Gabriel Kirsebom Jansen Kielland
Gabriel Kirsebom Jansen Kielland
00111GabrielKK.jpg

DatoStedKilde
Født :14 Des 1724Sokndal-
Død :05 Sep 1780Stavanger-
Begravet :12 Sep 1780Stavanger domkirke-

Alder : 55
Stilling : kjøpmann

Notater : Han anføres i sønnens opptegnelser å ha vært utdannet til student. I 1750-årene fór han til sjøs som skipper, og nedsatte seg derpå 1758 i Sogndalsstranden som handelsmann og havarikommisjonær og tok borgerskap i Christiansand. Han var kirkeverge i Sogndal. Mens han var bosatt der, sees han stadig å ha gjort forretninger sammen med sin i Stavanger etablerte bror Jacob. Efter morens foreldre hadde brødrene arvet 1 bismerpund 4 ½ merker smør i gården Drageland i Sogndal, som de solgte 5. januar 1758, 3 merker smør i Reeg, som solgtes 2. januar 1765, og 12 merker smør i Høiland i Hetland. 27. juni 1764 kjøpte Gabriel Kielland ¼ i Sogndal kirke for 230 Rd. Da faren var død flyttet Gabriel Kielland sommeren 1765 til Stavanger. Han solgte da sine hus, der var oppført på den av faren tidligere bebodde grunn i Sogndalsstranden.

I Stavanger, hvor han tok borgerskap og nedsatte seg som kjøpmann, hadde Gabriel Kielland allerede 22. juni 1764 innkjøpt sin hustrus farmors, Birgitta Nyrop, slekten Valentinsens våningshus med tilhørende sjøhus på Jorenholmen med to dertil hørende grunnstykker. 5. april 1769 kjøpte han dertil et sjøhus og 4. august 1780 et hus på Holmen, og 13. april 1771 ervervet han seg et sjøhus i Skudesnes for å delta i de der pågående sildefiskerier. Av en skattefortegnelse fra 1773 sees det at Gabriel Kielland den gang var den fjerde i rekken av Stavangers skatteydere. Han eiet sammen med broren flere skip, og hørte til dens første handelsmenn. Han kalles derfor også i skifteprotokollen "Den i Livet velædle og velberømte Kjøbmand". I 1772 festet han flere av de da utparsellerte Egenæs-løkker, og han hadde 12. september 1768 av sin svigermor for 500 Rd. fått avståelsesbrev på "lille Hvidingsø" med tilliggende holme (senere Sølyst og Ressholmen). Han var forhandler av stemplet papir og blev en av byens "eligerede Mænd". Gabriel Kielland synes å ha vært en mann av smak. Hans sønn forteller at han hadde anvendt megen bekostning på å utstyre sitt hus i Sogndal, og det kan av gamle dokumenter sees at han hadde sans for smukt innbo og husgeråd.

FarMor
Jan Jacobsen KiellandFrøchen Gabrielsdatter Kielland
EkteskapBarn
07 Des 1753 - Margaretha Maria Kielland 24 Okt 1754 - Frøchen Zetlitz
30 Nov 1756 - Birgitte Elene Furaas
07 Nov 1758 - Elchen Margaretha Angell
13 Apr 1760 - Margaretha Maria Kielland
12 Jul 1763 - Birgitte Nyrop Petersen Kielland 27 Sep 1764 - Christina Sophia Hagerup
01 Apr 1766 - Johanna Margaretha Kielland
10 Jun 1767 - Helena Margaretha von Krogh Smith
14 Jun 1768 - Magdalena Christina Kielland
30 Aug 1769 - Jan Kielland
25 Nov 1770 - Morten Henrik Kielland
Apr 1773 - Magdalena Christina Kielland
28 Jul 1775 - Eilert Hagerup Kielland
31 Mar 1777 - Johanna Margaretha Kielland
07 Aug 1778 - Laurs Smith Kielland

Gabriel Kirsebom Jansen Kielland
* 14 Des 1724
† 05 Sep 1780
Jan Jacobsen Kielland
* 08 Apr 1693
† 20 Apr 1765
Frøchen Gabrielsdatter Kielland
* 21 Mar 1699
† 11 Jun 1742
Jacob Nielsen Kielland
* 14 Mar 1665
† 04 Des 1726


Elchen Jansdatter Kielland
* 04 Jan 1672
† 05 Mai 1701
-
--
-
Niels Lauritzsøn Kielland
* 1618 - † 1673
Ingeborg Olsdatter Kielland
- - † 1693


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage17 Aug 2001