C.  b. 30 Jul 1971
Scott Charles  b. 1968
Scott Christopher  b. 1 Nov 1959, d. 26 Apr 2001
Scott D.  b. 28 May 1965
Scott D.  b. 6 Apr 1967
Scott Douglas  b. 5 May 1957, d. 24 Mar 2017
Scott E.  b. c 1957
Scott E.  b. c 1970
Scott Edward  b. 25 Feb 1956
Scott Everett  b. 21 Jun 1957, d. 4 Apr 2008
Scott G.  b. c 1955
Scott Kent  b. 1957
Scott Kent Jr  b. 31 Dec 1985
Scott Michael  b. 18 Feb 1958
Scott Michael  b. c 1966
Scott O'Connor  b. 24 Apr 1958
Scott Randall  b. 23 Oct 1972
Scott W.  b. 28 Jun 1903, d. 19 Sep 1996
Scott W. (Dr.) M.D.  b. c 1968
Scott Wayne  b. 22 Jan 1972
Scott Wentworth  b. 29 Dec 1989
Seabie  b. c 1904
Houghton (cont.)
Seaborn Alexander  b. c 1800, d. 10 Feb 1847
Seaborn N.  b. 4 Apr 1845, d. 14 Dec 1863
Seaford  b. Apr 1852
Sean  b. c 1964
Sean Dennis  b. 18 Jul 1976
Sean Jeffery  b. 27 Jul 1984
Sean Larry  b. 1972
Sean Mark  b. 26 Apr 1975
Sean Michael  b. 15 Sep 1984
Sean Patrick  b. 24 Dec 1974
Seavey M.  b. 17 Jul 1862
Seberon Jeremiah  b. 3 May 1858, d. 13 Mar 1939
Seberon Jerry III  b. 10 Mar 1921, d. 11 May 1975
Seberon Jerry Jr  b. 7 Oct 1892, d. 2 Apr 1959
Sebia  b. 25 Sep 1790, d. 1810
Sedate W.  b. May 1854, d. a 1900
Seeb  b. c 1880
Sehye  b. c 1904
Seiyel Norman  b. 19 Oct 1877
Selah  b. bt 1771 - 1780
Selden  b. 1854
Houghton (cont.)
Selden James Jon  b. 12 Jan 1977
Selden N.  b. 12 Oct 1846, d. 17 Jul 1864
Selena  b. Jan 1891
Selim N.  b. May 1839, d. 16 Oct 1906
Selina  b. 24 Aug 1837, d. 13 Dec 1913
Selina  b. c 1848
Selina Evina  b. 14 Mar 1856, d. 12 Jan 1947
Sella  b. c 1856
Sellman Cragin  b. 14 Apr 1875, d. 12 Nov 1882
Selma Fredrick  b. 4 Jan 1909, d. 5 Mar 1983
Selyin Gee  b. c 1906, d. 19 Oct 1985
Semantha Adams  b. 30 Jul 1809
Semantha Joyce  b. 31 Aug 1977
Sena  b. c 1843
Serafline  b. c 1851
Serena  b. 3 Feb 1813, d. 25 Dec 1891
Serena Dawn  b. 31 Dec 1994
Sereno George  b. 1 Sep 1901, d. 5 May 1985
Seth  b. 13 Mar 1757, d. 4 May 1815
Seth  b. bt 1781 - 1790
Houghton (cont.)
Seth  b. 30 Jul 1796
Seth  b. c 1800, d. b 1850
Seth  b. c 1838
Seth  b. c 1838, d. 7 Jun 1868
Seth A.  b. Jan 1864, d. 29 Jan 1907
Seth F.  b. c 1818
Seth F.  b. 26 Oct 1855, d. 1920
Seth Hulbert  b. 8 Aug 1912, d. 20 Aug 1968
Seth Jr  b. 26 May 1783
Seth Lore  b. 21 Feb 1863, d. 24 Sep 1897
Seth Lyman  b. c 1987
Seth Michael  b. 8 Jan 1987
Seth Michael  b. 19 May 2002
Seth Smith  b. 16 Aug 1845, d. b 1920
Seth Thomas  b. c 1960
Seth Warner  b. May 1820
Seth Warner  b. 20 Dec 1821, d. 26 Jun 1822
Seth Wheeler  b. c 1817
Sevigna  b. 1 Dec 1810, d. 31 Jan 1889
Sewall  b. c 1775
Seward  b. 22 May 1842, d. 9 Jul 1864
Seward Earl  b. 24 Aug 1903, d. 19 Apr 1982
Houghton (cont.)
Seward Earl Jr.  b. 8 Apr 1937, d. 15 Sep 2001
Seward Lee  b. 24 May 1918, d. 7 Jan 2002
Sewell  b. 17 Aug 1809, d. 4 May 1887
Seymour Charles  b. 14 Jan 1837, d. 23 Jun 1888
Seymour Ledoit  b. 21 Feb 1890, d. 29 Jan 1893
Seymour Phillips  b. 7 May 1893, d. Dec 1969
Shadejah Lynnsoul  b. 28 Jun 1995
Shadrach Hayes  b. 16 Jul 1876, d. 21 Sep 1938
Shaina Rose  b. 29 Mar 1985
Shana Leigh  b. 28 Apr 1978
Shane  b. 26 Sep 1951
Shane  b. 26 Feb 1977
Shane Brian  b. 10 Mar 2002
Shane Michael  b. 3 Sep 1985
Shannon Donall  b. 8 Oct 1979
Shannon Lynn  b. 16 Feb
Shanon Kay  b. 27 Jan 1973
Shardye E.  b. c 1909
Houghton (cont.)
Shari C.  b. c 1971
Shari Lynn  b. 17 Aug 1966
Shari Lynne  b. 4 Feb 1970
Sharill E.  b. c 1939
Sharley Jean  b. 29 Aug 1953
Sharon  b. c 1931
Sharon  b. c 1936, d. b 2013
Sharon  b. 17 Aug 1944, d. 17 Aug 1944
Sharon  b. 1948
Sharon  b. 23 Feb 1953, d. 28 Aug 1975
Sharon  b. c 1962
Sharon  b. c 1966
Sharon A.  b. c 1953
Sharon A.  b. c 1954
Houghton (cont.)
Sharon Antonette  b. 26 Dec 1934
Sharon C.  b. 30 Oct 1971
Sharon Elizabeth  b. 18 Sep 1980
Sharon Grace  b. 5 May 1927, d. 14 Dec 2005
Sharon Jean  b. 29 Jul 1946
Sharon Joy  b. 3 Mar 1953
Sharon Kaye  b. 11 Jun 1943
Sharon L.  b. 2 May 1962
Sharon Lee  b. 28 Jan 1950
Sharon Lorraine  b. 27 Dec 1929
Sharon M.  b. c 1952
Shawn  b. c 1957
Shawn  b. c 1971
Shawna M.  b. 11 May 1973
Shayne Ardia  b. 31 Jan 1954
Shefinne Ruby  b. 3 Feb 1988
Sheila  b. c 1928
Houghton (cont.)
Sheila  b. 1928
Sheila  b. c 1940, d. 11 Mar 2013
Sheila Ann  b. 27 Dec 1942
Sheila Jean  b. 13 Jan 1924, d. 5 Jun 1978
Sheila Marie  b. c 1966
Sheila Marie  b. 25 Jul 1967
Shelden Edward  b. 23 Mar 1909, d. 13 Oct 2001
Sheldon Alvin  b. 21 May 1886
Sheldon W.  b. c 1860, d. 19 Jul 1863
Shelley Darlene  b. 17 Dec 1958
Shelly  b. c 1968
Shelly A.  b. Dec 1969
Shelly Ann  b. 19 Feb 1972
Shelly Marie  b. 3 Sep 1966
Shelva Jean  b. c 1938
Sherman  b. c 1865
Sherman  b. 1 Aug 1866, d. 28 Oct 1914
Sherman  b. 28 Jan 1896, d. 25 Dec 1975
Houghton (cont.)
Sherman A.  b. Apr 1855, d. 1952
Sherman Houston  b. 24 Dec 1866, d. 20 Aug 1957
Sherman Otis  b. 10 Apr 1828, d. 31 Aug 1914
Sherman Otis Jr  b. 16 May 1865, d. 1 Oct 1930
Sherman Paul  b. 6 Mar 1906, d. 10 Nov 1991
Sherman Willard  b. 31 Jul 1807, d. 10 Feb 1894
Sherrell Ann  b. 8 Oct 1961, d. 9 Oct 1961
Sherrill D.  b. 7 Aug 1907, d. 18 Mar 1971
Sherrill Francis  b. 7 Mar 1928, d. 2 Jan 2021
Sherrill Toby  b. 25 Jan 1879, d. 21 Feb 1971
Sherrilyn Rae  b. 14 Jan 1949, d. 30 Dec 2008
Sherron Florence  b. 1935, d. b 2003
Sherry  b. c 1963
Sherry A.  b. c 1954
Sheryl E.  b. c 1943, d. 14 Oct 2013
Sheryl K.  b. 28 Apr 1946
Sheryl L.  b. 6 Jun 1958, d. Mar 1982
Sheryl L.  b. 3 Jul 1959
Sheryl Lynn  b. 8 Apr 1961
Shevah  b. 1 May 1755, d. 8 Feb 1842
Shevah  b. c 1848
Shevah Jr  b. 17 May 1781
Houghton (cont.)
Shipman  b. c 1779
Shirley  b. 30 Jan 1882, d. 15 Jan 1971
Shirley  b. 10 Jul 1925, d. 18 Jul 1989
Shirley  b. c 1926
Shirley  b. c 1931
Shirley  b. c 1931
Shirley  b. c 1934
Shirley  b. c 1934
Shirley  b. c 1939
Shirley  b. c 1939
Shirley A.  b. 17 Apr 1923, d. 27 Dec 2016
Shirley A.  b. c 1935, d. b 2013
Shirley A.  b. c 1935
Shirley Ann  b. 14 Nov 1925, d. 26 Oct 2013
Shirley Ann  b. c 1932
Shirley Ann  b. 8 Oct 1936, d. 11 Jun 1970
Shirley Ann  b. 1 Jul 1940, d. 16 Sep 2016
Shirley Atlielstan  b. 6 Aug 1892, d. 16 Oct 1980
Shirley B.  b. c 1893
Shirley Dare  b. 2 Jan 1872, d. 15 Apr 1926
Shirley E.  b. 1933
Houghton (cont.)
Shirley Gwendoline  b. 26 Jul 1935
Shirley I.  b. c 1938
Shirley Jane  b. 21 Nov 1925, d. 27 Nov 1925
Shirley Jane  b. c 1935
Shirley L.  b. c 1936
Shirley L.  b. c 1936
Shirley Lee  b. c 1934
Shirley Lee  b. c 1935
Shirley Lenore  b. 29 May 1941
Shirley M.  b. c 1927
Shirley Maxine  b. c 1927
Sibil  d. c 1837
Sibyl  d. b 2005
Sida  b. c 1887
Sidney  b. 29 Oct 1820, d. 8 Oct 1888
Sidney  b. c 1840
Sidney  b. 3 Mar 1850, d. 8 Sep 1914
Sidney  b. c 1884
Sidney (Dr.) MD  b. 9 Apr 1788, d. 28 Apr 1851
Sidney Algeron  b. 3 Sep 1854, d. 23 Jan 1860
Sidney Charles  b. 13 Sep 1914, d. 9 Dec 1983