Andreas Hauge
Andreas Hauge
00386AndreasHauge.jpg

DatoStedKilde
Født :12 Des 1815Aker-
Død :13 Jan 1892Skien-

Alder : 76
Stilling : prost

Notater : Sønn av den kjente legpredikant Hans Nielsen Hauge, f. 3. april 1771, d. 29. mars 1824, g. 17. januar 1815 Andrea Andersdtr. Nyhuus, f. 1781 (eller trolig døpt 22. juli 1779), d. 19. desember 1815.
Student 1834, cand. theol. 1839.
Medbestyrer av en pikeskole i Trondhjem 1843, fra 1846 lærer ved den derværende realskole, 1850 ansatt i Det Norske Misjonsselskap som dets første sekretær.
Allerede i 1840-årene var han den kanskje mest innflytelsesrike av dem som arbeidet for hedningemisjonen. Ved de store misjonsmøter var han selvskreven dirigent.
Hauge ble 1852 sogneprest i Nordre Undal.
Da sogneprest Lammers i Skien 1856 trådte ut av statskirken og dannet en frimenighet, søkte han Skiens sognekall, etter underhånds oppfordring fra kirkestatsråd Riddervold. Fra Skien kom det også en masseansøkning om å få ham til sogneprest. 11. juni 1857 ble han utnevnt.
"Det var neppe noen prest som vilde passet bedre. Da Lammers fikk vite om utnevnelsen, skal han ha sagt: 'En verre motstander kunde man ikke ha sendt mig', kanskje nettopp fordi han ikke var noen stridens mann, men utpreget fredelig, elskverdig og vindende.
I Skien utfoldet han et i sitt slags enestående livsverk i samfulle 35 år. Han var en begavet, klok og meget forsiktig mann, men rik kristelig erfaring, og en egen evne til å kunne påvirke, veilede og vinne. I sine prekener eller privat angrep han aldri dissenterne, men forkynte en praktisk, allsidig og sunn luthersk kristendom. Naturligvis fremholdt han, når teksten ga anledning til det, særlig klart og overbevisende de sannheter som man var uenig om, dog altid saklig og uten spor av bitterhet eller polemikk." (Heggtveits kirkehistorie).
Han ble 1868 prost i Skiens prosti.
Hauge grunnla 1845 "Norsk Misjonstidende" som han redigerte til 1852. Han utga flere små samlinger av salmer, og 1863 en fullstendig salmebok. Etter en revisjon ble den autorisert til gudstjenestlig bruk 1873, og utkom følgende år som "Psalmebog for Kirke og Hus". Hauges salmebok var et meget dyktig arbeide, mer konservativ enn Landstads i språkform og salmevalg. Sin største utbredelse oppnådde den henimot århundreskiftet, da den var innført i omkring 1/9 av landets kirkesogn. Senere ble den etterhvert fortrengt av Landstads salmebok.
I Nordre Undal var Hauge forlikelseskommisær.
Stortingsmann 1865-66.
Fra 1868 medlem av Skiens kommunestyre.
Ridder av St. Olavs Orden 1875.

EkteskapBarn
21 Mai 1850 - Gabrielle Caspara Sigismunda Hauge 28 Okt 1851 - Johanne Gabrielle Gustava Andrea Ording
03 Nov 1853 - Hans Nilsen Hauge
21 Okt 1855 - Ingeborg Gustava Myhre
30 Jul 1857 - Gabriel Kielland Hauge
21 Jan 1859 - Theodora Alberta Birgitte Hauge
09 Sep 1860 - Olaf Wullum Hauge
08 Jan 1862 - Haakon Christian Hauge
20 Mar 1864 - Anna Olsen
10 Mar 1867 - Gustav Johannes Hjalmar Alfred Hauge
29 Mar 1872 - Ingeborg Marie Christensen

Andreas Hauge
* 12 Des 1815
† 13 Jan 1892

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Sep 2003