Fritz Heinrich Frølich
Fritz Heinrich Frølich
01038FHFrolich2.jpg

DatoStedKilde
Født :19 Nov 1872Kristiania-
Død :08 Jul 1961Oslo-

Alder : 88
Stilling : adm.dir.

Notater : Sønn av direktør Georg Ludvig Andreas Frølich, f. 9. februar 1844, d. 2. november 1930, g. 1870 Sylvia Carstense Augusta Jakobsen, f. 18. juli 1847, d. 18. mai 1878.
Maskiningeniør fra Christiania tekniske Skole 1894, elektroingeniør fra Technische Hochschule, Hannover 1895.
Ble ansatt i et større elektkrisitetsfirma i Frankfurt am Main, og utførte for dette firma diverse maskininstallasjoner i større verksteder. Bygget Wiesbaden elektrisitetsverk, Tinnfoss elektrisitetsverk og Notodden Calciumfabrikk.
Startet siden elektrisk firma i Kristiania sammen med en kompanjong.
Han ble 1903 leder av fabrikasjonen ved Nittedal kruttverk og 1906 bestyrer av Bryn fyrstikkfabrikk, 1912 leder av Bryn-Halden Tændstikkfabrikk. Da hvitt fosfor ble forbudt til fabrikasjonen, var han den første til å fremstille giftfri fyrstikker.
Ved sammenslåingen av Bryn, Halden og Nittedal fyrstikkfabrikker 1926 ble han adm. direktør for disse, og lot dem gjennomgå en omfattende modernisering.
Allerede 1907 tok han opp arbeidet for å gjøre landet selvforsynt med aspetømmer. 1940 opprettet han Ingeniør F.H. Frølichs aspefond under skogsavdelingen på Norges Landbrukshøyskole (Kr. 500.000,-), for hvis styre han var formann.
I 1925 startet han salg av "Blinde barns fyrstikker", fra 1941 "Hjelpestikker" med en overpris av 1 øre pr. eske, som først ble brukt til støtte for et barnehjem for blinde barn. Etter hvert utviklet tiltaket seg til Norges største frivillige sosiale hjelpetiltak, som kunne utdele store beløp årlig til hjelpearbeide for vanføre, åndssvake og nødlidende. Arbeidet foreståes av institusjonen "Hjelpestikker", hvis formann ing. Frølich har vært helt siden starten.
Han har vært ordfører i representantskapet for Christiania Bank og Kreditkasse, hvalfangstselskapene Rosshavet og Vestfold, samt i Norsk Arbeidsgiverforening, formann i styret for Bryn og Halden Tændstikkfabrikk og i Fjellhammer Bruk, og styremedlem i en rekke andre industriforetagender. Videre formann i Industriforbundets rasjonaliseringskom., Norsk Standardiseringsforbund og Norsk teknisk museum. Medlem av Akers herredstyre og formannskap, av Stortingets spritkomite og av veidirektørens komite for ny motorlov. Ordfører i representantskapet i Kgl. Norsk Automobilklubb. Æresmedlem i Norsk Teknisk Museum. Ridder av St. Olavs Orden, R.O.O.D., Ridder av Den svenske Nordstjerneordenen, R.S.V.O., Ridder av den belgiske Leopoldordenen. Innehar Røde Kors' hederstegn i gull, Norske Kvinders Sanitetsforenings hederstegn i gull og K.N.A.s gullmedalje, og de andre skandinaviske lands tilsvarende motororganisasjoners gullplakett.
(g1. Dagny Jenssen, f. 1878, d. 1914. 4 barn.)

EkteskapBarn
03 Jan 1916 - Johanna Frølich 07 Okt 1916 - Knut Henrik Kielland Frølich

Fritz Heinrich Frølich
* 19 Nov 1872
† 08 Jul 1961

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage17 Aug 2001